Technologie

Nowe technologie w systemach monitoringu wizyjnego opierają się na przeniesieniu globalnej mocy obliczeniowej na krawędź sieci, a więc bezpośrednio do urządzeń końcowych. Oznacza to, że kamery będą analizowały obraz i komunikowały się między sobą oraz z pozostałymi urządzeniami IoT w dowolnych zastosowaniach, zarówno smart city, jak przemysłowych, w ochronie zdrowia, czy w infrastrukturze krytycznej. Kamery wyposażone w oprogramowanie analityczne będą korzystać nie tylko z uczenia maszynowego, ale także tzw. uczenia głębokiego (deep learning), z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Transport w znaczeniu czynnościowym, jak i podmiotowym stanowi wielki i bardzo skomplikowany konglomerat różnych zagadnień. Unia Europejska poprzez wprowadzanie szeregu przepisów i rezolucji dąży do usystematyzowania prawa związanego z dronami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Uniwersalność zastosowań oraz wysoka efektywność wyrażająca się stosunkiem uzyskiwanych rezultatów do ponoszonych kosztów jest czynnikiem inspirującym i stymulującym do szerokiego wykorzystania BSP również w obszarze cywilnym min. w: energetyce – wiatraki, linie energetyczne, cargo PKP, agrokulturze, przesyłkach kurierskich i medycznych, rurociągach, budowlance, służbach ratowniczych i policji, do monitoringu w portach lotniczych i morskich. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania dronów w celach monitoringu, transportu i logistyki.

 zmigrodzka 1

Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdrożenie_przepioów_unijnych_PSzymanski.pdf, (20.02.2020.)

Według ostatnich badań Goldman Sachs, globalny przemysł gaśniczy związany z dronami szacuje się na 716 mln euro (881 mln dolarów) w USA[1]. Całkowity rynek dronów gaśniczych szacuje się na wartość 1.530 mln euro. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 69 z 347 agencji bezpieczeństwa publicznego, które zakupiły drony (2009 i 2017) było strażami pożarnymi. Do 2023 r. rynek zostanie wyceniony na 1,8 mld EUR.
Drony prawdopodobnie będą jedną z kolejnych dużych zmian w straży pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez straż pożarną,  obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkową świadomość sytuacyjną. Zaangażowane w świadomość sytuacyjną urządzenia te mogą być wyposażone w kamery wideo do przechwytywania wideo i/lub dostarczania obrazu na żywo. UAV wyposażone w kamery (wideo i podczerwień) mogą również zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów i potencjalne zagrożenie dla strażaków i okolicznych społeczności znajdujących się w obszarze objętym pożarem.

     Synology® przedstawia Presto File Server

DusSynology 200pxseldorf, Niemcy — 7 czerwca 2017 r. — Firma Synology® Inc. ogłosiła dziś oficjalne wydajnie Presto File Server, nowej aplikacji      Synology NAS, która przyspiesza i znacznie skraca czas potrzebny do przesyłania obszernych danych w sieci WAN, a jednocześnie upraszcza proces wdrażania i zarządzanie zasobami IT.

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia każdej większej operacji policyjnej polegającej np. na zabezpieczeniu imprezy masowej, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, 2017 3 52 1kontrolowaniu przebiegu manifestacji czy neutralizacji zamieszek ulicznych jest spełnienie kilku podstawowych warunków.

Wykrywalność przestępstw wciąż zależy od zdolności, zaangażowania i kreatywności policjantów. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta efektywność pracy służb policyjnych. 2017 3 52 1Wykrycie niektórych rodzajów przestępstw jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Dzisiaj, dzięki ciągłemu postępowi w rozwoju technik kryminalistycznych wykrywani są przestępcy, którzy po wielu latach od popełnienia przestępstwa, już poczuli się bezpiecznie.

2Kwestia wykorzystania kamer termowizyjnych na obiektach wojskowych i obiektach infrastruktury krytycznej to kolejny trudny temat związany z ochroną zewnętrzną tego typu obiektów. Trudny, ponieważ słabo opisany w normach.

EPE006386 Glacier


GDAŃSK ... Wysokowydajne zasilacze elektryczne Power Xpert9395P, dostarczane przez firmę Eaton specjalizującą się w zarządzaniu energią, będą podstawą bezpiecznego i łatwo skalowalnego rozwiązania w zakresie dostaw energii do nowego centrum danych BlueFjords w norweskiej dolinie Jostedal.

logo

Kraków, 3 listopada 2016 r. ― Firma F-Secure, dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, przedstawia usługę F-Secure Cloud Protection, która sprawdza pod kątem złośliwego oprogramowania pliki i hiperłącza udostępniane przy użyciu platformy Salesforce. 

2016 01 49 1

Nowelizacja ustawy inwigilacyjnej wejdzie w życie 7 lutego br. i będzie dawała dużo swobód służbom monitorującym ruchu każdego użytkownika online. Oprócz śledzenia przepływu danych, służby będą w stanie określić, gdzie przebywamy, jakie są nasze ulubione miejsca, a wszystkie zdjęcia i pliki mogą być zapisane na dyskach służb nawet przez 18 miesięcy.