33Współczesne przedsiębiorstwo wyposażone jest w wiele różnych, działających niezależnie od siebie, systemów. Mówimy tutaj o takich rozwiązań, jak choćby systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu czy monitoringu video. Obok nich równolegle pracują systemy rejestracji czasu pracy, obsługi gości, zarządzania projektami, zarządzania produkcją, magazynami czy transportem. Jak zatem skutecznie nimi zarządzać? Jak sprawdzać ich poprawność działania, weryfikować błędy, czy zbierać aktualne informacje o stanie produkcji, prowadzonych projektach czy obłożeniu magazynów? Oczywiście jest to możliwe za pomocą jednej wspólnej dla wszystkich systemów platformy zarządzającej, jaką jest Platforma UNIS firmy AutoID Polska S.A.

 

Platforma UNIS składa się z wielu modułów, które można wybierać w zależności od indywidualnych potrzeb. Są one powiązane ze sobą i mogą razem współpracować w ramach jednej platformy albo jako pojedyncze, niezależne oprogramowanie. Wszystkie moduły posiadają jedną, wspólną baz danych i umożliwiają uwierzytelnienie jedną kartą zbliżeniową, smartfonem lub przy użyciu biometrii, a w przypadku pojazdów, za pomocą numeru tablicy rejestracyjnej lub tagu RFID dalekiego zasięgu.

Poniżej zostały przedstawione możliwości Platformy UNIS jako zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, obsługującego wiele metod identyfikacji i autoryzacji użytkownika, w tym technologie mobilne, do których zalicza się m.in. biometrię, technologię NFC, Bluetooth, RFID czy tradycyjne karty dostępu. UNIS SKD (Kontrola Dostępu) to jeden z wielu modułów składowych takiego rozwiązania. Jest to nowoczesny system kontroli dostępu skierowany zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa oraz zarządzaniu uprawnieniami – kto, gdzie i w jakim czasie może się dostać do danej strefy lub pomieszczenia. Realizowane jest to poprzez czytniki obsługujące karty i tagi zbliżeniowe lub cechę biometryczną, jak linie papilarne, rozpoznawanie twarzy czy też identyfikację na podstawie tęczówki oka. W zależności od potrzeb oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa urządzenia te mogą współpracować z elektrozamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi czy szlabanami, a także z systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi i monitoringu, uniemożliwiając wejście do strefy chronionej osobom postronnym, oraz dając szczegółowe informacje, kto i kiedy w danej strefie się pojawił oraz kiedy ją opuścił. Systemy kontroli dostępu w zależności od stopnia poziomu bezpieczeństwa jaki oferują można podzielić na:

 • systemy o niskim stopniu zabezpieczeń (co wiem) – realizowane za pomocą kodów numerycznych lub alfanumerycznych, czyli poprzez hasła i PIN’y, 
 • systemy o średnim stopniu zabezpieczeń (co posiadam)– realizowane przez różnego rodzaju klucze czyli np. karty zbliżeniowe, magnetyczne bądź chipowe,
 • systemy o wysokim stopniu zabezpieczeń (kim jestem) – realizowane przez cechy biometryczne takie jak odcisk palca (linie papilarne), geometrię dłoni, tęczówkę oka, rozpoznawanie twarzy, głos, układ żył w dłoni lub palcu, kryptograficzne karty chipowe.

Oczywiście moduł UNIS SKD pozwala na realizację każdego z powyższych przykładów. Jednak w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wielu metod autoryzacji jednocześnie zgodnie z zasadą: kim jestem (biometryka), co mam (karty, tagi RFID), co wiem (hasła, PIN’y). Realizacja dowolnego stopnia bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu jest możliwa dzięki szerokiemu asortymentowi czytników i akcesoriów takich jak: 

 • czytniki kart zbliżeniowych RFID,
 • czytnik kart z funkcją obsługi smartfonów (Bluetooth, NFC) 
 • autonomiczne kontrolery działające w oparciu o karty i/lub PIN’y, 
 • czytniki wandaloodporne,
 • czytniki do montażu na zewnątrz pomieszczeń,
 • czytniki kart Mifare (w tym również szyfrowanych kart Mifare DESFire) – do zastosowań o szczególnie wysokim poziomie bezpieczeństwa, 
 • akcesoria uzupełniające, w tym sieciowe kontrolery dostępu – bezpośrednio podłączone do sieci TCP/IP kompletne urządzenia obsługujące nawet do 100 000 użytkowników na jeden kontroler.

Powyższe produkty charakteryzują się następującymi cechami: 

 • wykonaniem z najwyższej jakości materiałów,
 • uwierzytelnianiem za pomocą PIN’u lub kart Mifare, 
 • dostosowaniem się do wymogów miejsca instalacji i warunków pogodowych dzięki takim cechom jak: wandaloodporność, hermetyczność obudowy pozwalająca na montaż zewnętrzny, podświetlanie itp.,
 • możliwością dowolnej rozbudowy systemu kontroli dostępu bądź integracji z już istniejącymi systemami,
 • funkcją powiadomień o próbie włamania, 
 • zróżnicowanym zasięgiem odczytu kart w zależności od potrzeb.

Podsumowując zalety i możliwości systemu UNIS SKD przede wszystkim należy wymienić:

 • obsługę różnych metod uwierzytelniania, m.in. linie papilarne, rozpoznawanie twarzy, karta zbliżeniowa, pin, które mogą być wykorzystywane pojedynczo, zamiennie lub w połączeniu,
 • sterowanie zamkami w drzwiach, bramkami obrotowymi, szlabanami,
 • nadawanie uprawnień wejścia do stref dostępowych, w poszczególnych przedziałach czasowych i poszczególnym grupom osób, 
 • łatwe zarządzanie systemem dzięki pracy w sieci TCP/IP, 
 • możliwość integracji z Active Directory, systemami CCTV, SAP, SSWiN, 
 • monitoring wszystkich zdarzeń, stanu urządzeń i drzwi w czasie rzeczywistym, 
 • nieograniczona ilość użytkowników i urządzeń, 
 • powiadomienia e-mail/sms w przypadku niepożądanych zdarzeń, 
 • plan sytuacyjny z rozmieszczeniem i monitorowaniem urządzeń, 
 • praca w połączeniu z serwerem lub autonomicznie,
 • możliwość rozbudowy o moduły rejestracji czasu pracy (UNIS RCP), ewidencji gości (UNIS KWW), ewidencji osób na terenie obiektu i wspomagania procesu ewakuacji (UNIS SOE), depozytory kluczy.

Szeroko rozumiana Platforma UNIS to bardzo nowoczesny, wydajny i kompatybilny z różnymi urządzeniami system bezpieczeństwa bazujący na wielu dostępnych metodach identyfikacji i autoryzacji użytkownika. Platforma UNIS oprócz zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa pozwala także na zarządzanie nim poprzez dedykowane moduły takie jak: UNIS RCP (Rejestracja Czasu Pracy), UNIS PP (Portal Pracownika) UNIS KWW (Księga Wejść Wyjść), UNIS SOE (Stany Osobowe i Ewakuacja), UNIS PRO (Zarządzanie Produkcją), czy UNIS WMS (Zarządzanie Magazynem). Szczegóły dotyczące oferowanych rozwiązań dostępne są na stronie firmy https://www.autoid.pl/platforma-unis


Artykuł firmy
AutoID Polska S.A.

Pin It