Technologie

Kamery przemysłowe służą do budowania systemów monitoringu wizyjnego. Ich zasadnicza funkcjonalność nie uległa znaczącym zmianom. Nadal wykorzystywane są do budowy skutecznych systemów monitorujących obiekty w czasie rzeczywistym. Buduje się z nich systemy dozoru budynków mieszkalnych, budynków komercyjnych czy miejsc i obiektów publicznych. Można jednakże zaobserwować, że zastosowanie nowych technologii w budowie kamer przemysłowych poprawia ich jakość i możliwości w zakresie analizy obrazów. Dzięki nowym technologiom poprawiła się także skalowalność i autonomiczność systemów monitoringu.

38aNowoczesne technologie coraz częściej wspierają administrację publiczną w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wykorzystanie ogromnych zbiorów danych i głęboka ich analiza stają się podstawą podejmowanych decyzji. Wzrastająca liczba czujników pozwala monitorować zagrożenia w czasie rzeczywistym. Wciąż doskonalone systemy powiadamiania i łączności zwiększają skuteczność działań interwencyjnych. Już nie tylko takie miasta jak Singapur czy Kopenhaga sięgają po tego rodzaju rozwiązania. Coraz śmielej sięgają po nie również polskie miasta.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie wielowymiarowe wewnętrzne struktury budynków bez efektywnego systemu kontroli dostępu. Systemy mechaniczne często w ograniczony sposób pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie takich obiektów. Co innego elektroniczne – te, dzięki elastycznym możliwościom zastosowań, doskonale porządkują prawa dostępowe.

Technologia Push-To-Talk over Cellular oferuje najlepsze cechy radiotelefonów wąskopasmowych oraz szerokopasmowych sieci 3G/LTE. Radiotelefony PoC obsługują zaawansowane funkcje PMR, takie jak przesyłanie wiadomości, natychmiastowe wykonywanie połączeń grupowych i indywidualnych, śledzenie położenia za pomocą systemu GPS oraz powiadomienia alarmowe.

Z początkiem czerwca do oferty SATEL wprowadzonych zostało kilkanaście nowych produktów: uniwersalną czujkę przewodową XD-2, konwerter dla stacji monitorującej SMET Pro, zasilacz impulsowy APS-30 S, dwa nowe modele anten dla modułów komunikacyjnych oraz aż dziewięć nowych modeli czujek magnetycznych (część w dwóch wersjach kolorystycznych).

Bosch to zaufany partner z ponad 90-letnim doświadczeniem w systemach nagłośnieniowych (PA). Wprowadzając teraz na rynek system PRAESENSA, Bosch wyznaczył nowy standard w systemach DSO. W pełni oparty na protokole IP i wyposażony w zaawansowane funkcje rozgłoszeniowe, ten najnowocześniejszy system łączy w sobie doskonałą efektywność kosztową i jakość dźwięku z łatwością instalacji, integracji i użytkowania. Łączność IP umożliwia nowy poziom adaptacji i skalowalności, w połączeniu z lokalnymi możliwościami zasilania rezerwowego, dzięki czemu PRAESENSA jest tak samo dostosowana zarówno do scentralizowanych, jak i rozproszonych topologii.

Wykrywanie, śledzenie podejrzanych zdarzeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na danym obszarze to dziś oczywiste zadania stawiane zarówno przed samym systemem monitoringu wizyjnego jak i operatorami go obsługującymi. Pomocna w realizacji tych zadań jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI), dzięki której zdarzenia są sprawniej zarządzane, a w efekcie zwiększa się efektywność prowadzonego monitoringu. System IndigoVision oferuje moduł sztucznej inteligencji BriefCam dedykowany takim właśnie zaawansowanym analizom wideo.

Zintegrowany system bezpieczeństwa służy do kompleksowego zarządzania i monitorowania wszystkimi systemami zabezpieczeń znajdującymi się w chronionym obszarze oraz w objętych ochroną budynkach. W ten sposób integrowane są ze sobą w jeden spójnie zarządzany system takie systemy jak: sygnalizacji włamania i napadu, systemy ochrony przeciwpożarowej, systemy detekcji, systemy kontroli dostępu, przywoławcze czy systemy ochrony danych. Poniżej przedstawiono zagadnienia opisujące możliwości zintegrowanego monitoringu wizyjnego działającego w oparciu o sieci komórkowe 5G, zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w analizie obrazu oraz technologię deep learning. Nowością, która zdobywa rynek jest także połączenie monitoringu wizyjnego i smart city, czy też zastosowanie algorytmów VCA oraz przeniesienie analizy zawartości obrazu do kamer sieciowych. Kilka słów poświęcimy także zagadnieniu monitoringu wizyjnego zgodnego z RODO oraz dowiemy się w jaki sposób branża zabezpieczeń zakłada zmierzyć się z trendem ochrony środowiska.

Nowe technologie w systemach monitoringu wizyjnego opierają się na przeniesieniu globalnej mocy obliczeniowej na krawędź sieci, a więc bezpośrednio do urządzeń końcowych. Oznacza to, że kamery będą analizowały obraz i komunikowały się między sobą oraz z pozostałymi urządzeniami IoT w dowolnych zastosowaniach, zarówno smart city, jak przemysłowych, w ochronie zdrowia, czy w infrastrukturze krytycznej. Kamery wyposażone w oprogramowanie analityczne będą korzystać nie tylko z uczenia maszynowego, ale także tzw. uczenia głębokiego (deep learning), z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Transport w znaczeniu czynnościowym, jak i podmiotowym stanowi wielki i bardzo skomplikowany konglomerat różnych zagadnień. Unia Europejska poprzez wprowadzanie szeregu przepisów i rezolucji dąży do usystematyzowania prawa związanego z dronami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Uniwersalność zastosowań oraz wysoka efektywność wyrażająca się stosunkiem uzyskiwanych rezultatów do ponoszonych kosztów jest czynnikiem inspirującym i stymulującym do szerokiego wykorzystania BSP również w obszarze cywilnym min. w: energetyce – wiatraki, linie energetyczne, cargo PKP, agrokulturze, przesyłkach kurierskich i medycznych, rurociągach, budowlance, służbach ratowniczych i policji, do monitoringu w portach lotniczych i morskich. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania dronów w celach monitoringu, transportu i logistyki.

 zmigrodzka 1

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdrożenie_przepioów_unijnych_PSzymanski.pdf, (20.02.2020.)