Technologie

Wstęp

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osadzonych, a więc realizacji jednej z misji więziennictwa jaką jest ochrona osób pozbawionych wolności, od roku 2009 r. wprowadzono stały monitoring zachowania osadzonych w kodeksie karnym wykonawczym1. Jednak dopiero w 2016 r. w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości2 wprowadzono stanowisko ochronne do stałej obserwacji osadzonych umieszczonych w celi monitorowanej, wcześniej zadania te powierzano funkcjonariuszom w wartowni, gdzie realizowali również inne zadania.

Do podstawowych zadań służby więziennej należy w szczególności: 

  • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 
  • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku1.

Jest sprawą oczywistą, że bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach penitencjarnych jest priorytetem. Wiadomo też, że same obiekty, wewnątrz, jak i na zewnątrz, muszą być również bardzo dobrze zabezpieczone. Do tego celu wykorzystywane są specjalistyczne systemy zabezpieczeń. Dzięki nim możliwe jest minimalizowanie zagrożeń. Takie systemy posiada w swojej ofercie firma Miwi Urmet. W portfolio mamy wiele wdrożeń systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ochrony obwodowej oraz interkomowych systemów bezpieczeństwa. Są to rozwiązania o wysokiej funkcjonalności, niezawodne i łatwe w obsłudze. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych systemów.

KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o. jest firmą, której marka na trwałe wpisała się w rozwój rynku zabezpieczeń. Od 1964 roku charakterystyczne logo KŁOS pojawiło się na wrzutniach depozytowych oraz zamkach własnej konstrukcji produkowanych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

Jednym z zadań instytucji więzienia na całym świecie jest izolowanie od społeczeństwa sprawców groźnych przestępstw. Nie bez znaczenia pozostaje kategoria wykrytego i osądzonego czynu, ponieważ świadczyć on może o skłonnościach sprawców do np. agresji czy okrucieństwa. Właśnie ci osadzeni stanowią grupę wysokiego ryzyka i mogą przyczynić się do stworzenia sytuacji groźnej dla zdrowia i życia populacji funkcjonującej na terenie więzienia. Jednak liczne zdarzenia wskazują, że nie tylko skazani czy tymczasowo aresztowani są źródłem tragedii ludzkich do których dochodzi w tym ponurym i wrogim środowisku.

Obecnie nikomu nie trzeba tłumaczyć co oznacza określenie smart. Smart phone, smart watch, smart TV, smart city i wiele podobnych. To określenie nowoczesnych, przyjaznych użytkownikowi cyfrowych rozwiązań. Czy więzienie może być smart? Czy powinno być smart i dlaczego? Jakie korzyści przynosi smart więzienie i transformacja cyfrowa? Na te i inne pytania autor spróbuje odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2013 roku, funkcjonariusze w/w formacji pełnią służbę w dwóch systemach zmianowości – jednozmianowym oraz wielozmianowym. Większość kadry, w tym kadra kierownicza, swoje zadania służbowe realizuje w oparciu o system jednozmianowy pozostając w stałym bezpośrednim kontakcie ze współpracownikami tej samej komórki organizacyjnej, pracując od poniedziałku do piątku włącznie. Pod względem komunikacyjnym jest to rozwiązanie optymalne. Zgoła inaczej sprawy komunikacji mają się w działach ochrony. Tam podstawowym systemem pracy jest system wielozmianowy. Oznacza to, że funkcjonariusz podejmuje służbę naprzemiennie w trybie ciągłym. Rozpoczyna ją od służby dziennej, następnie pełni służbę nocną po czym korzysta z dwóch dni odpoczynku. Czyli dzień, noc, wolne, wolne i znowu dzień, noc. Takie rozwiązanie wymaga stworzenia czterech odrębnych zmian pełniących te same obowiązki 365/7/24.

W swojej poprzedniej publikacji „Odpowiedzialność bramowego”, która ukazała się w wydaniu specjalnym dla Służby Więziennej Securitech część 2, wskazałem na ryzyko przemytu przedmiotów niedozwolonych przez osoby odwiedzające jednostki penitencjarne. Jest to jednak tylko jedna z dróg za pośrednictwem których takie przedmioty trafiają do zakładów karnych czy aresztów śledczych. Coraz powszechniejsze zastosowanie przy takiej działalności mają bezzałogowe statki powietrzne zwane dronami.

Radary są podstawowymi czujnikami w rozwiązaniach lotniczych, morskich, czy militarnych i coraz częściej wykorzystywane są w systemach ochrony granic, placówek wojskowych, więziennych, jak i obiektów komercyjnych.

Radar radarowi nierówny

Oczywiście różnice są i to zarówno w budowie urządzenia, jak i wykorzystywanej technologii. Różne rozmiary, moce nadawania, czy częstotliwości – to podstawowe parametry widoczne już w specyfikacjach. Wchodząc głębiej zauważymy, że również przetwarzanie sygnału i tryby pracy są zróżnicowane – w zależności od przeznaczenia i zadań, jakim radar ma sprostać.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dla różnych typów obiektów i infrastruktury stało się priorytetem, kiedy zagrożenia i ich rodzaje zmieniają się tak dynamicznie. Firmy, instytucje publiczne oraz prywatne gospodarstwa domowe coraz częściej zwracają uwagę na zewnętrzne systemy ochrony perymetrycznej, jako skuteczną metodę zapobiegania zagrożeniom i działaniom niepożądanym, na terenie ich nieruchomości. Ochrona perymetru, czyli granic i obszarów zewnętrznych danego obiektu jest kluczowym aspektem tworzenia kompleksowych systemów bezpieczeństwa.