Nowy 2023 rok rozkręcił się już na dobre. To zawsze czas próby realizacji założonych planów czy celi. U nas nie jest inaczej. Chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi zmianami, które ostatnio miały u nas miejsce. Dotyczy to przede wszystkim nowych produktów, które pojawiły się w ofercie. Są to sygnalizatory głosowe SG-Wgw2, SG-Wgw2 IP65 (zastępują SG-Wgw, SG-Wgw IP65), sygnalizator optyczny SO-P8 (zastępuje SO-Pd13), a także sygnalizator akustyczny SA-P8 (zastępuje SA-K5N). Czym charakteryzują się nowe wyroby oraz jakie są główne zmiany w stosunku do ich poprzedników – o tym jest ten artykuł.

Uniwersalne sygnalizatory głosow9e SG-Wgw2, SG-Wgw2 IP65
Cechą charakterystyczną nowej generacji urządzeń podobnie jak i poprzedniej jest szeroki zakres napięcia zasilania 10,5–32,5 V DC. Dzięki temu mogą być one stosowane w różnych instalacjach (pracujących na napięciu 12, jak i 24 V DC). Podobnie jak poprzednia generacja również SG-Wgw2, SG-Wgw2 IP65 mogą pracować w pięciu trybach (także opcja wyzwolenia impulsem). Daje to spore możliwości, jeśli chodzi o sterowanie. Użytkownik ma do wyboru 6 fabrycznych komunikatów oraz 33 wzory sygnału alarmowego. Nowością jest możliwość konfi guracji poprzez plik tekstowy (brak konieczności użycia dedykowanej aplikacji). Warto podkreślić, że SG-Wgw2, SG-Wgw2 IP65 obsługują także plik wynikowy z ww. aplikacji, który do tej pory był wymagany do zmiany ustawień sygnalizatorów SG-Wgw, SG-Wgw IP65.

Kolejną zmianą jest możliwość odtwarzania nagrań w formacie *.wav, jak i również *.mp3. Urządzenia nowej generacji mogą pracować w sieci sygnalizatorów (być synchronizowane). Pozwala to rozgłaszać zdefiniowane sekwencje bez opóźnień pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, co przydaje się w bardziej rozbudowanych układach. Jest to również zmiana w stosunku do poprzedniej generacji, gdzie tę rolę pełniły sygnalizatory powtarzające SG-Wgws, SG-Wgws IP65. Nowe sygnalizatory głosowe występują w dwóch obudowach, o stopniu ochrony IP31C lub IP65. Pierwsza przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń w standardowych warunkach atmosferycznych. Wzmocniona obudowa charakteryzuje się natomiast odpornością mechaniczną IK07 oraz stopniem ochrony IP65, co pozwala na pracę urządzenia w bardziej wymagających warunkach. Dzięki temu Sygnalizator SG-Wgw2 IP65 może być np. stosowany w miejscach o zwiększonym stopniu zanieczyszczenia, gdzie wymagane jest mycie maszyn po zakończonym cyklu produkcyjnym.

SO-P8 sygnalizator optyczny z prawdziwego zdarzenia
W ofercie pojawił się również pożarowy sygnalizator optyczny SO-P8, który zastępuje produkowany od lat model SO-Pd13. Nowy optyk jest certyfikowany jako sygnalizator do pracy na zewnątrz budynków (Typ B). Może on z powodzeniem pracować w temperaturach od -25°C do +70°C. Występuje w 6 odmianach różniących się między sobą kolorem obudowy (biała lub czerwona), a także barwą generowanego światła (białe, czerwone, białe i czerwone naprzemiennie). Warto podkreślić, że Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SO-P8/CC (obudowa i światło czerwone) podczas gdy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych obowiązuje dla wszystkich odmian. Największą zmianą w stosunku do SO-Pd13 jest dodanie możliwości wyboru bryły fotometrycznej oraz częstotliwości błysku przy pomocy wbudowanego mikroprzełącznika. W ten sposób w obrębie jednego urządzenia można wybrać 1 z 4 brył (3m, 6m, 9m, 12m). Częstotliwość błysku może być również zmieniana w zakresie 0,5÷1,3 Hz. Dla SO-Pd13 należało określić żądaną bryłę na etapie składania zamówienia, a zmiana częstotliwości błysku była niemożliwa. Warto podkreślić, że bryła 12m jest zupełną nowością. Pozwala ona osiągnąć nawet 70% większy promień obszaru pokrycia (w stosunku do SO-Pd13/9m montowanego sufi cie, wysokość 6 m). Opcja wyboru bryły optycznej pozwala dopasować parametry urządzenia do warunków panujących w docelowym miejscu montażu.

Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego rozmieszczenia sygnalizatorów w przestrzeni. Podczas wyboru bryły należy zwrócić uwagę na docelową wysokość montażu urządzenia, a także jego orientację (montaż na ścianie lub sufi cie). Należy pamiętać, że zmiana ustawień (bryły, częstotliwości błysku) wpływa na pobór prądu oraz mocy. Tak jak w SO-Pd13 (odmianach z modułem synchronizacji) również w SO-P8 możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia pomiędzy uruchomieniem każdego kolejnego urządzenia. Pozwala to stworzyć tzw. „efekt fali”, w którym moment błysku kolejnych sygnalizatorów sugerować może np. kierunek ewakuacji. Opcja ta wykracza poza zakres normy EN 54-23:2010. SO-P8 posiada możliwość synchronizacji członu optycznego również z sygnalizatorami SA-K7N, SAOZ-Pk2 wykorzystując dodatkową żyłę. Żeby synchronizacja była realizowana prawidłowo w sygnalizatorach SO-P8 musi być wybrana częstotliwość błysku równa 0,5 Hz. Inny jest również klosz członu optycznego (z dodatkiem dyfuzora), co pozwala od razu wizualnie odróżnić sygnalizatory SO-P8 od SO-Pd13. Zabieg ten poprawił także wygląd i ogólną estetykę wykonania sygnalizatora. Nowością jest ogranicznik prądu rozruchowego. Obudowę SO-P8 cechuje stopień ochrony IP54 oraz odporność mechaniczna IK07.

SA-P8 udoskonalony sygnalizator akustyczny
Sygnalizator SA-P8 pojawia się w ofercie w miejsce sygnalizatora SA-K5N. Urządzenie jest dostępne w dwóch odmianach (obudowa biała lub czerwona). Podobnie jak SA-K5N, SA-P8 również cechuje wysoki poziom generowanego dźwięku. Sygnalizator posiada potencjometr umożliwiający regulację głośności, opcję stopniowego narastania poziomu dźwięku, czy możliwość synchronizacji członu akustycznego również z SA-K5N, SA-K7N, SAOZ-Pk2. Synchronizacja odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej żyły. Sam obwód synchronizacji został poddany modyfikacjom, dzięki którym istnieje możliwość zbudowania sieci sygnalizatorów składających się z większej liczby urządzeń niż dotychczas umożliwiały to SA-K5N czy SA-K7N. Dodatkowo użytkownik ma do wyboru 16 wzorów dźwięku sygnału alarmowego, co jest sporą zmianą w stosunku do SA-K5N, gdzie były dostępne 4 syreny. Podobnie jak w SO-P8 w SA-P8 zastosowano również ogranicznik prądu rozruchowego. Obudowę sygnalizatora cechuje stopień ochrony IP33 oraz odporność mechaniczna IK07. Sama obudowa jest nieco wyższa (88 mm) w stosunku do SA-K5N (62 mm).


Artykuł firmy W2

Pin It