Bezpieczeństwo państwa

37

W małym, mieszczącym się w dłoni urządzeniu mobilnym znajduje się obecnie dostęp niemal do całego świata i to zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i w kontekście otaczającej nas znacznie bliżej rzeczywistości. Przy pomocy aplikacji sterujemy wieloma urządzeniami w naszych domach, korzystamy z usług bankowych czy załatwiamy urzędowe sprawy. Dzięki smartfonom porozumiewamy się z osobami z każdego zakątka ziemi, w zasięgu kilku kliknięć znajdziemy też potrzebne informacje lub dokonamy skomplikowanych obliczeń. Smartfon, tablet i inne urządzenia mobilne mogą dziś bardzo wiele, nie dziwi więc, że stały się także dobrze zabezpieczonymi elektronicznymi kluczami.

Celem Systemu Ochrony Perymetrycznej jest zabezpieczenie przed nieuprawionymi wtargnięciami na teren obiektów chronionych, w tym zakładów przemysłowych, stref wyłączonych z ruchu cywilnego (takich jak lotniska, ujęcia wody pitnej, zakładu obrotu materiałami niebezpiecznymi czy obiekty militarne), a także stadionów i granic. System ochrony perymetrycznej ma za zadanie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą skutkować stratami materialnymi, utratą życia lub zdrowia osób przebywających w obszarze chronionym czy zakłócenia w funkcjonowaniu obiektu.31

15Wstęp
Dobór zespołów kablowych mających przesyłać energię elektryczną i sygnał w czasie trwania pożaru w obiektach budowlanych rodzaju PM (przemysłowo – magazynowych) jest czynnością bardzo odpowiedzialną i wymagającą sporo wiedzy o fizyce oddziaływań przede wszystkim temperatury na elementy będące składowymi zespołu kablowego.

Monitoring większości z nas kojarzy się z wszędobylskimi kamerami. Niektórych z nas to denerwuje i wywołuje dyskomfort związany z uczucie ciągłej obserwacji. Pozostali jednak akceptują obecność kamer i wręcz dzięki nim czują się bezpieczni. Monitoring został stworzony właśnie w celach bezpieczeństwa.

8

1Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych są wyrobami mającymi szerokie zastosowanie w instalacjach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich użytkownikom. Stosowane są w instalacjach takich jak systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SKRDiC) czy systemy sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi.

Popularność kamer nasobnych rośnie. Stają się standardowym wyposażeniem służb bezpieczeństwa, pojawiają się w trakcie prac na wysokości, warunkach szkodliwych, drogich technologiach produkcyjnych, usługach, magazynach oraz przy egzekucjach komorniczych1 . Czy jednak zawsze spełniają założone cele stosowania? Oczekuje się, że wpłyną na bezpieczeństwo stosujących je osób oraz zarejestrują obraz i dźwięk z ewentualnego zdarzenia. Jak pokazuje doświadczenie, brak odpowiedniego przygotowania może wpłynąć na efektywność ich wykorzystania, a niekiedy zapis ze zdarzenia stanowi „równoległą rzeczywistość”, która nie jest tożsama z opisem przedstawianym przez świadków2 . Bywają także nieudane wdrożenia, będące skutkiem nieprzemyślanych celów stosowania oraz pozornych szkoleń, ale o tym poniżej.

ProtegeGX jest Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa i Automatyki, przeznaczonym do szerokiej skali obiektów – od tych najmniejszych po rozbudowane i rozległe systemy w wielu lokalizacjach, które tworzą jeden spójny system zabezpieczeń. ProtegeGX wpisuje się w coraz powszechniejsze systemy SMS (Security Management Systems) – jednak wyróżnia go bardzo istotna zaleta – SPRZĘTOWA REALIZACJA ZADAŃ.

Enigma SOI, warszawska spółka zajmująca się dostarczaniem bezpiecznych rozwiązań informatycznych, wprowadziła na rynek już ponad pięć lat temu kompleksową platformę wsparcia służb mundurowych pod nazwą Avispon. Jak dotąd znalazła ona zastosowanie m.in. w Policji, Żandarmerii Wojskowej czy Służbie Ochrony Kolei. Mimo odmiennej charakterystyki pracy każdej z tych służb, Avispon znakomicie sprawdza się w roli podstawowego narzędzia zarządzającego zadaniami. Decyduje o tym przede wszystkim jego modułowa budowa, pozwalająca dostosować narzędzie do konkretnych potrzeb danej służby. Poniżej znajduje się krótki opis dostępnych modułów systemu, wraz z opisem możliwości potencjalnego zastosowania ich w pracy Służby Więziennej.

Obiekty Służby Więziennej charakteryzują się występowaniem dużej ilości zagrożeń i incydentów, co skutkuje montażem coraz większej ilości zabezpieczeń elektronicznych mających na celu ich wykrycie i ograniczanie. Rozrost tych zabezpieczeń może jednak skutkować skomplikowaniem i utrudnieniem pracy osób je nadzorujących.

Pomimo rozwoju zabezpieczeń i systemów informatycznych i teletechnicznych przeznaczonych dla jednostek penitencjarnych i coraz szerzej w nich stosowanych, nieodzownym atrybutem i cechą więzienia pozostają drzwi do cel, które są jednocześnie częścią składową ww. systemów, ale pełnią też rolę niezależnego zabezpieczenia. To właśnie za zamkniętymi drzwiami celi więzień odbywa karę i to właśnie solidność drzwi sprawia, że więzień odczuwa dolegliwość i nieuchronność odbycia kary oraz brak możliwości wyjścia.