Bezpieczeństwo państwa

 

Jutro (20 lutego) Rada Ministrów zajmie się przygotowanym we współpracy z MSW projektem ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt przeszedł konsultacje i aktualnie został przekazany na Radę Ministrów bez uwag. Projekt ujednolica m.in. zasady, sposób użycia, rodzaje środków przymusu bezpośredniego, oraz przypadki, kiedy mogą być użyte. Ustawa ujednolica obecne przepisy w taki sposób, aby służby, które wykonują zbliżone zadania - miały możliwość użycia podobnych środków przymusu bezpośredniego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, który ujednolica m.in. zasady, sposób użycia, rodzaje środków przymusu bezpośredniego, oraz przypadki, kiedy mogą być użyte. Ustawa ujednolica obecne przepisy w taki sposób, aby służby, które wykonują zbliżone zadania - miały możliwość użycia podobnych środków przymusu bezpośredniego. Projekt ustawy jest dostępny także w serwisie: www.mamzdanie.org.pl. Serwis umożliwia udział w otwartych konsultacjach społecznych i wyrażenie swojej opinii o danym projekcie, większej grupie zainteresowanych. MSW postanowiło skorzystać również z tej formy udziału w publicznej debacie i po raz pierwszy przekazało swój projekt do konsultacji, za pośrednictwem tego serwisu.

Pobierz PDF z artykułem

ok om 3 2011

Pobierz PDF z artykułem

ok om 2 1998

Pobierz PDF z artykułem

ok om 6 2010