Bezpieczeństwo państwa

Podobno Albert Einstein zapytany o to jak w jego przekonaniu będzie wyglądała III wojna światowa odpowiedział: „Nie wiem jak będzie wyglądała III wojna światowa. Ale wiem, że IV będzie na maczugi”. Kiedy oglądałem zdjęcia, jakie ujawnił jakiś internauta z zestrzelenia samolotu Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych przez żołnierzy irańskiej milicji, zdałem sobie sprawę, że ofiary: 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii, to pierwsze ofiary III wojny światowej, która toczy się nie tylko na wodzie, na ziemi i w powietrzu, ale przede wszystkim w cyberprzestrzeni. Jestem również przekonany, że jest wiele innych ofiar tej wojny, o których media piszą jako o „zagadkowych” lub spowodowanych „nieustalonymi przyczynami”. Wystarczy wejść na kilka serwisów pokazujących online mapy ataków.

Wprowadzenie

Izolacja więzienna jest sytuacją bardzo trudną dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Deprywacja potrzeb, konflikty i zagrożenia ze strony współosadzonych, niepewność sytuacji rodzinnej, a czasami prawnej uruchamiają u osób pozbawionych wolności szereg mechanizmów obronnych, w celu zaadaptowania się do opresyjnej instytucji. Niestety u części więźniów występują stany załamania psychicznego, problemy z poradzeniem sobie z presją otoczenia i depresyjny nastrój, co może u nich doprowadzić do podjęcia aktów autoagresji, a w skrajnych przypadkach do targnięcia się na swoje życie. Media nie pozostają bierne i donoszą co jakiś czas o samobójstwach i zgonach więźniów. Sytuację komplikuje także fakt, że wiele z tych samobójstw miało miejsce w celach pod-danych stałemu monitoringowi przez systemy dozoru wizyjnego i obserwację funkcjonariuszy, których obowiązkiem jest stałe dozorowanie osadzonych.

PAS – publiczne aparaty samoinkasujące szybko odchodzą w zapomnienie. Przyczyniła się do tego ekspansja telefonii komórkowej. Aparatom samoinkasującym nie pomogły takie rozwiązania jak możliwość wysyłania SMS czy e-mail. W roku 2009 rozpoczęto wdrażanie regulacji Dyrektywy Europejskiej dotyczącej telekomunikacyjnej usługi powszechnej, w związku, z którą Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2011 roku ostatecznie zrezygnował z obowiązku instalowania PAS przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Rachunek ekonomiczny spowodował, że do końca ubiegłego roku, główny operator tej telefonii postanowił wycofać ostatnie z aparatów. Pozostali mniejsi operatorzy telekomunikacyjni utrzymują usługę PAS. O ile zniknięcia aparatów samoinkasujących z ulic praktycznie nie zauważono, to powstał poważny problem w obiektach takich jak zakłady karne, ośrodki wypoczynkowe, rehabilitacyjne, szpitale, zamknięte zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki leczniczo- opiekuńcze itp. W zakładach karnych ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowań, osadzeni nie mają prawa posiadać telefonów komórkowych. Posiadają jednak prawo do utrzymania więzi z rodziną, bliskimi, a także z adwokatem, radcą prawnym, urzędami itp. To prawo realizowane jest za pomocą aparatów samoinkasujących.

Co jakiś czas zdarza się w Polsce afera, która zmienia standardy zabezpieczeń. Przynajmniej w świadomości. Najnowsza, z udziałem byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów, pokazała że nawet pozornie dobrze zabezpieczone budynki mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Jeden z najbogatszych bankierów w Polsce, Leszek Czarnecki, przyjął zaproszenie Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego KNF, na spotkanie i nagrał ich rozmowę dyktafonem. Jak to możliwe, że pozornie skuteczne zabezpieczenia wtedy nie zadziałały?

Zastosowanie kamer zmieniło bardzo wiele sytuacji przestępców i organów ścigania. Dziś wykorzystując najnowsze narzędzia do obróbki nagrań video, zapisów cyfrowych czy zdjęć można znacznie wyostrzyć obraz. Możemy wówczas uzyskać niezwykle cenne informacje. Informacje o zdarzeniach czy sytuacjach, których nie zauważyli świadkowie, bądź zauważyli je i zapamiętali w różny sposób.

Alfa-System - detektory telefonów komórkowych

Wspierając działania prewencyjne Służb Mundurowych i Służb Security przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania wykrywania i eliminacji zagrożeń przy wykorzystaniu technologii X-ray i wysokowydajnej, wielostrefowej detekcji metali.

Dialtech Sp. z o.o. zajmuje się montażem aparatów samoinkasujących oraz dedykowanego dla nich systemu na terenie Jednostek Penitencjarnych w Polsce.

System CCTV jest istotnym elementem w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek penitencjarnych.

Z końcem ubegłego roku Komenda Główna Policji uruchomiła pilotażowy program wdrożenia kamer na policyjnych mundurach. Docelowo, w takie rozwiązanie mają być wyposażeni wszyscy funkcjonariusze na terenie kraju. Zastosowanie kamer w Policji zwiększy bezpieczeństwo policjantów oraz osób, wobec których podejmowana jest interwencja.