Technologie

Z początkiem czerwca do oferty SATEL wprowadzonych zostało kilkanaście nowych produktów: uniwersalną czujkę przewodową XD-2, konwerter dla stacji monitorującej SMET Pro, zasilacz impulsowy APS-30 S, dwa nowe modele anten dla modułów komunikacyjnych oraz aż dziewięć nowych modeli czujek magnetycznych (część w dwóch wersjach kolorystycznych).

Bosch to zaufany partner z ponad 90-letnim doświadczeniem w systemach nagłośnieniowych (PA). Wprowadzając teraz na rynek system PRAESENSA, Bosch wyznaczył nowy standard w systemach DSO. W pełni oparty na protokole IP i wyposażony w zaawansowane funkcje rozgłoszeniowe, ten najnowocześniejszy system łączy w sobie doskonałą efektywność kosztową i jakość dźwięku z łatwością instalacji, integracji i użytkowania. Łączność IP umożliwia nowy poziom adaptacji i skalowalności, w połączeniu z lokalnymi możliwościami zasilania rezerwowego, dzięki czemu PRAESENSA jest tak samo dostosowana zarówno do scentralizowanych, jak i rozproszonych topologii.

Wykrywanie, śledzenie podejrzanych zdarzeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na danym obszarze to dziś oczywiste zadania stawiane zarówno przed samym systemem monitoringu wizyjnego jak i operatorami go obsługującymi. Pomocna w realizacji tych zadań jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), dzięki której zdarzenia są sprawniej zarządzane, a w efekcie zwiększa się efektywność prowadzonego monitoringu. System IndigoVision oferuje moduł sztucznej inteligencji BriefCam dedykowany takim właśnie zaawansowanym analizom wideo.

Zintegrowany system bezpieczeństwa służy do kompleksowego zarządzania i monitorowania wszystkimi systemami zabezpieczeń znajdującymi się w chronionym obszarze oraz w objętych ochroną budynkach. W ten sposób integrowane są ze sobą w jeden spójnie zarządzany system takie systemy jak: sygnalizacji włamania i napadu, systemy ochrony przeciwpożarowej, systemy detekcji, systemy kontroli dostępu, przywoławcze czy systemy ochrony danych. Poniżej przedstawiono zagadnienia opisujące możliwości zintegrowanego monitoringu wizyjnego działającego w oparciu o sieci komórkowe 5G, zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w analizie obrazu oraz technologię deep learning. Nowością, która zdobywa rynek jest także połączenie monitoringu wizyjnego i smart city, czy też zastosowanie algorytmów VCA oraz przeniesienie analizy zawartości obrazu do kamer sieciowych. Kilka słów poświęcimy także zagadnieniu monitoringu wizyjnego zgodnego z RODO oraz dowiemy się w jaki sposób branża zabezpieczeń zakłada zmierzyć się z trendem ochrony środowiska.

Nowe technologie w systemach monitoringu wizyjnego opierają się na przeniesieniu globalnej mocy obliczeniowej na krawędź sieci, a więc bezpośrednio do urządzeń końcowych. Oznacza to, że kamery będą analizowały obraz i komunikowały się między sobą oraz z pozostałymi urządzeniami IoT w dowolnych zastosowaniach, zarówno smart city, jak przemysłowych, w ochronie zdrowia, czy w infrastrukturze krytycznej. Kamery wyposażone w oprogramowanie analityczne będą korzystać nie tylko z uczenia maszynowego, ale także tzw. uczenia głębokiego (deep learning), z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Transport w znaczeniu czynnościowym, jak i podmiotowym stanowi wielki i bardzo skomplikowany konglomerat różnych zagadnień. Unia Europejska poprzez wprowadzanie szeregu przepisów i rezolucji dąży do usystematyzowania prawa związanego z dronami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Uniwersalność zastosowań oraz wysoka efektywność wyrażająca się stosunkiem uzyskiwanych rezultatów do ponoszonych kosztów jest czynnikiem inspirującym i stymulującym do szerokiego wykorzystania BSP również w obszarze cywilnym min. w: energetyce – wiatraki, linie energetyczne, cargo PKP, agrokulturze, przesyłkach kurierskich i medycznych, rurociągach, budowlance, służbach ratowniczych i policji, do monitoringu w portach lotniczych i morskich. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania dronów w celach monitoringu, transportu i logistyki.

 zmigrodzka 1

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdrożenie_przepioów_unijnych_PSzymanski.pdf, (20.02.2020.)

Według ostatnich badań Goldman Sachs, globalny przemysł gaśniczy związany z dronami szacuje się na 716 mln euro (881 mln dolarów) w USA[1]. Całkowity rynek dronów gaśniczych szacuje się na wartość 1.530 mln euro. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 69 z 347 agencji bezpieczeństwa publicznego, które zakupiły drony (2009 i 2017) było strażami pożarnymi. Do 2023 r. rynek zostanie wyceniony na 1,8 mld EUR.
Drony prawdopodobnie będą jedną z kolejnych dużych zmian w straży pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez straż pożarną,  obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkową świadomość sytuacyjną. Zaangażowane w świadomość sytuacyjną urządzenia te mogą być wyposażone w kamery wideo do przechwytywania wideo i/lub dostarczania obrazu na żywo. UAV wyposażone w kamery (wideo i podczerwień) mogą również zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów i potencjalne zagrożenie dla strażaków i okolicznych społeczności znajdujących się w obszarze objętym pożarem.

     Synology® przedstawia Presto File Server

DusSynology 200pxseldorf, Niemcy — 7 czerwca 2017 r. — Firma Synology® Inc. ogłosiła dziś oficjalne wydajnie Presto File Server, nowej aplikacji      Synology NAS, która przyspiesza i znacznie skraca czas potrzebny do przesyłania obszernych danych w sieci WAN, a jednocześnie upraszcza proces wdrażania i zarządzanie zasobami IT.

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia każdej większej operacji policyjnej polegającej np. na zabezpieczeniu imprezy masowej, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, 2017 3 52 1kontrolowaniu przebiegu manifestacji czy neutralizacji zamieszek ulicznych jest spełnienie kilku podstawowych warunków.

Wykrywalność przestępstw wciąż zależy od zdolności, zaangażowania i kreatywności policjantów. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta efektywność pracy służb policyjnych. 2017 3 52 1Wykrycie niektórych rodzajów przestępstw jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Dzisiaj, dzięki ciągłemu postępowi w rozwoju technik kryminalistycznych wykrywani są przestępcy, którzy po wielu latach od popełnienia przestępstwa, już poczuli się bezpiecznie.