46Czym jest platforma PSIM+?

System integrujący WinGuard, określany jako oprogramowanie PSIM+, jest rozwiązaniem daleko wykraczającym poza ramy standardowych systemów integrujących. Nie tylko umożliwia, ale przede wszystkim usprawnia obsługę zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, przemysłowych, automatyki budynkowej czy komunikacji. Potwierdzanie i obsługiwanie zdarzeń odbywa się w wyznaczonych centrach obsługi. Pracownicy obsługujący zdarzenia są o nich informowani w sposób jasny i przejrzysty za pomocą tekstu, grafiki, czy obrazu z kamer. W kolejnych krokach są instruowani, według określonych procedur, w jaki sposób należy postępować w odpowiedzi na zdarzenia.

Integracja systemów bazująca na PSIM pozwala użytkownikom na uzyskanie wielu korzyści takich jak zwiększona kontrola zasobów i procesów bezpieczeństwa w obiektach i na obszarach, czy kompleksowy obraz sytuacyjny poparty szczegółowym raportowaniem. W konsekwencji zwiększonej efektywności rozwiązania te pozwalają zredukować koszty zarządzania bezpieczeństwem, oraz poprawić jego poziom dzięki dokładniejszej analizie danych ze zintegrowanych systemów.

Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania obiektem i natychmiastowego reagowania na zagrożenia możliwe jest wyłącznie dzięki pełnej integracji systemów bezpieczeństwa.

Neutralność i skalowalność rozwiązania

Kluczowymi cechami WinGuard są neutralność i otwartość na integrowane technologie. Pozwala to na integrację i wizualizację niezależnych systemów bezpieczeństwa w ramach spójnego interfejsu użytkownika. Oferta podstawowa zapewnia ponad 450 interfejsów natywnych, wsparcie protokołów otwartych (Modbus, BacNet, OPC, KNX, itd.) oraz narzędzia do opracowywania nowych interfejsów.

Modułowa budowa systemu oraz dostępność rozwiązania w czterech wersjach licencjonowania, umożliwiają optymalny kosztowo dobór funkcjonalności oraz dalszy rozwój aplikacji wraz z rozwojem potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Cyberbezpieczeństwo

WinGuard zachowuje najwyższy standard bezpieczeństwa w zakresie dystrybucji i zarządzania danymi. WinGuard, bez względu na wersję, wspiera szyfrowanie komunikacji w oparciu o standard AES 256, natomiast w przypadku aplikacji mobilnych zabezpieczenie komunikacji odbywa się zgodnie ze standardem TLS.

Redundancja

Aby zapewnić ciągły, nieprzerwalny dostęp do aplikacji, co jest szczególnie istotne w obiektach infrastruktury krytycznej, WinGuard wspiera wieloserwerową redundancję (funkcja Standby). Pełna baza danych systemu jest stale przechowywana na jednej lub kilku niezależnych maszynach. Opcjonalnie, w przypadku przyjęcia struktury z jednym serwerem nadrzędnym, system umożliwia definiowanie tzw. segmentów danych (wydzielonego zakresu), które są synchronizowane pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami a centrum obsługi. Pozwala to na optymalizację wielkości połączenia sieciowego, jak i nie obciążanie centrum mniej istotnymi danymi.44.jpg

Mobilność

WinGuard zapewnia dostęp do aplikacji mobilnych Android i iOS, które są dostępne do pobrania i skonfigurowania z poziomu App Store lub Play Store. Aplikacja oferuje także dostęp do interfejsu webowego, co zapewnia możliwość łatwego i efektywnego dostępu uprawnionym użytkownikom do wszystkich zdarzeń i zadań z dowolnego miejsca.

Wyższy poziom zabezpieczenia pożarowego

W obiektach, szczególnie funkcjonujących w ramach infrastruktury krytycznej, już na etapie projektowania należy zdefiniować potencjalne zagrożenia i w odpowiedzi na nie zaplanować odpowiednie systemy zabezpieczające, w tym urządzenia przeciwpożarowe. Większą skuteczność działania, a więc i wyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu zapewnia integracja wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od producenta. Należy pamiętać, że system detekcyjny odpowiedzialny za błyskawiczne wykrycie zagrożenia pożarowego, stanowi oddzielną część układu systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

W sytuacji zagrożenia pożarowego osoba kierująca akcją ratowniczo-gaśniczą, dzięki integratorowi urządzeń przeciwpożarowych (SIUP), może podjąć odpowiednie kroki zgodnie z procedurami bezpieczeństwa (scenariuszem pożarowym) zdefiniowanymi dla całego chronionego obiektu.

Wizualizacja i możliwość sterowania systemami ppoż. za pomocą integratora wpływa na poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz umożliwia pracę nawet przy utracie zasilania podstawowego. Potwierdzanie lub kasowanie alarmów pożarowych, sterowanie klapami pożarowymi, zmiany scenariusza pożarowego na polecenie kierującego akcją ewakuacyjną to tylko część działań, które można szybko i sprawnie przeprowadzić z poziomu stacji operatorskiej.

Pełną funkcjonalność integracji urządzeń ppoż. mogą zapewnić jedynie systemy certyfikowane, które mają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

System integrujący urządzenia przeciwpożarowe to kopalnia możliwości i korzyści na wszystkich etapach inwestycji i użytkowania obiektu – zarówno w trakcie projektowania, jak i podczas eksploatacji systemów ppoż. Projektant ma wreszcie możliwość zrealizowania koncepcji działania systemów ppoż., które dotąd mogły być wyłącznie pomysłem. Instalator samodzielnie wykona wszystkie prace związane z wdrożeniem i późniejszą konserwacją systemu. Operator natomiast zyska komfort pracy dzięki intuicyjności rozwiązania. Inwestor natomiast będzie dysponował najwyższym poziomem bezpieczeństwa, osiągając kompromis z wymarzoną architekturą wnętrza swojego budynku.

Podsumowując, WinGuard to nowa w Polsce, aczkolwiek sprawdzona na rynkach światowych propozycja, w zakresie integracji i wizualizacji systemów, wspierająca podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem. W ramach uruchomionego programu partnerskiego, C&C Partners zapewnia program szkoleń produktowych, oraz wsparcie: sprzedażowe, uruchomieniowe oraz serwisowe.


45Leszek Schmidt
Kierownik Działu Wsparcia Technicznego w C&C Partners Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.ccpartners.pl 

Pin It