Zarządzanie

SGU – Storm Gray Unit – to firma, która powstała z powołania i potrzeby odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie. Postanowiliśmy rozszerzyć tradycyjne podejście do ochrony i wprowadzić własne, nowatorskie rozwiązania. Dążymy do tego, aby przejąć możliwie największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo interesów Klienta. Dzięki temu możemy działać w trybie natychmiastowym i faktycznie zapewniać bezpieczeństwo. Na czym polega przyjęcie odpowiedzialności?

Niniejszy artykuł to wstęp o wymaganiach oraz nowoczesnych rozwiązaniach zasilania awaryjnego w placówkach medycznych i oddziałach ratunkowych z akcentem na szybkość działania, niezawodność oraz rolę automatyki całego systemu. Rodzaje urządzeń w zależności od funkcji. Dodatkowo opisana będzie rola oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Jakie argumenty przemawiają za zastosowaniem integracji systemów zabezpieczeń elektronicznych? Dlaczego inwestor powinien podjąć decyzję o znacznych kosztach wdrożenia integracji? Poniższy artykuł spróbuje przybliżyć czytelnikowi odpowiedzi na postawione w tytule jak i we wstępie pytania. Przedstawione argumenty wykażą, że systemy integrujące, szczególnie kategorii PSIM (ang. Physical Security Information Management), są niezbędne w systemie zarządzania jakością i ciągłością działania firmy lub instytucji.

W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że wszystkie systemy kontroli dostępu niezależnie od ceny, spełniają swoje podstawowe zadanie – otwarcie drzwi uprawnionej osobie. Większość klientów zadaje sobie więc pytanie: po co kupować droższe systemy? Pytanie wydaje się oczywiste dla systemów składających się z kilku chronionych drzwi użytkowanych przez stałą obsadę. Dla większych systemów, które mają wspierać organizację pracy firmy, tanie systemy są po prostu za drogie w utrzymaniu i tak naprawdę przeszkadzają w pracy firmy. Nie mówimy tu o kosztach związanych z psuciem się tego sprzętu, bo zakładam, że sprzęt w dzisiejszych czasach nie jest nadmiernym problemem, ale zwracam uwagę na koszty związane z zarządzaniem kontrolą dostępu i automatyzacji wielu procesów w firmie. Do systemów posiadających dobrą cenę i bardzo dobrą funkcjonalność zarówno sprzętu jak i oprogramowania możemy zaliczyć EQU ACC firmy IFTER.

Właściciele domów, mieszkań, lokali biurowych czy usługowych coraz częściej decydują się na montaż mniej lub bardziej zaawansowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu. Jaką centralę warto wskazać inwestorom oczekującym od alarmu intuicyjnej codziennej obsługi, jeśli do zabezpieczenia obiektu wystarczą maksymalnie 32 czujki? Jakie rozwiązanie wybrać, by było ekonomiczne dla właściciela obiektu, a dla instalatora wygodne i łatwe w instalacji?

intro smLi-Ion Tamer – to innowacyjny system monitorowania stanu baterii akumulatorów Li-Ion, zwiększający bezpieczeństwo budynków z dużymi bankami akumulatorów Li-Ion.

Wymagania dotyczące kontroli dostępu i bezpieczeństwa zmieniają się z dnia na dzień – zwłaszcza w dzisiejszych niepewnych czasach rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania, które można łatwo dopasować do bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników oraz rozwijających się firm. Wybór najlepszego systemu stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla menadżerów budynku, jak i instalatorów i administratorów. Co należy zatem wziąć pod uwagę, aby wybrane rozwiązanie spełniało wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wygody użytkowania?

 

Żyjemy w świecie, w którym digitalizacja stała się standardem. Czas pandemicznych obostrzeń doskonale nas w tym utwierdził. Świat zmienia się na cyfrowy, a dynamika zmian jest galopująca i obejmuje nie tylko globalną gospodarkę, ale także lokalnie – kulturę wewnętrzną organizacji, firm: wdrażanie nowych procesów, personalne fluktuacje oraz częste modyfikacje uprawnień. Branża nie ma tu znaczenia. Czy da się nad tym zapanować?

Założenia budowy rezerwowego zasilania 230V dla instalacji bezpieczeńst wa w systemach ochrony przeciwpożarowej

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Zarządzanie kryzysowe – kluczowy element BCM1), którego jakość i skuteczność ma decydujące znaczenie i wpływ na to czy i jak organizacja poradzi sobie z sytuacją awaryjną. Choć trudno jest jednoznacznie wskazać która składowa zarządzania ciągłością działania jest najważniejsza, to wspierając się własnym doświadczeniem sądzę, że zarządzanie kryzysowe jest najbardziej wrażliwym i wymagającym największej uwagi elementem tego procesu. To tutaj najszybciej i najdotkliwiej będą widoczne błędy i niedociągnięcia popełnione podczas przygotowania i wdrożenia BCM w organizacji; i co gorsze – dowiemy się o tym w chwili najmniej dla nas korzystnej. Mówiąc o zarządzaniu kryzysowym musimy pamiętać, że ten dość powszechnie stosowany termin ma różne, czasem nawet bardzo rozbieżne znaczenia. Czym innym jest bowiem zarządzanie kryzysowe dla organów administracji publicznej a czym innym dla przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji biznesowych. Te pierwsze będą postrzegać zarządzanie kryzysowe głównie przez pryzmat Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w myśl której jest to proces szeroki obejmujący nie tylko czynności związane z reakcją na zdarzenie/incydent lecz także działania zapobiegające, przygotowujące oraz odbudowujące.


 

bg
pi