Coraz szybszy rozwój technologii powoduje, że do zabezpieczenia terenu mogą służyć rozwiązania, które do tej pory były kojarzone z inną dziedziną. Tak jest również w przypadku światłowodowych systemów detekcji wtargnięć, gdzie źródłem automatycznego wykrywania zagrożenia jest kabel sensoryczny oparty o technologię światłowodową wykorzystywaną wcześniej do transmisji danych.

Rozwiązania do ochrony opa3rte o technologię przesyłania wiązki lasera już od lat 90’ tworzy australijska firma Future Fibre Technologies (FFT), która wyspecjalizowała się w detekcji wtargnięć i lokalizacji zagrożenia. FFT to zespół specjalistów w dziedzinie światłowodów, którzy swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie wykorzystali do stworzenia niezawodnych produktów – w efekcie maksymalizując czułość i prawdopodobieństwo detekcji, przy jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia uciążliwych alarmów. Co ważne FFT cały czas inwestuje w R&D (od ang. research and development) udoskonalając swoje rozwiązania.

Por4tfolio FFT obejmuje systemy montowane na ogrodzeniu oraz w ziemi o zasięgach działania od 3,2 km do 110 km światłowodu detekcyjnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub bez, w zależności od wybranego modelu. System może obejmować kilka różnych sterowników i w zależności od wielkości i wymagań danego obiektu. System zakopywany można również wykorzystać do ochrony rurociągów czy zabezpieczenia taśmociągów w kopalni węgla, gdzie liczy się niezawodność (do 110 km), co czyni te rozwiązania niezwykle elastycznymi i spełniającymi nawet najtrudniejsze wymagania. Co więcej miejsce instalacji sterownika od miejsca, gdzie wymagana jest detekcja może dzielić nawet 10 km. Wykorzystanie kilku sterowników w jednej instalacji pozwala tworzyć ciągłą strefę detekcji nawet do kilkuset kilometrów tworząc barierę z zapewnieniem redundancji systemu. Co więcej wykorzystując dwa kanały jednego sterownika Aura Ai-2 możemy skutecznie tworzyć barierę zarówno na ogrodzeniu jak i zakopaną. Lokalizacja wykrycia prezentowana jest na odpowiednio skalibrowanej mapie wraz ze współrzędnymi GPS ułatwiającymi orientację w terenie i skierowanie grup interwencyjnych w dane miejsce, a połączenie z kamerami CCTV pozwala na podnoszenie świadomości sytuacyjnej osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie obiektu. Dokładność systemu detekcji może sięgać nawet +/-4m, co czyni ten system niezwykle precyzyjnym.

Rozwój oznacza również ciągłe doskonalenie obejmujące m.in. rozbudowę algorytmów detekcji. Dlatego też powstał najnowszy sterownik Aura Ai-X oparty o technologię uczenia maszynowego bazującą na sieciach neuronowych (deep learning). Łączy on w sobie zalety swoich poprzedników z możliwością ciągłego doskonalenia zmieniając sposób postrzegania wskaźników prawdopodobieństwa detekcji (POD) z wskaźnikiem niechcianych alarmów (NAR). Wyjątkowa dokładność klasyfikacji zdarzeń, której efektem jest najwyższy POD z niemal zerowymi niechcianymi alarmami nieporównywalny z żadnym innym systemem komercyjnym. Głębokie uczenie się w czasie rzeczywistym wyklucza uciążliwe alarmy związane z pogodą i może osiągać zero uciążliwych alarmów przy wskaźnikach POD powyżej 95%. Eliminuje potrzebę ciągłego dostrajania systemu na miejscu oraz aktualizacji algorytmów — wspierany przez globalną bibliotekę danych FFT oraz rodzinę uogólnionych i niestandardowych modeli głębokiego uczenia. Model automatycznego uczenia maszynowego jest realizowany poprzez FFT ATLAS. Maksymalizuje wydajność systemu i zapewnia pełną kontrolę i identyfikowalność wprowadzanych ulepszeń.

Ponadto każdy z systemów FFT:

  • Pozwala na jednoczesną detekcję w czasie rzeczywistym na dwóch kanałach
  • Nie wymaga elektroniki lub zasilania w terenie (optymalizacja kosztów instalacji, konserwacji i serwisowania)
  • Jest iskrobezpieczny / odporny na zakłócenia elektromagnetyczne / radiowe oraz wyładowania atmosferyczne
  • Umożliwia montaż w szafie Rack
  • Wyróżnia się niższym całkowitym kosztem posiadania w porównaniu z alternatywnymi technologiami i MTBF >250 000 godzin
  • Aura Ai-2 zapewnia również odporność na przecięcia i możliwość działania w pętli do miejsca przecięcia.

Wszystkie te cechy sprawiają że rozwiązania Future Fibre Technologies spełniają wymagania bezpieczeństwa nawet najbardziej wymagających obiektów infrastruktury krytycznej tj. granic, baz wojskowych, lotnisk, rafinerii jak również mniejszych obiektów istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz obywateli czy podmiotów komercyjnych. Systemy te znajdują również zastosowanie na farmach fotowoltaicznych, czy w ochronie infrastruktury telekomunikacyjnej i przesyłowej. Razem z systemem nadzoru telewizji przemysłowej tworzą skuteczną tarczę zabezpieczając monitorowany obiekt przez wtargnięciem intruza, gwarantując możliwość natychmiastowej reakcji i działania przedstawicielom odpowiednich służb.

Więcej na www.linc.pl


Michał Rzewuski

Pin It