Bezpieczeństwo państwa

W czerwcu 2019 r. doszło do dwóch niezależnych wypadków związanych z wodorem: na stacji paliw w Norwegii i w zakładach chemicznych w Kalifornii podczas tankowania ciężarówki dostarczającej wodór do sprzedaży detalicznej w tym stanie USA. Wypadki wywołały dyskusję na temat bezpieczeństwa i niezawodności tego rodzaju instalacji w pojazdach elektrycznych, jak i budynkach zasilanych ogniwami paliwowymi. W konsekwencji wymienionego zdarzenia, w Niemczech i Norwegii zamknięto stacje tankowania wodoru producenta powiązanego z wypadkiem w Norwegii, podczas gdy producent wodoru z Kalifornii wstrzymał dostawy tego paliwa na okres ponad trzech miesięcy.

10

Ochrona obiektów logistycznych i magazynowych to nie tylko zabezpieczenie nieruchomości, ale również obiektów mobilnych. Jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ ochraniamy kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset obiektów.

Aby obiekt był bezpieczny nie może zabraknąć żadnego z poniższych składników systemu bezpieczeństwa. Do składników tych zalicza się:

  • Ochronę fizyczną
  • Ochronę techniczną
  • Elektroniczne systemy zabezpieczeń.

Wojna w Ukrainie spowodowała wyraźny wzrost zainteresowania sprawami ochrony infrastruktury krytycznej zlokalizowanej nie tylko na terenach objętych konfliktem zbrojnym czy w krajach regionu, lecz także w państwach znacznie oddalonych od miejsc prowadzenia działań wojennych. Z jednej strony panuje ogólna zgoda co do tego, że powinniśmy obserwować przebieg wojny na Ukrainie i wyciągać z niej wnioski. Z drugiej natomiast infrastrukturę krajów europejskich dotknęły zdarzenia, które zostały zakwalifikowane jako działania sabotażowe lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że takimi właśnie były.

Zróżnicowanie i wyjątkowość obszarów granic państwowych w wielu miejscach na świecie jest zupełnie zaskakująca. Czasem te granice wyznaczają charakterystyczne obszary geograficzne jak np. Pireneje, które oddzielają Hiszpanię od Francji. Czasem granice przebiegają wzdłuż politycznie określonych linii, jak np. granica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Kanadą, która przebiega wzdłuż 49 równoleżnika. Granica pomiędzy tymi państwami jest najdłuższą międzypaństwową granicą na świecie i wynosi aż 8891 kilometrów. Jest to granica o tyle też nietypowa, że duża jej część przechodzi przez Wielkie Jeziora.

Nowy 2023 rok rozkręcił się już na dobre. To zawsze czas próby realizacji założonych planów czy celi. U nas nie jest inaczej. Chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi zmianami, które ostatnio miały u nas miejsce. Dotyczy to przede wszystkim nowych produktów, które pojawiły się w ofercie. Są to sygnalizatory głosowe SG-Wgw2, SG-Wgw2 IP65 (zastępują SG-Wgw, SG-Wgw IP65), sygnalizator optyczny SO-P8 (zastępuje SO-Pd13), a także sygnalizator akustyczny SA-P8 (zastępuje SA-K5N). Czym charakteryzują się nowe wyroby oraz jakie są główne zmiany w stosunku do ich poprzedników – o tym jest ten artykuł.

Nowoczesna technologia wtargnęła już całkowicie w nasze codzienne życie prywatne jak i zawodowe. Oczywiście dzięki temu uzyskujemy wiele korzyści jak chociażby bardziej efektywne i bezpieczne usługi z zakresu różnych branż. Niestety z tak dynamicznym rozwojem technologii związane jest także wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Dlatego jednym z dominujących trendów 2023 roku – nie tylko dotyczącym branży Security & Safety – będzie dalszy rozwój cyberbezpieczeństwa.

Coraz szybszy rozwój technologii powoduje, że do zabezpieczenia terenu mogą służyć rozwiązania, które do tej pory były kojarzone z inną dziedziną. Tak jest również w przypadku światłowodowych systemów detekcji wtargnięć, gdzie źródłem automatycznego wykrywania zagrożenia jest kabel sensoryczny oparty o technologię światłowodową wykorzystywaną wcześniej do transmisji danych.

Infrastruktura krytyczna to wszelkiego rodzaju, systemy, usługi, instalacje i budynki, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i stanowią ważny element dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Poprawne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej daje także gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji publicznej oraz wielu kluczowych instytucji i przedsiębiorstw w szczególności odpowiedzialnych za dostarczanie energii, wody, paliwa, żywności czy ochrony zdrowia.

W polskich więzieniach dobre relacje funkcjonariuszy z osadzonymi traktuje się jako niewłaściwe i konsekwentnie eliminuje. Tymczasem, te dobre relacje to jeden z filarów ochrony dynamicznej, współcześnie najskuteczniejszej formy ochrony1. W więzieniach Norwegii, Niemczech, Portugali traktowanie osadzonych z godnością, humanitaryzmem z jednoczesnym ograniczaniem nadzoru i kontroli, przynosi niepodważalne korzyści w postaci mniejszej liczby zdarzeń i utrzymania wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną1 , do jej zadań należy między innymi2:

  • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności,
  • przestrzeganie ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowanie godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
  • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
  • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych;
  • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.