Technologie

Według ostatnich badań Goldman Sachs, globalny przemysł gaśniczy związany z dronami szacuje się na 716 mln euro (881 mln dolarów) w USA[1]. Całkowity rynek dronów gaśniczych szacuje się na wartość 1.530 mln euro. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 69 z 347 agencji bezpieczeństwa publicznego, które zakupiły drony (2009 i 2017) było strażami pożarnymi. Do 2023 r. rynek zostanie wyceniony na 1,8 mld EUR.
Drony prawdopodobnie będą jedną z kolejnych dużych zmian w straży pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez straż pożarną,  obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkową świadomość sytuacyjną. Zaangażowane w świadomość sytuacyjną urządzenia te mogą być wyposażone w kamery wideo do przechwytywania wideo i/lub dostarczania obrazu na żywo. UAV wyposażone w kamery (wideo i podczerwień) mogą również zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów i potencjalne zagrożenie dla strażaków i okolicznych społeczności znajdujących się w obszarze objętym pożarem.

     Synology® przedstawia Presto File Server

DusSynology 200pxseldorf, Niemcy — 7 czerwca 2017 r. — Firma Synology® Inc. ogłosiła dziś oficjalne wydajnie Presto File Server, nowej aplikacji      Synology NAS, która przyspiesza i znacznie skraca czas potrzebny do przesyłania obszernych danych w sieci WAN, a jednocześnie upraszcza proces wdrażania i zarządzanie zasobami IT.

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia każdej większej operacji policyjnej polegającej np. na zabezpieczeniu imprezy masowej, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, 2017 3 52 1kontrolowaniu przebiegu manifestacji czy neutralizacji zamieszek ulicznych jest spełnienie kilku podstawowych warunków.

Wykrywalność przestępstw wciąż zależy od zdolności, zaangażowania i kreatywności policjantów. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta efektywność pracy służb policyjnych. 2017 3 52 1Wykrycie niektórych rodzajów przestępstw jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Dzisiaj, dzięki ciągłemu postępowi w rozwoju technik kryminalistycznych wykrywani są przestępcy, którzy po wielu latach od popełnienia przestępstwa, już poczuli się bezpiecznie.

2Kwestia wykorzystania kamer termowizyjnych na obiektach wojskowych i obiektach infrastruktury krytycznej to kolejny trudny temat związany z ochroną zewnętrzną tego typu obiektów. Trudny, ponieważ słabo opisany w normach.

EPE006386 Glacier


GDAŃSK ... Wysokowydajne zasilacze elektryczne Power Xpert9395P, dostarczane przez firmę Eaton specjalizującą się w zarządzaniu energią, będą podstawą bezpiecznego i łatwo skalowalnego rozwiązania w zakresie dostaw energii do nowego centrum danych BlueFjords w norweskiej dolinie Jostedal.

logo

Kraków, 3 listopada 2016 r. ― Firma F-Secure, dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, przedstawia usługę F-Secure Cloud Protection, która sprawdza pod kątem złośliwego oprogramowania pliki i hiperłącza udostępniane przy użyciu platformy Salesforce. 

2016 01 49 1

Nowelizacja ustawy inwigilacyjnej wejdzie w życie 7 lutego br. i będzie dawała dużo swobód służbom monitorującym ruchu każdego użytkownika online. Oprócz śledzenia przepływu danych, służby będą w stanie określić, gdzie przebywamy, jakie są nasze ulubione miejsca, a wszystkie zdjęcia i pliki mogą być zapisane na dyskach służb nawet przez 18 miesięcy.

 

2016 01 44 1

Instytucje administracji publicznej w sposób szczególny zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa na terenie obiektów. Jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sądy powszechne, stoją przed jeszcze większym wyzwaniem związanym z dostosowaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych do obowiązujących przepisów z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

2015 04 26 1

Monitoring i zdalne zarządzanie obniżają koszty konserwacji, eksploatacji oraz zwiększają dostępność. Zredukowanie ryzyka awarii do minimum i działania prewencyjne umożliwiają np. liczne funkcje kontrolne, pomiarowe i sterownicze realizowane przez Rittal Computer Multi Control III (CMC III). Jeszcze ważniejsze jest to w przypadku własnego centrum danych: 93% menedżerów IT postrzega posiadanie swojego centrum danych jako decydujący czynnik zapewnienia konkurencyjności. Wykazała to aktualna analiza przeprowadzona na zlecenie Rittal przez zajmującą się badaniami rynkowymi firmę IDC. Ten dostawca systemów infrastruktury IT właśnie poszerzył system monitorowania CMC III o nowe możliwości – dla jeszcze większej kontroli i bezpieczeństwa w centrum danych.