Bezpieczeństwo państwa

61

Jakie najczęściej mamy skojarzenie po usłyszeniu hasła: Ochrona zewnętrzna? Z reguły myślimy o zabezpieczeniu obszaru przed wtargnięciem osób niepożądanych z zewnątrz. Dla dużej ilości obiektów jest to prawda, zainstalowane systemy mają za zadanie wykryć i zaalarmować obsługę o próbie dostania się intruza na teren chronionego obszaru. Jako przykład można podać chociażby jednostki wojskowe czy lotniska. W przypadku np. obszarów przemysłowych, zakładów produkcyjnych czy przestrzeni magazynowych może się zdarzyć sytuacja, że intruzi dostaną się na ich obszar niepostrzeżenie w czasie pracy i będą chcieli się wydostać z ich terenu po zamknięciu.

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych filarów nowoczesnego europejskiego budownictwa. Jak pokazują statystyki Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, za rok 2016, co czwarty pożar wybuchł w obiektach mieszkaniowych [1].48.jpg

46Czym jest platforma PSIM+?

System integrujący WinGuard, określany jako oprogramowanie PSIM+, jest rozwiązaniem daleko wykraczającym poza ramy standardowych systemów integrujących. Nie tylko umożliwia, ale przede wszystkim usprawnia obsługę zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, przemysłowych, automatyki budynkowej czy komunikacji. Potwierdzanie i obsługiwanie zdarzeń odbywa się w wyznaczonych centrach obsługi. Pracownicy obsługujący zdarzenia są o nich informowani w sposób jasny i przejrzysty za pomocą tekstu, grafiki, czy obrazu z kamer. W kolejnych krokach są instruowani, według określonych procedur, w jaki sposób należy postępować w odpowiedzi na zdarzenia.

47Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby eksploatowanie obiektu było nie tylko jak najbardziej bezpieczne dla jego użytkowników, lecz także bezproblemowe.

37

W małym, mieszczącym się w dłoni urządzeniu mobilnym znajduje się obecnie dostęp niemal do całego świata i to zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i w kontekście otaczającej nas znacznie bliżej rzeczywistości. Przy pomocy aplikacji sterujemy wieloma urządzeniami w naszych domach, korzystamy z usług bankowych czy załatwiamy urzędowe sprawy. Dzięki smartfonom porozumiewamy się z osobami z każdego zakątka ziemi, w zasięgu kilku kliknięć znajdziemy też potrzebne informacje lub dokonamy skomplikowanych obliczeń. Smartfon, tablet i inne urządzenia mobilne mogą dziś bardzo wiele, nie dziwi więc, że stały się także dobrze zabezpieczonymi elektronicznymi kluczami.

Celem Systemu Ochrony Perymetrycznej jest zabezpieczenie przed nieuprawionymi wtargnięciami na teren obiektów chronionych, w tym zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (takich jak lotniska, ujęcia wody pitnej, zakładu obrotu materiałami niebezpiecznymi czy obiekty militarne), a także stadionów i granic. System ochrony perymetrycznej ma za zadanie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą skutkować stratami materialnymi, utratą życia lub zdrowia osób przebywających w obszarze chronionym czy zakłócenia w funkcjonowaniu obiektu.31

15Wstęp
Dobór zespołów kablowych mających przesyłać energię elektryczną i sygnał w czasie trwania pożaru w obiektach budowlanych rodzaju PM (przemysłowo – magazynowych) jest czynnością bardzo odpowiedzialną i wymagającą sporo wiedzy o fizyce oddziaływań przede wszystkim temperatury na elementy będące składowymi zespołu kablowego.

Monitoring większości z nas kojarzy się z wszędobylskimi kamerami. Niektórych z nas to denerwuje i wywołuje dyskomfort związany z uczucie ciągłej obserwacji. Pozostali jednak akceptują obecność kamer i wręcz dzięki nim czują się bezpieczni. Monitoring został stworzony właśnie w celach bezpieczeństwa.

8

1Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych są wyrobami mającymi szerokie zastosowanie w instalacjach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich użytkownikom. Stosowane są w instalacjach takich jak systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SKRDiC) czy systemy sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi.

Popularność kamer nasobnych rośnie. Stają się standardowym wyposażeniem służb bezpieczeństwa, pojawiają się w trakcie prac na wysokości, warunkach szkodliwych, drogich technologiach produkcyjnych, usługach, magazynach oraz przy egzekucjach komorniczych1 . Czy jednak zawsze spełniają założone cele stosowania? Oczekuje się, że wpłyną na bezpieczeństwo stosujących je osób oraz zarejestrują obraz i dźwięk z ewentualnego zdarzenia. Jak pokazuje doświadczenie, brak odpowiedniego przygotowania może wpłynąć na efektywność ich wykorzystania, a niekiedy zapis ze zdarzenia stanowi „równoległą rzeczywistość”, która nie jest tożsama z opisem przedstawianym przez świadków2 . Bywają także nieudane wdrożenia, będące skutkiem nieprzemyślanych celów stosowania oraz pozornych szkoleń, ale o tym poniżej.