Enigma SOI, warszawska spółka zajmująca się dostarczaniem bezpiecznych rozwiązań informatycznych, wprowadziła na rynek już ponad pięć lat temu kompleksową platformę wsparcia służb mundurowych pod nazwą Avispon. Jak dotąd znalazła ona zastosowanie m.in. w Policji, Żandarmerii Wojskowej czy Służbie Ochrony Kolei. Mimo odmiennej charakterystyki pracy każdej z tych służb, Avispon znakomicie sprawdza się w roli podstawowego narzędzia zarządzającego zadaniami. Decyduje o tym przede wszystkim jego modułowa budowa, pozwalająca dostosować narzędzie do konkretnych potrzeb danej służby. Poniżej znajduje się krótki opis dostępnych modułów systemu, wraz z opisem możliwości potencjalnego zastosowania ich w pracy Służby Więziennej.

Avispon przystosowany jest do pracy w środowisku rozproszonym. Poszczególne funkcjonalności dostępne są zarówno na komputerach pracujących bezpośrednio w sieci służby, jak i na urządzeniach mobilnych. Dzięki wykorzystaniu jako klienta aplikacji przeglądarkowej, dostęp do danych jest szybki, a przełączanie pomiędzy modułami systemu proste jak surfowanie po zasobach Internetu.15 07

Podstawowym narzędziem pracy w środowisku Avispon jest moduł mapowy. Jego funkcjonalność pozwala na wprowadzanie na praktycznie dowolną mapę (system posiada wbudowane wsparcie dla obsługi map Google, OpenStreet, GUGIK – ale istnieje prosta możliwość współpracy z dowolnym serwerem mapowym) informacji o położeniu obiektów użytkowanych w innych modułach systemu. Dzięki temu uzyskujemy możliwości systemu wsparcia dowodzenia, na mapie możemy prezentować dokładne informacje we wszystkich pojazdach, patrolach, konwojach czy innych urządzeniach, osobach i pojazdach wyposażonych w nadajnik GPS. Dodatkowo system pozwala prezentować statyczne informacje o obiektach w zainteresowaniu – budynkach (wraz z ich dokładnymi planami), magazynach czy garażach. Na mapie możemy umieścić dowolne obiekty, które potrzebne są użytkownikom w pracy w środowisku Avispon. Dla Policji mogą to być np. budynki przechodzące w sprawach, lokalizacje kamer monitoringu, miejsca popełnienia przestępstw itp. Dla SOK – np. lokalizacje obiektów kolejowych, przebieg trakcji, czy infrastruktura kolei. Dane o tych obiektach mogą być wprowadzane bezpośrednio na mapie, jak również w innych modułach systemu. Potencjalnym zastosowaniem tego modułu w SW może być planowanie i kontrolowanie tras konwojów, monitoring przejazdów, monitoring funkcjonariuszy i skazanych przebywających poza budynkami zakładu karnego, szybki dostęp z jednego miejsca do planów wszystkich pomieszczeń w gestii SW na potrzeby sytuacji kryzysowych, czy też rozkład dostępnych punktów monitoringu wizyjnego.

Kolejnym interesującym elementem systemu jest moduł wideo. Jego podstawowym zadaniem jest współpraca z dostępnymi źródłami strumieni wideo – zarówno statycznymi jak np. kamery monitoringu, jak i dynamicznymi – np. kamery w pojazdach czy kamery nasobne (które stają się powoli standardem w zabezpieczeniu pracy funkcjonariuszy, ale też użytkowane są już też przez prywatne firmy ochroniarskie). Istnieje też możliwość importu do systemu dowolnych nagrań pochodzących ze źródeł zewnętrznych, jak np. nagrania z telefonów komórkowych, czy zewnętrznych kamer monitoringu. System pozwala przechowywać nagrania, opatrywać je komentarzami czy innymi metadanymi – ręcznie, przez wpisanie danych dotyczących nagrania przez interfejs użytkownika, jak i automatycznie – przez sam system lub współpracujące oprogramowanie zewnętrzne. W przypadkach, gdy samo nagranie posiada informacje geograficzne o miejscu dokonania nagrania, taka informacja jest obsługiwana w systemie – istniej możliwość określenia trasy osoby lub pojazdu dokonującego takiego nagrania, jak i prezentacji na mapach miejsc dokonania nagrań. System jest zintegrowany z systemem dronowym, co pozwala wykorzystywać informacje ze zwiadu dronowego bezpośrednio w pracy modułu. Bardzo ważną funkcją jest również współpraca modułu z narzędziami analizy obrazu wykorzystującymi sztuczną inteligencję – co pozwala w sposób automatyczny dokonywać analizy zdarzeń uwidocznionych na przechowywanych nagraniach. 16 07Typowymi zastosowaniami tej technologii jest wykrywanie prostych zdarzeń, wykrywanie zagrożeń, wykrywanie przekroczeń ogrodzenia, czy wykrywanie innych niepożądanych zjawisk. W SW potencjalne wykrycia mogłyby dotyczyć np.:

  • wjazdu pojazdu na teren zakładu karnego, z automatycznym zapisem w systemie danych pojazdu, lub danych osób kierujących pojazdem przy wykorzystaniu rozpoznawania twarzy,
  • wykrywania przekazywania przedmiotów przez ogrodzenie,
  • wykrywania posiadania przedmiotów niedozwolonych,
  • wykrywania bójek, napadów czy kłótni pomiędzy osadzonymi.

Możliwości zastosowania w analizie wideo są obecnie tak ogromne, że de facto możliwe jest wyobrażenie sobie dowolnych scenariuszy wykorzystania gromadzonych materiałów wideo.

Kolejnym modułem istotnym w pracy w środowisku Avispon jest moduł planowania działań. System wykorzystuje silnik zarządzania zadaniami (task management) stanowiący odrębny moduł Avispon do tego, by zaplanować przebieg zdarzeń w przypadku sytuacji kryzysowej. Codziennym zjawiskiem w sytuacji wystąpienia kryzysu jest chwilowy paraliż decyzyjny spowodowany koniecznością zastosowania mechanizmów kryzysowych – innych od codziennej rutyny pracy. Avispon pozwala zminimalizować to zjawisko dzięki modułowi planowania. Jego funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie szeregu scenariuszy (często bazujących na ustaleniach komitetów antykryzysowych zapisanych w papierowych scenariuszach kryzysowych), które w systemie przybierają postać konkretnych, szczegółowych zadań dla osób pełniących różne stanowiska w organizacji – tak by ich zaplanowanie nie wymagało zbyt dużego wysiłku osób zarządzających kryzysem. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego scenariuszem po prostu przekształcamy go w normalne zadania dla personelu, dzięki czemu zarówno osoby które mają wykonać te zadania, jak osoby nadzorujące rozwiązanie kryzysu mają jasny wgląd w aktualne zadania, ich kolejność, zależności i status wykonania. Nie jest więc konieczne paniczne wertowanie segregatorów z procedurami na wypadek kryzysu i mozolne wyłuskiwanie z nich rzeczywistych zadań do wykonania – wszyscy zaangażowani w rozwiązanie kryzysu mają przydzielone zadania i mogą niezwłocznie przystąpić do ich wykonania. Przygotowane scenariusze można oczywiście na bieżąco modyfikować, tak by dopasować je do rzeczywiście istniejącej sytuacji. System może w razie kryzysu przejść w tryb pracy kryzysowej, narzucający najwyższy priorytet dla zadań wynikających z działań antykryzysowych, zamiast wprowadzania informacji tekstowych można przejść na nagrania dźwiękowe etc.

Innym ciekawym elementem systemu jest moduł magazynowy. Nie pełni on zwykle w środowisku Avispon roli typowej aplikacji do zarządzania magazynem – jego głównym zadaniem jest udostępnienie prostych informacji o posiadanych zasobach, pozwalających osobom wykorzystującym inne moduły wykorzystać je w codziennej pracy. Typowym zastosowaniem tego modułu jest np. ewidencja w magazynie broni. System współpracuje z czytnikami RFID, dzięki czemu możliwe jest takie zorganizowanie magazynu broni, że każdy przedmiot wydawany funkcjonariuszowi automatycznie odnotowuje opuszczenie magazynu wraz z informacją o osobie pobierającej przedmiot. Informacje o statusie każdego elementu w magazynie mogą być dostępne w czasie rzeczywistym, wprowadzając realną kontrolę nad ich wykorzystaniu. Moduł magazynowy można też połączyć z innymi systemami magazynowymi, tak by możliwe było dotarcie do informacji o posiadanych siłach i środkach w razie wystąpienia kryzysu.

Powyższe informacje opisują tylko niewielką część dostępnej funkcjonalności środowiska Avispon. Inne dostępne moduły to m. in.: wideokonferencje, raporty, wzory pism, zarządzanie personelem, zarządzanie zadaniami (task management), moduł kryminalny, integracja z CBD i CEPIK, czy moduł wiadomości i powiadomień, obsługa patroli, mandaty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że oprogramowanie to dzięki modułowej architekturze umożliwia stopniowe wprowadzanie go do organizacji – to znaczy, że możemy zacząć jego użytkowanie od jednej z funkcjonalności, by w razie potrzeby rozwijać je do coraz to nowych zadań stawianych Służbie.

Miłosz Franaszek

17 07

 

 

 

18 07

Pin It