Prawo

internetW dobie komputeryzacji coraz więcej procesów biznesowych i działań operacyjnych opiera się na systemach IT. Tylko w zeszłym roku około 32% respondentów badania przeprowadzonego przez B2B International i Kaspersky Lab musiało zmierzyć się z wyciekiem danych wynikającym z zaniedbań pracowników. Incydenty o charakterze celowym odnotowało aż 18% firm. Dlatego też kluczowe staje się posiadanie rozwiązań, gwarantujących pełną ochronę. Mogą ją zapewnić nie tylko programy antywirusowe, ale i oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników na komputerach.

Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmu edukacyjnego na temat ochrony informacji niejawnych i danych osobowych pt. „Tajemniczy świat informacji", w reżyserii Gerwazego Reguły.
Film powstał na zamówienie Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

 

12ksoin

 

pspPaństwowa Straż Pożarna wdrożyła rozwiązania wideokonferencyjne firmy Cisco w celu sprawniejszej komunikacji w sytuacjach kryzysowych i koordynacji bieżących działań na terenie kraju oraz w międzynarodowych akcjach ratowniczych. Obecnie siecią komunikacji wideo objęte są 22 ośrodki, w tym Komenda Główna, komendy wojewódzkie i szkoły strażackie.

2013-03-73-1Służba zdrowia to szczególni administratorzy danych osobowych. I nie chodzi tu tylko o wrażliwość przetwarzanych informacji, ale przede wszystkim o specyfikę działalności. Dlatego też kluczowym elementem decydującym o zapewnieniu właściwej ochrony prywatności pacjentów jest stworzenie zrozumiałej, funkcjonalnej i skutecznej polityki bezpieczeństwa, przez którą nie należy rozumieć dokumentu, ale spójny system zapewniający minimalny akceptowalny poziom ochrony.

W ubiegłym miesiącu analitycy z Georgia Institute of Technology opublikowali wyniki badań, z których wynika, że mobilne przeglądarki internetowe bardzo często nie dostarczają informacji pozwalających stwierdzić, czy dana strona jest bezpieczna, czy nie – a to z powodu ograniczeń interfejsu użytkownika.

Niemiecki Instytut Normalizacyjny opublikował normę DIN 66399, która określa wymogi stawiane na rynku niemieckim dla urządzeń i procesów mających zagwarantować bezpieczne niszczenie danych na różnego rodzaju nośnikach. Nowa norma odnosi się nie tylko do dokumentów papierowych, ale również do mechanicznego niszczenia nośników optycznych, kart magnetycznych, pamięci flash, taśm magnetycznych i dysków twardych.

Pobierz PDF z artykułem

ok om 6 2010

Pobierz PDF z artykułem

ok om 6 2010

Pobierz PDF z artykułem

ok om 4 1998

Zgodnie z obowiązującym prawem monitoring pracowniczy jest dopuszczalnym narzędziem kontroli, przy czym, każdy pracodawca stosujący w swoim zakładzie pracy nadzór wideo nad pracownikami jest zobowiązany przestrzegać określonych przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Niezastosowanie się do powyższych przepisów naraża go nie tylko na odpowiedzialność cywilną, ale również na odpowiedzialność karną – co może skutkować ograniczeniem wolności nawet do dwóch lat. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi odpowiednie przechowywanie, przestrzeganie czasu przechowywania, a następnie utylizacja zarejestrowanych materiałów wideo po okresie ich przetwarzania.


 

bg
pi