Z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego 30 marca 2015 roku spotkali się przedstawiciele organizacji branżowych ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, celem omówienia możliwości poprawy współpracy prywatnych firm ochrony z państwowymi instytucjami bezpieczeństwa.

Na zaproszenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Izby Ochrony – Beniamin Krasicki i Marcin Pyclik, Polskiej Izby Systemów Alarmowych – Henryk Dąbrowski oraz z Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” – Jacek Wołk i Anna Korus. Było to już drugie spotkanie w ramach narad i dyskusji dotyczących wzmacniania strategicznej odporności kraju, tym razem w rozszerzonym gronie.

 

 

2015 02 84 1

 

 

Rozpoczynając spotkanie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – gen. Stanisław Koziej zaznaczył, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad możliwością, wolą, szansami, potrzebami lepszego wykorzystania potencjału branży ochrony na rzecz bezpieczeństwa państwa – również w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia czy wojny. 

 

„Chcielibyśmy też stworzyć platformę łączącą instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo – wojsko, policję i inne służby – z firmami ochrony. Aby z jednej strony określić, co mogą zaoferować na rzecz bezpieczeństwa, a z drugiej stworzyć katalog możliwości spożytkowania tego potencjału” – dodał Minister Stanisław Koziej.

 

Szef BBN dostrzega np. możliwość wykorzystania agencji ochrony w szkoleniach ludności cywilnej w zakresie bezpieczeństwa, co – jak zaznaczył – wymagałoby oficjalnego skatalogowania takich zadań. „Wiele z tych firm ochrania obiekty infrastruktury krytycznej. Trzeba by ustalić, które mogą być zmilitaryzowane, które mogą wykonywać zadania z zakresu obrony cywilnej” – podkreślił Koziej.

 

 

2015 02 84 2

 

 

Dyskusję prowadził dyrektor departamentu prawnego Krzysztof Liedel. Zwrócił uwagę, że podczas prac nad przeglądem bezpieczeństwa narodowego podejmowano już pierwsze próby włączenia prywatnego sektora bezpieczeństwa do systemu bezpieczeństwa państwa, a inicjatywa posła Marka Wójcika kierującego sejmową komisją spraw wewnętrznych zbiegła się z tymi pracami.

 

Spotkanie Strategicznego Forum Bezpieczeństwa z przedstawicielami naszej branży, dotyczyło przede wszystkim prezentacji potencjału branży ochrony fizycznej, który został przedstawiony przez wiceprezesa i członka zarządu PIO.

 

Według informacji przekazanych przez Polską Izbę Ochrony potencjał branży to m.in. aż 819 firm posiadających certyfikat SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne), uprawniający do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu, 133 tysiące pracowników legitymujących się specjalnymi kwalifikacjami, w tym kilkadziesiąt tysięcy posiada dopuszczenie do broni obiektowej. Oprócz tego – aż 45 tysięcy pracowników chroniących obiekty należące do tzw. „infrastruktury krytycznej”, czyli obiekty przemysłowe, energetyczne lub wojskowe. A poza tym – dziesiątki tysięcy samochodów, sztuk broni, czy baza techniczna (m.in. monitoring, rozwiązania technologiczne wspomagające akcje ratunkowe i ewakuacyjne − wykorzystywane w obiektach komercyjnych) wraz z setkami profesjonalistów obsługujących ją na co dzień.

 

 

2015 02 84 3

 

 

Jacek Wołk z Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian we współpracy służb państwowych z firmami ochrony, dając przykład problemów z jakimi borykają się te firmy podczas zabezpieczania meczów piłkarskich. 

 

„W polskich firmach branży ochrony pracuje wiele osób o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu przydatnym dla bezpieczeństwa Państwa. Sektor security dysponuje także znaczącą bazą techniczną i sprzętową, która może zostać wykorzystana, jeśli zajdzie taka potrzeba.” – powiedział Beniamin Krasicki – członek zarządu Polskiej Izby Ochrony.

 

Natomiast dyrektor biura PISA – Henryk Dąbrowski, zwrócił uwagę na problemy wynikające z ostatnich zmian w ustawie o ochronie osób i mienia. Podkreślił różnice pomiędzy pracownikami ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, które rzadko są zauważane, a mają ogromne znaczenie dla procesu kształcenia pracowników zatrudnianych w prywatnym sektorze bezpieczeństwa, dopuszczania ich do działań ochronnych oraz w efekcie na bezpieczeństwo osób, mienia i informacji. Zwrócił uwagę na konieczność zmian w prawie, które zwiększą kwalifikacje – szczególnie techniczne – osób zatrudniających się w podmiotach prywatnych świadczących usługi ochronne.

 

Na spotkaniu pojawiła się więc propozycja Polskiej Izby Ochrony, która zakłada, że po ukończeniu specjalnego szkolenia pracownik ochrony mógłby uzyskać dodatkowe kwalifikacje, roboczo nazwane „certyfikatem W”, a firma zatrudniająca takich pracowników, przez wyższą jakość świadczonych usług, mogłaby mieć szansę na zabezpieczanie obiektów o specjalnym znaczeniu dla państwa.

 

 

2015 02 85 1

 

 

Inną kwestią, o której wspomniano podczas dyskusji była prywatyzacja bezpieczeństwa. Szef BBN powiedział także, że wykorzystanie potencjału branży ochrony to „element szerszego problemu – prywatyzacji bezpieczeństwa. W wielu rozwiniętych państwach coraz więcej funkcji bezpieczeństwa przejmują prywatne firmy. W Polsce od lat zajmują się one m.in. ochroną obiektów wojskowych. Jak dodał, ze względów oszczędności jest to w wielu przypadkach rozwiązanie korzystne, ale „musimy ten problem podjąć, by prywatyzacja bezpieczeństwa nie rozwijała się w sposób niekontrolowany” – zaznaczył.

 

Zgodnie z informacją BBN, spotkania te są elementem prac prowadzonych nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję, jakie BBN podjęło na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opracowanie oraz realizacja poszczególnych elementów koncepcji jest m.in. odpowiedzią na zwiększone zagrożenie w regionie. Według szefa BBN koncepcja taka powinna obejmować zadania zarówno dla wojsk specjalnych, zreformowanych Narodowych Sił Rezerwowych i niewojskowych formacji bezpieczeństwa, jak i dla państwowych i niepaństwowych formacji ochrony ludności i organizacji pozarządowych. Na zakończenie ustalano, że istnieje pilna potrzeba podzielenia tematyki dotyczącej współpracy służb państwowych z firmami ochrony i zabezpieczenia technicznego, oraz organizacji kolejnych, „tematycznych” spotkań, na które zapraszani będą przedstawiciele poszczególnych resortów i służb.

 

W kolejnych spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele środowiska akademickiego i eksperci w celu wypracowania koncepcji wykorzystania branży ochrony na rzecz wzmocnienia strategicznej odporności kraju. 

 

Przedstawiciele organizacji zrzeszających prywatne firmy ochrony i zabezpieczenia technicznego zadeklarowali wypracowanie jednego, wspólnego stanowiska i chęć prowadzenia dalszych uzgodnień.

 

 

Red.

Pin It