Pomimo rozwoju zabezpieczeń i systemów informatycznych i teletechnicznych przeznaczonych dla jednostek penitencjarnych i coraz szerzej w nich stosowanych, nieodzownym atrybutem i cechą więzienia pozostają drzwi do cel, które są jednocześnie częścią składową ww. systemów, ale pełnią też rolę niezależnego zabezpieczenia. To właśnie za zamkniętymi drzwiami celi więzień odbywa karę i to właśnie solidność drzwi sprawia, że więzień odczuwa dolegliwość i nieuchronność odbycia kary oraz brak możliwości wyjścia.

6 07

Firma Donimet, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, konsultacje ze służbami więziennymi oraz szereg przeprowadzonych badań oferuje i produkuje drzwi, których jakość i zgodność ze wszystkimi wymogami stawianymi drzwiom do cel, potwierdza Instytut Mechaniki Precyzyjnej, wydając Certyfikat Zgodności na DRZWI DONIMET DO CEL WIĘZIENNYCH I ARESZTÓW TYPU DC3.1/ZK.

Podstawowym kryterium warunkującym możliwość stosowania drzwi w celach więziennych, jest odporność drzwi na włamanie. Od drzwi więziennych wymagana jest odporność na włamanie klasy RC4 wg PN-EN 1627.
7 07Drzwi do cel charakteryzują się wieloma cechami istotnymi dla bezpieczeństwa osadzonych, takimi jak: brak jakichkolwiek możliwości manipulacji w celu otwarcia drzwi (skrzydło i ościeżnica całkowicie gładkie od strony celi), wizjer szerokokątny zabezpieczony szkłem antywłamaniowym P6 oraz zamykany metalową klapką, umożliwiający podgląd całego pomieszczenia, możliwość szybkiego zamknięcia celi poprzez zaryglowanie wewnętrznych zasuw (możliwość zaryglowania dolnej zasuwy nogą), brak możliwości zatrzaśnięcia pracownika SW w celi (zamek główny nie jest wyposażony w rygiel klamkowy – zapadkę), możliwość szybkiego demontażu zamka od strony korytarza przy zamkniętych drzwiach (w przypadku awarii zamka lub sabotażu), wyposażenie drzwi w masywny łańcuch zapewniający brak możliwości zerwania nawet przy użyciu bardzo dużych sił, ograniczający otwarcie skrzydła do kilkunastu centymetrów, możliwość pewnego i silnego uchwytu drzwi podczas otwierania przez strażnika poprzez zastosowanie solidnego pochwytu od strony korytarza.

8 07Wszystkie drzwi do cel produkowane w Firmie Donimet malowane są proszkowo w kolorystyce RAL, dostosowanej do kolorystyki każdego zakładu karnego. Poliestrowe powłoki malarskie umożliwiają łatwe i szybkie usunięcie z powierzchni wszelkich zabrudzeń. Drzwi do cel mogą być dodatkowo wyposażone w podajnik więzienny (otwierane drzwiczki), dający możliwość bezpiecznego skucia więźnia i stanowiący po otwarciu wygodną półkę (np. w celu podania posiłku).

Drzwi Donimet do cel mogą być produkowane z zamkiem głównym mechanicznym na klucz (możliwość tworzenia systemu klucza Master key), elektrycznym – wpiętym w system teletechniczny obiektu, jak również z zamkiem głównym na kartę magnetyczną, bez konieczności zasilania (możliwość utworzenia systemu Master key). Dodatkowo drzwi mogą być wyposażone w szereg czujników: kontaktrony (czujnik otwarcia drzwi), czujnik otwarcia zamka głównego, czujnik sejsmiczny, wizualny sygnalizator otwarcia drzwi itp.

Oprócz cech związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem osadzonych, drzwi Donimet spełniają wiele wymogów zgodnych z przepisami budowlanymi i wymaganych prawem budowlanym. Podstawowym jest wymóg o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie. Aby wyrób budowlany (drzwi) został dopuszczony do stosowania w budownictwie, musi przejść szereg badań na zgodność z normą lub aprobatą techniczną/krajową oceną techniczną i być odpowiednio oznakowany tabliczką znamionową ze znakiem B lub CE. Ponadto, na drzwi musi być wystawiona Deklaracja Właściwości Użytkowych, zawierająca wszystkie zbadane i deklarowane cechy oraz drzwi w szczególnych przypadkach muszą uzyskać stosowny certyfikat. Drzwi Donimet spełniają wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy. Zostały zbadane przez laboratoria Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na odporność na włamanie, jak również przez Instytut Techniki Budowlanej, potwierdzając ich wysoką odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie – klasa 6, izolacyjność akustyczną Rw=40dB, wytrzymałość mechaniczną – klasa 4, odporność na korozję – klasa C3, oraz wysoki standard wielu innych cech użytkowych. Z uwagi na uzyskane wyniki, drzwi Donimet do cel mogą być stosowane w bardzo ciężkich warunkach pracy. Drzwi Donimet do cel mogą być również wykonane jako drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EI30S i EI60S.9 07

Oprócz wyrobów sprawdzonych, przebadanych i posiadających odpowiednie dopuszczenia, rynek wciąż niestety oferuje szereg wyrobów nazywanych drzwiami do cel więziennych, a w rzeczywistości niezbadanych, niecertyfikowanych i nieoznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami więziennictwa i prawem budowlanym. Stosowanie takich drzwi, oprócz tego, że stanowi naruszenie prawa, naraża zakłady penitencjarne na duże dodatkowe koszty związane z koniecznością wymiany takich drzwi, zakwestionowanych przez Nadzór Budowlany lub inne organy kontrolne. Na etapie wyboru drzwi w nieznacznie niższych cenach, tylko pozornie wydają się one atrakcyjniejsze. Dopiero dalsze procesy związane z drzwiami (terminowość dostaw, montaż, dokumentacja odbiorowa, odbiory, gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jakość), pokazują przewagę drzwi Donimet i faktyczne korzyści osiągnięte poprzez ich zastosowanie. Drzwi więzienne do cel produkowane przez firmę Donimet, od wielu lat „pilnują” więźniów w celach więziennych zakładów karnych m.in. w Opolu Lubelskim, Barczewie, Strzelinie, Bielsku Białej, Sieradzu, Przemyślu, Rzeszowie, Gliwicach, Przywarach, Wejherowie, Pionkach, w Warszawie i w wielu innych więzieniach, aresztach śledczych oraz komendach policji.

Donimet należy do grupy ASSA ABLOY, która jest światowym liderem dostarczającym kompleksowe rozwiązania w zakresie systemu zabezpieczeń i kontroli dostępu. Drzwi więzienne są tylko jednym z elementów szerokiej oferty drzwiowej dostarczanej przez Donimet i ASSA ABLOY Mercor Doors w Polsce.10 07

Pin It