Bezpieczeństwo państwa

PAS – publiczne aparaty samoinkasujące szybko odchodzą w zapomnienie. Przyczyniła się do tego ekspansja telefonii komórkowej. Aparatom samoinkasującym nie pomogły takie rozwiązania jak możliwość wysyłania SMS czy e-mail. W roku 2009 rozpoczęto wdrażanie regulacji Dyrektywy Europejskiej dotyczącej telekomunikacyjnej usługi powszechnej, w związku, z którą Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2011 roku ostatecznie zrezygnował z obowiązku instalowania PAS przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Rachunek ekonomiczny spowodował, że do końca ubiegłego roku, główny operator tej telefonii postanowił wycofać ostatnie z aparatów. Pozostali mniejsi operatorzy telekomunikacyjni utrzymują usługę PAS. O ile zniknięcia aparatów samoinkasujących z ulic praktycznie nie zauważono, to powstał poważny problem w obiektach takich jak zakłady karne, ośrodki wypoczynkowe, rehabilitacyjne, szpitale, zamknięte zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki leczniczo- opiekuńcze itp. W zakładach karnych ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowań, osadzeni nie mają prawa posiadać telefonów komórkowych. Posiadają jednak prawo do utrzymania więzi z rodziną, bliskimi, a także z adwokatem, radcą prawnym, urzędami itp. To prawo realizowane jest za pomocą aparatów samoinkasujących.

Co jakiś czas zdarza się w Polsce afera, która zmienia standardy zabezpieczeń. Przynajmniej w świadomości. Najnowsza, z udziałem byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów, pokazała że nawet pozornie dobrze zabezpieczone budynki mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Jeden z najbogatszych bankierów w Polsce, Leszek Czarnecki, przyjął zaproszenie Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego KNF, na spotkanie i nagrał ich rozmowę dyktafonem. Jak to możliwe, że pozornie skuteczne zabezpieczenia wtedy nie zadziałały?

Zastosowanie kamer zmieniło bardzo wiele sytuacji przestępców i organów ścigania. Dziś wykorzystując najnowsze narzędzia do obróbki nagrań video, zapisów cyfrowych czy zdjęć można znacznie wyostrzyć obraz. Możemy wówczas uzyskać niezwykle cenne informacje. Informacje o zdarzeniach czy sytuacjach, których nie zauważyli świadkowie, bądź zauważyli je i zapamiętali w różny sposób.

Alfa-System - detektory telefonów komórkowych

Wspierając działania prewencyjne Służb Mundurowych i Służb Security przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania wykrywania i eliminacji zagrożeń przy wykorzystaniu technologii X-ray i wysokowydajnej, wielostrefowej detekcji metali.

Dialtech Sp. z o.o. zajmuje się montażem aparatów samoinkasujących oraz dedykowanego dla nich systemu na terenie Jednostek Penitencjarnych w Polsce.

System CCTV jest istotnym elementem w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek penitencjarnych.

Z końcem ubegłego roku Komenda Główna Policji uruchomiła pilotażowy program wdrożenia kamer na policyjnych mundurach. Docelowo, w takie rozwiązanie mają być wyposażeni wszyscy funkcjonariusze na terenie kraju. Zastosowanie kamer w Policji zwiększy bezpieczeństwo policjantów oraz osób, wobec których podejmowana jest interwencja.

Magazyny, sklepy czy hurtownie można zaliczyć do kategorii obiektów o wysokim ryzyku zagrożenia włamaniem bądź kradzieżą. Dlatego kadra kierownicza sklepów wielkopowierzchniowych i hurtowni, ale również właściciele małych sklepów, powinni pamiętać, że profilaktyka jest tańsza od leczenia i należy zawczasu odpowiednio chronić obiekt oraz zabezpieczyć cały proces obrotu pieniędzmi i informacjami.

Zarządzanie lokalem gastronomicznym, to także odpowiednie zorganizowanie zabezpieczenia istotnych dokumentów, informacji czy wartościowego mienia w tym artykułów spożywczych np. alkoholu przed kradzieżą. Również ochrona artykułów spożywczych przed skażeniem jest bardzo ważna.


 

bg
pi