Prawo

00Wszechobecne kamery, pokolenie WEB 2.0 uzależnione od „podglądactwa”, stale on-line1, trudno dziwić się, że technologia wideo wkracza w różne dziedziny życia. Do tej pory w polskich więzieniach, podobnie jak w innych krajach, stosuje się kamery ręczne w sytuacjach szczególnych, podczas działań interwencyjnych oraz gdy stosowane są środki przymusu bezpośredniego. Wtedy jeden z funkcjonariuszy nagrywa zdarzenie. Niejednokrotnie zapis nie spełniał oczekiwań, został przerwany, inny funkcjonariusz w takcie interwencji przesłonił kamerę, kamera została uszkodzona lub ze względu na zagrożenie osoba z kamerą była za daleko. Zastosowanie kamer nasobnych przez kilku funkcjonariuszy, bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniu, pozwoli pozyskać zapis bliższy oczekiwanemu, z różnych punktów widzenia. Wszechobecny brak autorytetów i zaufania powoduje, iż w sytuacji „słowo przeciw słowu”, gdy nie ma zapisu wideo lub dźwięku, zdarzenie staje się trudne do rozstrzygnięcia. W drugą stronę, jeżeli osadzony ma świadomość, że złamał zasady porządku wewnętrznego i zostało to zarejestrowane przez kamerę, łatwiej przyznaje się do winy.

  20180903 monitoring a rodoNie sposób nie odnieść wrażenia, że w mass media doniesienia dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, pojawiły się dopiero 25 maja 2018 roku, a więc w momencie, kiedy generalnie wszyscy przedsiębiorcy powinni być gotowi do spełniania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nich RODO. Również dopiero w dniu 25 maja 2018 roku weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych, która również dostosowuje szereg przepisów innych polskich ustaw do stosowania RODO. Jednym z zagadnień, które zostały uregulowane przez polską ustawę jest monitoring. Jak po 25 maja 2018 roku stosować monitoring? Czy stosowanie monitoringu jest legalne?

Warszawa, 11 września 2017 r.
Kamery na dworcach. PKP SA – spółka niejawna

Od 2014 roku Fundacja Panoptykon stara się zdobyć od spółki PKP S.A. informacje na temat kamer działających na największych polskich dworcach kolejowych: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. W piątek, 9 września, sąd uchylił decyzję, w której spółka odmawiała udostępnienia tych informacji, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

2016 02 80 1

Bezpieczeństwo dostępu do informacji to jeden z głównych wyznaczników zastosowania elektronicznych systemów zabezpieczeń na obiektach. Szeroki wybór technologii daje możliwość skutecznego nadzorownia budynków i pomieszczeń. Pozostaje natomiast kwestia kontrolowanego dostępu do przedmiotów fizycznych (dokumentów, nośników danych, urządzeń elektronicznych, kluczy) oraz sprawna ich organizacja. W tym zakresie sprawdzonym rozwiązaniem są automatyczne systemy depozytowe KEMAS.

 

bankomat zajawkaKażdego dnia dokonujemy transakcji, korzystając z bankomatów. Dzięki tym urządzeniom mamy wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę. Jednak, aby transakcje w bankomatach były bezpieczne, należy pamiętać o kilku zasadach.

banner zarzadzanie kryzysowe 200x250Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb
25.02.2016 r. Warszawa

24 czerwca br. odbyła się na Politechnice Warszawskiej II Konferencja „Zabezpieczenie danych osobowych. Nowa rola ABI – aspekty organizacyjne i techniczne". Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej p. prof. Tadeusz Krupa. Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI oraz ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dyskusji na temat zabezpieczania danych osobowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz praktykami pełniącymi funkcję ABI w różnych organizacjach.

Minął już pierwszy szok związany z rewolucyjną zmianą systemu ochrony informacji niejawnych. Niestety wieloletnie przyzwyczajenia wywołują szczególnie liczne trudności we właściwym zabezpieczeniu pomieszczeń i stref służących do przetwarzania tego rodzaju tajemnic. Dziś nie ma już jednego „sztampowego” rozwiązania dla wszystkich instytucji i firm, a dobór rodzaju zabezpieczeń oparty na analizie ryzyka pozwala na ich „uszycie na miarę”. Niniejszy artykuł jest zapowiedzią przygotowywanej publikacji, której celem będzie pokazanie jak osiągnąć wymagany prawem poziom ochrony fizycznej informacji niejawnych, przy jak najmniejszych kosztach inwestycji w zabezpieczenia budowlane, mechaniczne i techniczne.

altPodyplomowe studia „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem" przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym wykorzystywaniem informacji i narzędzi służących analizie informacji i danych, szczególnie w kontekście zarządzania bezpieczeństwem, zarówno w sferze państwowej, jak i w sektorze prywatnym.

internetW dobie komputeryzacji coraz więcej procesów biznesowych i działań operacyjnych opiera się na systemach IT. Tylko w zeszłym roku około 32% respondentów badania przeprowadzonego przez B2B International i Kaspersky Lab musiało zmierzyć się z wyciekiem danych wynikającym z zaniedbań pracowników. Incydenty o charakterze celowym odnotowało aż 18% firm. Dlatego też kluczowe staje się posiadanie rozwiązań, gwarantujących pełną ochronę. Mogą ją zapewnić nie tylko programy antywirusowe, ale i oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników na komputerach.


 

bg
pi