Warunkiem skutecznego przeprowadzenia każdej większej operacji policyjnej polegającej np. na zabezpieczeniu imprezy masowej, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, kontrolowaniu przebiegu manifestacji czy neutralizacji zamieszek ulicznych jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Należą do nich między innymi: ƒƒ

 

  • pełne rozpoznanie zaistniałej sytuacji kryzysowej; ƒƒ
  • właściwe zadysponowanie sił i środków policyjnych; ƒƒ
  • zapewnienie stabilnej łączności pomiędzy: centrum decyzyjnym policji – operacyjnym stanowiskiem dowodzenia policji (na miejscu wydarzeń) – strukturami policyjnymi w terenie; ƒƒ
  • możliwość bieżącego korzystania z wszelkich policyjnych baz danych; ƒƒ
  • reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany zachodzące w trakcie trwania operacji.

 

Spełnienie tych warunków wiąże się realizacją przez struktury wykonawcze policji szeregu czynności z zakresu rozpoznania, a nawet wywiadu kryminalnego, z zakresu planowania operacji, a także zakresu zabezpieczenia łączności.

 

Elementem, który z pewnością może odegrać znaczącą, pozytywną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu operacji policyjnych jest Mobilne Stanowisko Dowodzenia Policji (MSD Policji) rozmieszczone bezpośrednio w rejonie je prowadzenia.

 

Czy polska Policja, takie stanowiska dowodzenia posiada? Na podstawie publicznie dostępnych informacji można odpowiedzieć twierdząco na tak postawione pytanie. Gorzej sprawa przedstawia się, jeżeli przychodzi odpowiedzieć na pytania:, jaki model MSD znajduje się na wyposażeniu polskiej Policji i jaka jest jego konkretna nazwa. Jakie posiada wyposażenie techniczne, środki łączności, monitoringu itp.? Trudności z odpowiedzią wynikają z prostego faktu, że polska Policja nie posiada jednego wybranego modelu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia, który byłby wprowadzony na jej wyposażenie. W dostępnych źródłach odnaleźć można natomiast informacje, o bardzo różnych modelach MSD wprowadzanych na wyposażenie Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich czy nawet Komend Powiatowych. I Miejskich. Z opisów prasowych tych MSD wynika ponadto, że samo pojęcie Mobilne Stanowisko Dowodzenia rozumiane jest stosunkowo dowolnie, a określeniem tym nazywa się zarówno mobilne posterunki policyjne, jak i stanowiska sterowania robotami policyjnymi. Poza tym, w relacjach prasowych dla określenia MSD wykorzystywane są różne nazwy jak np.: Ruchome Stanowisko Dowodzenia, Mobilne Centrum Dowodzenia, Ruchome Centrum Dowodzenia itp.

 

Poniżej przedstawiono kilka rozwiązań Mobilnych Stanowisk Dowodzenia zaproponowanych Policji przez przemysł i instytuty naukowo-badawcze i przekazanych do eksploatacji Policji.

 

Ruchome Stanowisko Dowodzenia z NERA WorldPhone Voyager

 

Ruchome (Mobilne) Stanowisko Dowodzenia na bazie Forda Transita to nabytek podkarpackiej Policji. Zakup RSD był dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pojazd trafił w kwietniu 2010 roku do rzeszowskiego Oddziału Prewencji Policji. Jego przeznaczeniem jest wsparcie policyjnych dowódców w trakcie dowodzenia działaniami policyjnymi, takimi jak: zabezpieczanie imprez masowych, likwidacja skutków katastrof i awarii, poszukiwań, pościgów, ćwiczeń itd. Wyposażony został w globalny system łączności NERA i dodatkowy sprzęt informatyczny. Na tle policyjnych furgonów zdecydowanie się wyróżnia – jest wyższy, z dachu wystaje antena satelitarna Nera, klimatyzator, przymocowano tam reflektory skierowane na boki i tył.

 

Zastosowany w tym MSD system łączności Nera WorldPhone Voyager, to sprawdzona technologia wykorzystywana głównie do wykonywania połączeń telefonicznych i transmisji danych w dowolnym miejscu na Ziemi. Zasięg globalny systemu umożliwia sieć satelitarna Inmarsat. W dostępnych danych brak jest informacji o zastosowanych w tym rozwiązaniu MSD informatycznych systemów wsparcia działań dowódczych.

 

Innym przykładem MSD jest wersja stworzona w wyniku konkursu ogłoszonego przez Komendę Główną Policji przetarg na dostawę „Ruchomego Stanowiska Dowodzenia”. Jego przeznaczeniem miało być koordynowanie pracy sił Policji podczas zabezpieczania różnego rodzaju imprez masowych i innych sytuacjach generujących potencjalne zagrożenie. Wartość projektu oceniono na prawie 1,2 mln złotych.

 

RSD posiada m.in.: systemy łączności telefonicznej i radiowej, system monitoringu wizyjnego, który pozwala przekazywać obraz i dźwięk drogą radiową, system rejestracji wszelkiej korespondencji. Zasilanie pojazdu umożliwia pracę w dowolnych warunkach terenowych. W klimatyzowanym przedziale sztabowym będzie mogło pracować jednocześnie sześć osób. Ponadto w wyposażeniu pojazdu znajdują się monitory, kamera szybkoobrotowa PTZ, tablet, wielofunkcyjne urządzenie biurowe oraz sprzęt sieciowy i komputery. Na sprzęt łączności składa się stacja retransmisyjna DMR na pasmo VHF oraz radiotelefony przewoźne (3 sztuki) w tym jeden w wersji rozdzielnej. Co ciekawe brak jest w wymaganiach radiotelefonów przenośnych. Nie jest również, jaka jest rola zainstalowanych w MSD komputerów, ale można założyć, że dzięki osprzętowi sieciowemu będą zapewniały dostęp do policyjnych baz danych.

 

 

2017 2 19 1

Fot. 1. Ruchome Stanowisko Dowodzenia dla rzeszowskiej Policji

 

 

2017 2 20 1

Fot. 2. Ruchome (Mobilne) Stanowisko dowodzenia zamówione przez KG Policji w 2015 r.

 

 

Mobilne Centrum Dowodzenia poszukiwań osób zaginionych. W grudniu 2014 roku prasa doniosła o prezentacji wałbrzyskim policjantom Mobilnego Centrum Dowodzenia do poszukiwań osób zaginionych, w ramach pierwszego dnia szkolenia z zakresu poszukiwania osób zaginionych. Samochód był wówczas prototypem używanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Wg składanych wtedy deklaracji w podobne pojazdy miały zostać zaopatrzone także komendy miejskie na terenie kraju.

 

 

2017 2 20 2

 Fot. 3. Wnętrze Mobilnego Centrum Dowodzenia z widocznym Bezpilotowym Środkiem Latającym dla prowadzenia poszukiwań z powietrza Źódło: Michał Siwecki, fot. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

 

 

Wyposażenie samochodu stanowi sprzęt umożliwiający planowanie, koordynowanie i realizowanie działań poszukiwawczych. Są to stanowiska komputerowe, duży monitor umożliwiający wyświetlenie map, a także odbiorniki GPS z możliwością zapisywania trasy przejścia. Samochód posiada także dostęp do Internetu i system łączności policyjnej, dzięki czemu ekipa poszukiwawcza ma kontakt ze strażą pożarną i wszystkimi komendami policji. Dodatkowe wyposażenie stanowi agregat prądotwórczy zabudowany wewnątrz pojazdu, zapewniający funkcjonowanie systemu postojowego ogrzewania, systemów klimatyzacji i wentylacji. W 2014 roku był to jedyny taki samochód w Polsce, wykorzystywany głównie przez wydział kryminalny. Co prawda Policja posiadała wówczas na swoim wyposażeniu wozy dowodzenia, ale były one skonfigurowane na potrzeby służb prewencyjnych, zabezpieczających imprezy masowe czy też wykorzystywane do tłumienia demonstracji. 

 

 

2017 2 20 3

 Fot. 4. Widok z zewnątrz Mobilnego Centrum Dowodzenia dla poszukiwań osób zaginionych Źródło: Michał Siwecki, fot. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

 

 

Mobilne Centrum Dowodzenia (HPZ B789) – DAF LF 45.180/Proteus – KSP. Stanowiący Mobilne Centrum Operatorów Robotów (MCOR) – pojazd zaprojektowany w ramach systemu Proteus, służy do wsparcia działań pirotechnicznych i antyterrorystycznych. Został przekazany Policji podczas warszawskich targów EUROPOLTECH 16 kwietnia 2015 roku. Pojazd MOCR służy do przewożenia specjalistycznych robotów mobilnych i wyposażenia pirotechnicznego. Na pojeździe zamontowane są stanowiska operatorów robotów, małe stanowisko obserwacji i dowodzenia akcją oraz zaplecze socjalne. MCOR wyposażony jest w zestaw specjalistycznych kamer do obserwacji dziennej i nocnej oraz innych niezbędnych w pracy Policji czujników. Samochód przewozi też system łączności średniego i dalekiego zasięgu (w tym łączność satelitarną). Głównym wyposażeniem pojazdu są roboty mobilne zaprojektowane do wsparcia działań pirotechnicznych i rozpoznania jednostek specjalnych Policji. Pojazd został zaprojektowany w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, elementy wyposażenia zostały opracowane przez Wojskową Akademię Techniczną, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Politechnikę Warszawską.

 

Nowoczesne centrum dowodzenia, wykonane przez Politechnikę Poznańską na podwoziu Daf-a LF 55.220, wyposażone zostało w szereg rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych (z wykorzystaniem technik satelitarnych). To tutaj odbywa się przetwarzane i analizowane danych nadchodzących z pozostałych elementów Proteusa, takich jak samolot bezzałogowy czy roboty. Tutaj podejmowane są także decyzję dotyczące toczących się działań ratowniczych. Samochód pozwala na rozwinięcie w rejonie akcji nowoczesnego, w pełni autonomicznego stanowiska dowodzenia. Wyposażony jest w system ekspercki, wielokryterialnie analizujący sytuację kryzysową i przedstawiający operatorom i kierującym akcją, listę możliwych scenariuszy rozwiązania problemu. Ponadto pojazd wyposażony jest w systemy informatyczne zapewniające kierującemu działaniami najlepszą możliwą ocenę sytuacji, włącznie z elementami wirtualnej rzeczywistości. Dysponuje wspomaganiem podejmowania decyzji przez dostęp do zewnętrznych baz danych i systemów eksperckich ułatwiających ocenę i prognozowanie rozwoju sytuacji. Systemy łączności i wymiany informacji zastosowane w MCOR zapewniają efektywną współpracę z różnymi służbami oraz komunikację ze stacjonarnymi stanowiskami kierowania – w rezultacie, czego mobilne centrum dowodzenia stanowi nowoczesny mobilny rozproszony system gromadzenia i dystrybucji informacji, stanowiący integralny element złożonego systemu, o unikalnej w skali europejskiej funkcjonalności.

 

 

2017 2 21 1

Fot. 5. Mobilne Centrum Dowodzenia, wykonane przez Politechnikę Poznańską na podwoziu Daf-a LF 55.220 Źródło: piap.pl

 

 

Na całość systemu Proteus, oprócz przedstawionego wyżej Mobilnego Centrum Operatorów Robotów (MCOR) składa się kilka innych elementów przedstawionych niżej.

 

Bezzałogowy Statek Latający (BSL): zaprojektowany i wykonany przez Politechnikę Poznańską, służący do wspomagania działań poprzez obserwację terenu akcji z powietrza. Wyposażony w szereg czujników, czujnik płomieni oraz różnego typu kamery. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie samolotu do różnego rodzaju akcji. Dzięki możliwości planowania toru lotu, samolot nie wymaga od operatora umiejętności w zakresie pilotażu.

 

Mały Robot Mobilny (MRM): najmniejszy z robotów systemu Proteus, zaprojektowany i wykonany z myślą o działaniach rozpoznawczych oraz działaniach w trudnodostępnych miejscach. Posiada funkcję pobierania różnego rodzaju próbek gleby, cieczy oraz powietrza celem dalszej analizy.

 

Robot Mobilny Interwencyjny (RMI): średniej wielkości robot systemu Proteus, przystosowany do działań interwencyjnych. Wyposażony w manipulator oraz różnego rodzaju czujnik do określania poziomu zagrożenia.

 

 

2017 2 21 2

Fot. 6. System Proteus Źródło: piap.pl

 

 

Robot Mobilny o Zwiększonej Funkcjonalności (RMF): największy robot Proteus- a (ok. 300 kg), przystosowany do transportowania przedmiotów o masie do 48 kg za pomocą manipulatora o zasięgu 2 metrów. Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość montażu dodatkowych czujników, kamer itp.

 

 

2017 2 21 3

Fot. 7. Roboty dla systemu Proteus Źródło: piap.pl

 

 

Z kolei jeleniogórska policja w grudniu 2013 roku wzbogaciła się nowoczesny pojazd, który również w pewnym zakresie pełni funkcje Mobilnego Stanowiska Dowodzenia. Wg jeleniogórskich policjantów „Ten sprzęt ma pełnić trzy funkcje – pierwsza to wspomniane centrum monitoringu, przydatne zwłaszcza podczas imprez. Druga to funkcja tzw. ruchomego komisariatu. Pojazd ma pełne wyposażenie, które pozwoli policjantom przyjąć zgłoszenie, obsłużyć interesanta. Trzecia funkcja to stanowisko dowodzenia. Pozwoli na kierowanie operacją policyjną. Dowodzący mają do dyspozycji pełny monitoringi, środki łączności, od standardów radiowych po telefon satelitarny”.

 

 

2017 2 22 1

Fot. 8. Pojazd dla Mobilnego Centrum Operatorów Robotów na podwoziu Daf –aLF 55.200

 

 

Pojazd wyposażony jest w trzy kamery zainstalowane na wysuwanych masztach. Dwie z nich są z tzw. szybkoobrotowymi głowicami z 36-krotnym zoomem optycznym, Trzecia kamera jest na głowicy niskoobrotowej, ale ma większy zoom, umożliwia obserwację w trudnych warunkach. Pojazd ma także dwie kamery przenośne połączone siecią bezprzewodową, umożliwiające zainstalowanie w określonych punktach. Samochód wyposażony jest w agregat prądotwórczy a także dodatkowe akumulatory, dzięki którym może pracować do 10 godzin. W ramach projektu zakupiono także robota pirotechnicznego, który został zaprojektowany tak, by mógł usunąć ładunki niebezpieczne ze środków transportu publicznego, jak autobusy. Robot z powodzeniem radzi sobie także na nierównym terenie, pokonuje drobne bariery architektoniczne, m.in. „wjeżdża” po schodach. Sprzęt zakupiła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w ramach projektu, wspartego ze środków unijnych. Cały projekt kosztował 1,8 miliona złotych, ale sam pojazd z wyposażeniem – około 1,5 miliona złotych. 

 

 

Podsumowanie

 

Praktycznie we wszystkich policyjnych Mobilnych Stanowiskach Dowodzenia wykorzystywane są zarówno komputery stacjonarne, jak i przenośne. Włączone w sieci wykorzystują zarówno Internet, jak i PSTD (Policyjną Sieć Transmisji Danych). W MSD wykorzystywane są również Mobilne Terminale Przewoźne, które instalowane są również w typowych radiowozach policyjnych. Istnieje również wersja przenośna tego terminala tzw. Mobilny Terminal Noszony. Terminale te służą głównie do dostępu do baz danych. Policja od dawna korzysta z systemów bazodanowych. Jednak przed uruchomieniem terminali mobilnych policjanci zmuszeni byli drogą radiową komunikować się z macierzystą jednostką, żeby tam dokonano sprawdzenia w bazach danych. Sprawdzanie za pomocą tych terminali odbywa się, zatem nieporównanie krócej i jest bezpieczniejsze. Poza tym system zapisuje, kto i kiedy był sprawdzany, a także, przez kogo, w jakich okolicznościach. Za pomocą Mobilnego Terminala Przewoźnego policjanci z MSD mają do dyspozycji przede wszystkim KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji), który gromadzi informacje istotne dla samej Policji i bezpieczeństwa państwa (dotyczące między innymi przestępczości, ruchu drogowego, rzeczy utraconych i tak dalej. Z MSD funkcjonariusze mogą sięgać również po dane przechowywane w systemach niepolicyjnych. KSIP jest zintegrowany głównie z systemami CEL (Centralna Ewidencja Ludności – dawny PESEL), a także z CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Niektóre z rozwiązań informatycznych MSD zapewniają również dostęp do systemów międzynarodowych, między innymi takich jak SIS (Schengen Information System), bazy danych Europolu i Interpolu. Do łączności między MSD grupami realizacyjnymi policji i pojedynczymi policjantami służą przede wszystkim radiotelefony. Policja wykorzystuje spore pasmo UKF w ramach projektu Radio 2, obejmującego również łączność cyfrową DMR (Digital Mobile Radio). Policja od lat korzysta też z systemu TETRA. Innym typowym wyposażeniem MSD są systemy monitoringu, zapewniające ogląd sytuacji operacyjnej, systemy łączności średniego i dalekiego zasięgu (również satelitarne) umożliwiające bieżący kontakt z nadrzędnymi stanowiskami dowodzenia policji, a także w przypadku MSD specjalnego przeznaczenia – wyposażenie specjalne, takie jak: roboty, bezpilotowe środki latające, systemy mapowania itp.

 

 

Redakcja Ochrony Mienia i I nformacji

 

 

Źródła:

1. Mobilne Centrum Operatorów Robotów będzie służyć w Policji, http://automatykaonline.pl/Z-branzy/mobilne-centrumoperatorow-robotow-bedzie-sluzyc-w-policji 

2. Teleinformatyka w Policji: Z dostępem do baz danych, http://tetraforum.pl/aktualnoci/275-teleinformatyka-w-policji-zdostepem-do-baz-danych.html 

3. Ruchome stanowisko dowodzenia z NERA WorldPhone Voyager, http://ts2.space/pl/a/Ruchome-stanowisko-dowodzeniaz-NERA-WorldPhone-Voyager 

4. Komisariat na kółkach za 1,5 miliona, http://jeleniagora.naszemiasto.pl/artykul/mobilne-centrum-monitoringukomisariat-na-kolkach-dla,2097380,galop,t,id,tm.html

5. Mobilne stanowisko dowodzenia dla policji, http://www.walbrzych24.com/1-wiadomosci/18594-mobilne-centrumdowodzenia-dla-policji 

 

 

 

Pin It