Bezpieczeństwo państwa

56Ostatnie dziesięciolecia to okres szybkiego rozwoju transportu zbiorowego. Za sprawą czynników takich jak: znaczny wzrost populacji miast, rozwój obszarów metropolitarnych, dynamiczne społeczeństwo oraz zmniejszenie kosztów związanych z podróżami lotniczymi, doprowadziły do rozbudowy infrastruktury transportowej m.in. kolei metropolitarnych (metro), nowoczesnych centrów przesiadkowych oraz terminali lotniczych.

52Jednostki organizacyjne Służby więziennej (w tym zakłady karne i areszty śledcze)1 to charakterystyczne miejsca, nie tylko z uwagi na otaczające je wygrodzenie, które wraz ze zwieńczeniem powinno wynosić 5–6 metra od poziomu terenu2 . To także miejsca, do których nie każdy ma prawo wstępu, a jeśli już wchodzi na jej teren podlega specjalnemu traktowaniu i postępowaniu.

37Urządzenia bezprzewodowe w systemach sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się głównie przez wzgląd na wygodę i szybkość ich instalacji. Stosuje się je także, gdy w miejscu montażu ułożenie przewodów jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jakie jeszcze zalety mają obecne na rynku rozwiązania dla SSWiN wykorzystujące komunikację radiową?

34System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN jest powszechnie stosowany zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed wtargnięciem osób niepowołanych. Obok funkcji alarmowych może także odpowiadać za zadania związane ze sterowaniem i zarządzaniem budynkiem, a także pełnić inne funkcje, dostosowane do indywidualnych wymagań użytkownika.

Kontrola29 kojarzy się głównie z autoryzacją za pomocą karty dostępu. To rozwiązanie stosowane jest już od wielu lat i w dobie powszechnej „mobilności” wydaje się być rozwiązaniem nieco przestarzałym i coraz mniej wygodnym dla użytkownika, który nie chce pamiętać o konieczności zabrania karty aby móc dostać się do biura czy zakładu pracy. W czasach gdy posiadanie smartfona przestało być dobrem luksusowym a wręcz zamieniło się w konieczność, przerzucenie kontroli dostępu do urządzeń mobilnych staje się coraz bardziej popularne. Coraz mocniej uwidacznia się trend odchodzenia od kart na rzecz wykorzystania smartfonów jako głównego narzędzia uwierzytelniania.

Według raportu Verizon Data24 Investigations Report1 oraz danych firmy Delloite2 wiadomości phishingowe odpowiadają za 9 na 10 cyberataków i choć 78% osób zdaje sobie sprawę, że nie należy klikać w link zawarty w podejrzanym e-mailu, cztery procent kliknie w daną kampanię phishingową. W świetle tych danych zabezpieczenie serwerów obsługujących pocztę elektroniczną staje się priorytetem. W marcu 2021 po odkryciu 4 poważnych luk w systemie pocztowym Microsoft Exchange ponad pięć tysięcy serwerów padło ofiarą cyberprzestępców. Luki wykorzystało około 10 grup APT.

Branża Security&Safety z roku na rok ulega20 rozwojowi i wykracza poza ogólnie rozumiane „standardy”. Dziś to nie tylko systemy alarmowe, systemy KD czy prosty monitoring CCTV ale zdecydowanie bardziej rozbudowane instalacje integrujące wszystkie rodzaje systemów ochrony i bezpieczeństwa. Systemy, którymi możemy zarządzać zdalnie poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania współczesne systemy bezpieczeństwa nadal są ciągle modyfikowane, ulepszane i modernizowane.

W pracach rozwojowych nad systemami Security&Safety widać pewne trendy, które najprawdopodobniej będą rozwijać się w bieżącym roku i najbliższych latach. Jako pierwszy z nich możemy wymienić zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach bezpieczeństwa. Dzięki optymalizacji algorytmów, a także większej mocy obliczeniowej i obniżeniu kosztówsztuczna inteligencja (SI lub AI) jest dziś powszechnie wykorzystywana w branży bezpieczeństwa.

Oprócz automatycznych powiadomień o i systemach eliminowania fałszywych alarmów, SI wykorzystuje się także w szerszym zakresie, między innymi łączy się ją z technologią IoT. Powstają wówczas systemy AIoT, które oferują branży bezpieczeństwa znacznie większe możliwości rozwoju i zastosowań. Nowoczesne urządzenia bezpieczeństwa oferują wiele funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem a także inne inteligentne funkcje wykorzystywane we współczesnym życiu. Mówimy tu o takich możliwościach jak: wbudowane radary, skaning laserowy, monitoring wizyjny a przy tym jednocześnie pomiar temperatury, wilgotności czy też np. detekcji ulatniania się niebezpiecznych gazów. Połączenie SI (AI) z Internetem Rzeczy (IoT) pozwala wynieść branżę bezpieczeństwa na wyższy poziom i wykorzystać urządzenia bezpieczeństwa na nowy sposób - nie tylko stricte dedykowany bezpieczeństwu ale także pozwalający zaspokajać potrzeby informacyjne związane ze stanem urządzeń i otaczającego nas środowiska.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i w życiu jego obywateli. Zalicza się do niej m.in. następujące systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i wiele innych o strategicznym znaczeniu.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed każdym państwem. Istotne jest, by chronić ją przed zagrożeniami, a ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, to bardzo złożona kwestia. W dużej mierze zadanie te wypełniają systemy zabezpieczeń technicznych i ochrony życia. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w tym zakresie stosowane są w tzw. inteligentnych budynkach, w których stanowią zazwyczaj część szerszego spektrum działań mających na celu poprawę funkcjonalności oraz ochronę osób i mienia.

W czerwcu 2019 r. doszło do dwóch niezależnych wypadków związanych z wodorem: na stacji paliw w Norwegii i w zakładach chemicznych w Kalifornii podczas tankowania ciężarówki dostarczającej wodór do sprzedaży detalicznej w tym stanie USA. Wypadki wywołały dyskusję na temat bezpieczeństwa i niezawodności tego rodzaju instalacji w pojazdach elektrycznych, jak i budynkach zasilanych ogniwami paliwowymi. W konsekwencji wymienionego zdarzenia, w Niemczech i Norwegii zamknięto stacje tankowania wodoru producenta powiązanego z wypadkiem w Norwegii, podczas gdy producent wodoru z Kalifornii wstrzymał dostawy tego paliwa na okres ponad trzech miesięcy.