Nowoczesna technologia wtargnęła już całkowicie w nasze codzienne życie prywatne jak i zawodowe. Oczywiście dzięki temu uzyskujemy wiele korzyści jak chociażby bardziej efektywne i bezpieczne usługi z zakresu różnych branż. Niestety z tak dynamicznym rozwojem technologii związane jest także wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Dlatego jednym z dominujących trendów 2023 roku – nie tylko dotyczącym branży Security & Safety – będzie dalszy rozwój cyberbezpieczeństwa.

Warto też zauważyć, że na wszystkie sektory technologii na pewno wpływ będą miały tak5ie czynniki jak: sytuacja w gospodarce światowej, sytuacja makroekonomiczna czy środowiskowa. Zapewne te czynniki będą – równolegle do rozwoju technologicznego – wpływać znacząco na możliwości budowania bezpiecznych i inteligentnych rozwiązań z branży Security & Safety. Przewiduje się, że kluczowymi trendami w roku 2023 obejmującymi rozwój branży ochrony i zabezpieczeń będą:

  • Analityka i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI),
  • Upowszechniające się stosowanie rozwiązań chmurowych,
  • Wykorzystanie technologii IoT
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zwiększenie nacisku na prawidłową ochronę prywatności

Mówiąc o rozwoju nowych technologii w kontekście sytuacji gospodarczej na świecie warto chociażby przypomnieć o cały czas istniejących problemach z dostawami kluczowych podzespołów potrzebnych do produkcji nowych urządzeń. Przyczyną tego stanu są nie tylko napięcia handlowe między Chinami i USA a także takie sytuacje jak nałożenie restrykcji przez rząd USA na czołowych projektantów układów scalonych – firmy NVIDIA i AMD. Restrykcje te ograniczają Chinom możliwość stosowania opłacalnych zaawansowanych rozwiązań o dużej mocy obliczeniowej, niezbędnych do zachowania konkurencyjności w dziedzinie technologii computer vision i przetwarzania AI. Czy takie napięcia geopolityczne ustaną w 2023 r? Prognozy mówią, że będą się raczej pogłębiać co tylko może negatywnie wpłynąć na rozwój technologiczny różnych branż w tym oczywiście branży zabezpieczeń.

Nie zapominajmy także o bardzo istotnym wydarzeniu jakie miało miejsce w ubiegłym 2022r i trwa do dzisiaj. Mowa tutaj o wojnie Rosji z Ukrainą. Sytuacja ta jasno dała do zrozumienia, że kwestie związane z bezpieczeństwem stały się niezwykle istotne. Poza posiadaniem skutecznej i dobrze wyposażonej armii należy zwrócić uwagę na tak istotne zagadnienia jak skuteczna ochrona granic czy obiektów infrastruktury krytycznej. Zapewne te działy branży ochrony i zabezpieczeń będą pod szczególną opieką ludzi z branży security&safety.

Wróćmy jednak do trendów wypunktowanych powyżej. Jako pierwszy omówiono trend rozwoju analityki i wykorzystania sztucznej inteligencji w branży bezpieczeństwa.

Analityka i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)
Aktualnie w systemach ochrony wykorzystuje się analizę danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że decyzja o sposobie interwencji na zagrożenie jest podejmowana w czasie rzeczywistym. Ilość danych generowanych przez choćby takie urządzenia jak kamery monitoringu wizyjnego, czujniki zintegrowane z danym rozwiązaniem itp. jest tak duża, że jest wręcz niemożliwa do interpretacji przez zwykłego człowieka. Dlatego to właśnie analityka ma za zadanie nie tylko analizować i wykrywać problematyczne obszary, ale również podejmować odpowiednie działania. Tak więc, rozwiązanie to może wesprzeć bezpieczeństwo, ochronę i efektywność operacyjną.

W ostatnich latach można zauważyć bardzo dynamiczny wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji. Rozwiązania oparte na AI stały się zdecydowanie bardziej dokładne i szybkie przez co stosowanie AI stało się bardziej opłacalne. To spowodowało, że obecnie silne algorytmy AI w kilku obszarach znacznie przewyższają możliwości człowieka. Sztuczna inteligencja szczególnie znalazła uznanie w aplikacjach wieloelementowego rozpoznawania twarzy, przetwarzania danych na krawędzi sieci (np. obrazów z kamer monitoringu wizyjnego), analityce dźwięku oraz robotyce – dronach. Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu zastępuje operatora systemu bezpieczeństwa w wykonywaniu pewnych zadań, a interpretację danych, która wcześniej wymagała udziału człowieka, obecnie obsługują algorytmy. Dzięki zastosowaniu AI w analityce operatorzy systemów bezpieczeństwa „uwolnią się” od żmudnej i męczącej pracy związanej z monitorowaniem zdarzeń/ekranów, analizowaniu, ocenianiu i nadawaniu priorytetów zdarzeniom. Ta ewolucja spowoduje znaczącą zmianę stanowiska w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiając bardziej reagowanie na zdarzenia w czasie rzeczywistym zamiast reagowania na zdarzenia przeszłe. Pojawiają się jednak niekiedy wątpliwości dotyczące etycznego wykorzystania AI, lecz rosnące jej wykorzystanie w codziennych usługach i rozwiązaniach doprowadzi do pełnej akceptacji AI przez społeczeństwo.

Rozwiązania chmurowe
Przechowywanie danych w chmurze stało się bardzo popularne. Przyczyną rozwoju tego trendu była powszechna praca zdalna. Czym zatem jest ta chmura? Otóż chmura to nic innego jak zestaw serwerów, na których możemy przechowywać swoje dane mając do nich dostęp z dowolnego punktu na ziemi – pod warunkiem, że mamy też dostęp do Internetu. Ten sposób przechowywania danych zwalnia nas od konieczności posiadania i utrzymywania własnych serwerów dzięki czemu możemy wygenerować duże oszczędności finansowe. Ponadto cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spada na usługodawcę czyli właściciela chmury. Warto zwrócić uwagę także na rozwój tzw. rozwiązań wielkochmurowych (multi -cloud) czyli budowę rozległych środowisk chmurowych łączących wiele narzędzi o zróżnicowanych funkcjonalnościach. Prognozuje się dalszy rozwój rozwiązań chmurowych szczególnie w zakresie zwiększenia automatyzacji między różnymi usługami, co z kolei może być przyczyną cyber ataków na dużą skalę. Dlatego w 2023 r użytkownicy chmury mogą spodziewać się stopniowego ograniczania nadmiarowych dostępów. Dotyczy to przede wszystkim tzw. tymczasowych użytkowników, którzy zostają utworzeni do rozwiązania konkretnego problemu i posiadają szerokie uprawnienia, które nawet po ukończeniu zadania są utrzymywane i mogą zostać wykorzystane przez atakujących cyberprzestępców. Dlatego w 2023 roku spodziewana jest częstsza i bardziej dokładna rewizja dostępów i uprawnień w środowisku chmurowym. Najwięksi ich dostawcy, tacy jak Microsoft czy Google, prześcigają się w tworzeniu nowych rozwiązań i przenoszą do środowiska chmurowego coraz większy zakres usług. Utrzymywanie infrastruktury chmurowej rodzi jednak wiele wyzwań. Zarządzanie rozbudowaną chmurą wymaga dużej wiedzy o tym środowisku, znacznej automatyzacji oraz korzystania ze „sprytnych” rozwiązań.

Wykorzystanie te6chnologii IoT
Segment IoT pod względem tempa rozwoju i wzrostu popularności w niczym nie ustępuje rozwiązaniom chmurowym czy wykorzystaniu AI. Ilość dostępnych urządzeń elektronicznych, które potrafią ze sobą się komunikować i wymieniać dane poprzez Internet (bez ingerencji człowieka) staje się coraz większa – co stanowi o popularności i sile IoT praktycznie w każdej branży i gałęzi przemysłu oraz w wielu dziedzinach życia np.: inteligentne systemy alarmowe, automatyczne oświetlenie, inteligentne samochody, Smart City czy też we współczesnej medycynie (urządzenia pozwalające monitorować pacjentów leczących się np. poza szpitalem).

Fabryki mogą wykorzystywać IoT na wielu obszarach. Dzięki IoT można znacznie poprawić wydajność i dokładność zarządzania logistycznego fabryki a zbieranie danych w czasie rzeczywistym przez czujniki znajdujące się na wszystkich aktywach fabryki daje duże możliwości zarządzania jej wydajnością.

Urządzenia IoT podłączone do Internetu generują, udostępniają i gromadzą wiele danych, które możemy wykorzystać na różne sposoby. Wiąże się to jednak z niebezpieczeństwem ich wycieku dlatego prognozuje się, że rok 2023 będzie w branży IoT ukierunkowany na rozwój zabezpieczeń tego typu urządzeń. Oczekuje się także od Unii Europejskiej, że w 2023 r wprowadzi surowsze przepisy dotyczące zbierania, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania danych.

Cyberbezpieczeństwo
Ogromna ilość danych pojawiająca się w sieci w wyniku rozwoju nowych technologii, analityki na skraju sieci czy rozwoju urządzeń IoT spowodowała, że cyber ataki stały się realnym zagrożeniem dla różnego rodzaju instytucji czy przedsiębiorstw. Dlatego prognozuje się, że rok 2023 będzie rokiem walki z cyberprzestępczością. Do tego celu na pewno wykorzystywana będzie tzw. sieć „zero trust” rozwijana na poziomie wewnętrznym firm i instytucji. Sieć Zero Trust oznacza, że każdy użytkownik, urządzenie i IP uzyskujące dostęp do zasobów jest klasyfikowane jako potencjalne zagrożenie. Dla sektora dozoru wizyjnego pojęcie sieci „zero trust” oznacza konieczność przeprowadzania regularnych aktualizacji systemu, szyfrowania danych i treści wideo oraz zabezpieczania tożsamości.

Niestety rokowanie gdzie i kiedy uderzą cyberprzestępcy należy do bardzo trudnych zadań. W takich przypadkach pomocna może okazać się Sztuczna Inteligencja, której algorytmy uczenia maszynowego mogą badać ogromne ilości danych przesyłanych przez sieci w czasie rzeczywistym o wiele skuteczniej niż ludzie i nauczyć się rozpoznawać wzorce wskazujące na zagrożenie. Jednakże jak mówi przysłowie „każdy kij ma dwa końce” i trzeba przyznać, że cyberprzestępcy tak samo dobrze wykorzystują Sztuczną Inteligencję do ataków hakerskich jak osoby walczące z cyberprzestępczością. Dzięki niej bowiem potrafią łato włamać się do systemów zawierających cenne dane.7

Być może w celu realizacji działań „zero trust” niektóre z państw europejskich pójdą w ślad za amerykańską ustawą NDAA, która nie pozwala władzom instalować w newralgicznych punktach systemów nadzoru należących do państwa chińskiego.

Środki bezpieczeństwa 8cyfrowego w sektorze security&safety muszą stać się na tyle skuteczne i pewne aby autentyczność i bezpieczeństwo danych przesyłanych z kamery do chmury czy serwera nie było niczym zakłócone. Spełnienie tego warunku będzie w dużym stopniu wpływać na zaufanie klienta do danego systemu bezpieczeństwa.

Zwiększenie nacisku na prawidłową ochronę prywatności
Obawy o prywatność osobistą wciąż rosną, a zgodność z przepisami jest w różnym stopniu wymagana i przestrzegana przez poszczególne branże. Branża security&safety jest szczególnie wrażliwa na dane dotyczące prywatności.

Wizerunek osoby fizycznej bez wątpienia jest daną osobową i podlega prawnej ochronie. Na skutek obowiązywania RODO właściciele i operatorzy wizyjnych systemów dozorowych muszą przywiązywać wagę do ochrony prywatności w procesie pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych. Szczególnie istotny jest aspekt ukrycia twarzy przy jednoczesnym zachowaniu chronionego strumienia danych dla celów dowodowych przypuszcza się, że właśnie to zagadnienie będzie szczególnie poszukiwaną funkcją na 2023 rok.

Nowe technologie kształtują dzisiejszą branżę security&safety dając nam efektywniejsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne usługi. Oprócz tego na branżę ochrony wpływ wywierają także światowa sytuacja gospodarcza i makroekonomiczna, które również w dużym stopniu mogą określać jej przyszłość pod kątem bezpieczniejszego i bardziej inteligentnego świata. Wzrost znaczenia technologii i ich zastosowania w codziennym życiu niesie za sobą także potrzebę jej uregulowania. W związku z tym trwają prace Komisji Europejskiej nad ustawą dotyczącą Sztucznej Inteligencji. Są to jednak złożone zagadnienia. Niewątpliwie jednak niezależnie od tego, czy mówimy o bezpieczeństwie cybernetycznym, prywatności danych czy wpływie nowych technologii na świat, zawsze należy mieć na względzie zmieniające się regulacje prawne.


Robert Gabrysiak

Pin It