Zarządzanie

Mija już trzy lata od wprowadzenia w 2016 obowiązującej wersji Normy Obronnej, mimo to, nadal przysparza ona wiele problemów interpretacyjnych. Czy to znaczy, że została źle napisana? Myślę że nie, jest ona po prostu kompromisem między: stanem aktualnym zabezpieczeń na jednostkach wojskowych, złożonością problemu ich ochrony, a próbą otwarcia się na nowe technologie, nawet te, które nie były znane w chwili pisania Normy Obronnej. Na pewno wiele negatywnych opinii dla tego dokumentu powstało w wyniku wybiórczego podejścia do tematu, np. aby zrobić poprawnie instalację kontroli dostępu nie wystarczy przeczytać tylko część NO-04-A004-6:2016, ponieważ kontrola dostępu jest tylko jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, na który mają wpływ pozostałe elementy. W takim kontekście chciałbym przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących kontroli dostępu w Normie Obronnej.

 

Firma W2 chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, opracowała nowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 do zastosowań w zewnętrznych oraz wewnętrznych systemach przeciwpożarowych.

SAOZ-Pk2 jest zmodyfikowaną wersją, znanego od kilku lat sygnalizatora SAOZ-Pk. Wprowadzone zmiany dotyczą parametrów sygnalizatora oraz jego funkcjonalności. Obudowa sygnalizatora SAOZ-Pk2 jest identyczna pod względem gabarytu i kształtu do obudowy SAOZ-Pk. W korpusie sygnalizatora zmienione zostało położenie mikroprzełącznika, który w nowej wersji jest sześciopozycyjny. Kluczowa modyfikacja polega na zastosowaniu nowego typu lampy błyskowej zbudowanej w oparciu o diody LED.

Rozproszone obiekty przemysłowe, centra logistyczne, stacje energetyczne, eletrownie, oczyszczalnie ścieków, zakłady penitencjarne, lotniska czy tereny wojskowe wymagają specjalnej ochrony. 2017 3 52 1W wielu przypadkach koniecznym jest wykrycie intruza, zanim pokona on zabezpieczenia i dostanie się do chronionego obiektu. Konsekwencje mogą okazać się wówczas zbyt poważne, a koszty odtworzenia infrastruktury zbyt kosztowne.

W związku z pomyślnym zakończeniem procesu certyfikacji Ambient System Sp. z o.o.2017 3 52 1wprowadza na rynek nowy dźwiękowy system ostrzegawczy miniVES dedykowany do mniejszych obiektów, w których wymagane są systemy DSO lub nagłośnienia.

Współczesne bezprzewodowe zamki elektromagnetyczne obiecują idealne rozwiązania do zabezpieczenia wszystkich przejść. 2017 3 52 1Są łatwiejszew instalacji, a więc i tańsze, w porównaniu do stale podłączonych systemów zamków elektronicznych. Dlaczego więc nie używać ich w przypadku wszystkich przejść?

Jak skutecznie zabezpieczyć wszystkie oddziały przedsiębiorstwa, zachowując 2017 3 52 1jednolite standardy ochrony w każdym z nich? Czy można centralnie administrować rozproszonymi instalacjami bezpieczeństwa?

Systemy detekcji pożaru mają za zadanie szybkie wykrycie zarzewia i zaalarmowanie ludzi przebywających w zagrożonym obszarze. Głównym celem tego systemu jest usprawnienie ewakuacji budynku i 2017 3 52 1powiadomienie Straży Pożarnej. Sprawna ewakuacja i wczesny przyjazd załóg strażackich zmniejsza szkody i ilość ofiar pożaru.

W przypadku zagrożenia terrorystycznego podmioty administracji publicznej zobowiązane są do wykonania określonych przedsięwzięć odpowiednich do wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. 2017 3 52 1Zdecydowana większość tych zadań realizowana będzie przez Policję lub we współpracy z nią. Od wcześniejszego planowania i przygotowania będzie zależeć skuteczność podejmowanych działań w sytuacji zagrożenia.

1

10 października br. media podały informację o rozpyleniu gazu pieprzowego przez ochroniarza we wrocławskim sklepie Kaufland. Sytuacja wywołała dyskusje internautów o prawie używania przez ochroniarzy środków przymusu bezpośredniego, które obejmują gazy pieprzowe.

unnamed

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy nowe Świadectwo Dopuszczenia dla głośników do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych typu LB3 - PC250 oraz LB3 - PC350. Okres ważności Świadectwa Dopuszczenia to 5 lat.

Zobacz Świadectwo Dopuszczenia

 

 


 

bg
pi