Bezpieczeństwo państwa

11 04Budynki sądów powszechnych są tymi obiektami użyteczności publicznej, w których wymagania i standardy bezpieczeństwa powinny być jednymi z najwyższych. Jesienią ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w sądach i - chociaż nie są one pozbawione wad - przez wielu były długo oczekiwane i zostały przyjęte z zadowoleniem.

01 04Muzea, to miejsca, gdzie historia z teraźniejszością siada przy kawie, a obie razem snują opowieści o jutrze. Lecz w tej kawiarnianej scenie jest haczyk – trzeba uważać, by nikt nie dosypał trucizny do filiżanki. Z jednej strony mamy systemy, czujne niczym rodzic na placu zabaw, lecz wystarczy moment nieuwagi i już – dziecko ląduje na piasku. Technologia, jak rycerska tarcza, ma ochraniać skarby, ale co, gdy zaczyna ona przesłaniać widok? Tu zaczyna się ta gra, gdzie bezpieczeństwo z dostępnością siadają po przeciwnych stronach szachownicy. Mały ruch, jedno potknięcie i partia może zmienić swój rezultat.

We współczesnych miastach czy miasteczkach trudno znaleźć miejsce publiczne pozbawione monitoringu. Kamery obserwują dziś nie tylko ulice, chodniki, sklepy czy osiedla mieszkaniowe. Możemy je spotkać także w parkach, komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych, parkingach, basenach, placach zabaw, przedszkolach, szkołach czy urzędach. Ich obecność nie dziwi dzisiaj nikogo i wydaje się, że stanowi coraz słabszy argument przeciwko aktom wandalizmu, przemocy czy przestępczości. Być może przyczyną takiego stanu był brak regulacji prawnych w zakresie możliwości wykorzystania nagrań jako materiałów dowodowych a także autentyczność tychże materiałów związana z ich „słabą” jakością.

Instalacje fotowoltaiczne od kilku lat zagościły na naszych dachach. Społeczeństwo zainteresowane odnawialnymi źródłami energii podjęło ekonomiczną, w perspektywie kilkunastu lat decyzję, instalując panele. Ich niepodważalną zaletę można ująć w kilku słowach, jako obniżenie kosztów energii elektrycznej, a niedoskonałości i wątpliwości wymieniono poniżej:

  • wieloletni czas oczekiwania na zwrot kosztów, szczególnie przy kredytowaniu inwestycji
  • bliżej nieokreślony sposób utylizacji i recyklingu zużytych paneli
  • oraz dodatkowe zagrożenie pożarowe od instalacji elektrycznej

Cyber threat intelligence – ze względu na wielorakie znaczenia słowa intelligence, które można tłumaczyć jako rozpoznanie, wywiad, czy nawet analizę zagrożeń. Najbardziej chyba odzwierciedlające ideę pojęcia tłumaczenia to rozpoznanie zagrożeń cybernetycznych (informatycznych). Jedna z najkrótszych definicji (przez analogię do business intelligence) to proces przekształcania danych o zagrożeniach cybernetycznych w informację (dane w określonym kontekście) a informacji w wiedzę.

Zakłady Karne i Areszty Śledcze określane jako „jednostki organizacyjne”1 to bardzo wyjątkowe i specyficzne miejsca. Wynika to nie tylko z faktu utrudnionego wejścia na ich teren (nie każdy kto ma chęć może wejść na ich teren) gdyż „pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie”2 ale także widocznej architektury (wysokie mury3).

W momencie powstania Straży Granicznej głównym jej zadaniem, jako służby graniczno-migracyjnej, jest zapewnienie skutecznej ochrony granicy państwowej RP.

Po wejściu Polski do strefy Schengen polska Straż Graniczna zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Zachowanie bezpieczeństwa poprzez podsystem ochrony granicy stał się ważnym ogniwem europejskiej strategii.

Nowa generacja automatycznych zamków do drzwi firmy Winkhaus zdobyła znaczacą w świecie nagrodę za innowacyjność w dziedzinie technologii, sportu i stylu życia. Międzynarodowi jurorzy z ponad 80 branż uhonorowali zamek autoLock AV4D znakiem jakości Plus X Award 2023 za wysoką jakość, łatwość obsługi i funkcjonalność.

W tytułowym pytaniu zaszyta jest zarazem pewna trudność, z którą często przychodzi zmierzyć się osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Na rynku działa bowiem wielu producentów oferujących jeszcze większą ilość systemów kontroli dostępu o różnych parametrach i możliwościach. Oczywistym zatem jest, że musimy zdefiniować sobie kryteria, w oparciu o które dokonamy pewnej selekcji i następnie wyboru tego systemu, który najbardziej będzie odpowiadał naszym potrzebom. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na jedno takie kryterium, a mianowicie na posiadane przez systemy kontroli dostępu funkcje, które mogą okazać się bardzo przydatne na etapie użytkowania i eksploatacji systemu.

Karambol na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego w styczniu 2017 r., zderzyło się 76 samochodów. Autostrada została zablokowana przez 15 godzin z obu stron, wystąpiły skrajnie trudne warunki pogodowe przy gęstej mgle. W ratowaniu poszkodowanych brało udział 100 policjantów i 70 strażaków, 2 helikoptery i karetki. Po pierwszym karambolu w pobliżu nastąpił kolejny o znacznie mniejszych skutkach, ale także wymagający interwencji służb. Powołano zespół koordynujący zadania ratownicze1.