banner zarzadzanie kryzysowe 200x250Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w XIII edycji konferencji Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb
25.02.2016 r. Warszawa

Sytuacje kryzysowe zazwyczaj pojawiają się niezależnie od działań człowieka, choć mogą także dziać się na skutek pewnych zaniechań. W momentach zagrożenia kluczową kwestią jest sprawne działanie służb oraz ich współpraca, a także wykorzystanie nowoczesnych, niezawodnych rozwiązań technologicznych, które w znacznym stopniu podnoszą skuteczność działań. Administracja samorządowa i publiczna oraz służby mundurowe muszą nieustannie udoskonalać systemy jakościowe rozpoznawania zagrożeń, czuwać nad dobrą organizacją personelu i korzystać z nowoczesnego sprzętu.

Podczas XIII edycji konferencji „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb" poruszane będą tematy takie jak ograniczanie skutków katastrof, organizacja działań w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwo danych. Omówione zostaną również najnowocześniejsze technologie, wspierające zarządzanie kryzysowe, umożliwiające sprawną komunikację i obieg informacji.

Konferencja skierowana jest do:

  • wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
  • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR;
  • służb ratowniczych chemiczne, radiacyjne.

Dla ww. osób udział w konferencji jest bezpłatny!

REJESTRACJA

 

 

Pin It