Zarządzanie

Pobierz PDF z artykułem

ok om 1 2011

hd foto

Z Henrykiem Dąbrowskim – Dyrektorem Polskiej Izby Systemów Alarmowych, rozmawia Tomasz Serafin.

 

 

Robot pirotechniczno–bojowy, taktyczny robot miotany, wyrzutnik pirotechniczny oraz pojazdy patrolowe trafiły do placówek Straży Granicznej i Izby Celnej na Lotnisku Chopina w Warszawie. Sprzęt za ponad 2,2 mln zł przekazał wojewoda mazowiecki.

Robot przystosowany jest do pracy w trudnym i zróżnicowanym terenie (piach, śnieg, podłoże skalne), umożliwia też dynamiczne prowadzenie akcji. Zasięg manipulatora wraz z chwytakiem wynosi ponad 3 metry, a sterowanie możliwe jest poszczególnymi ramionami niezależnie oraz bezpośrednio końcówką chwytaka. Udźwig wynosi 30 kg przy rozłożonym ramieniu i 50 kg przy złożonym. Robot wyposażony jest w cztery kamery, z możliwością rejestrowania obrazu m.in. w kolorze, podczerwieni i termowizji. Może pracować do 8 godzin.

Stanowisko operatorskie wyposażone jest w ekran LCD obrazujący widok z kilku kamer jednocześnie. Robot ten przystosowany jest do współpracy z dodatkowym wyposażeniem, m.in. z wyrzutnikiem pirotechnicznym, który został także przekazany strażnikom. Zestaw ten umożliwia zniszczenie lub zdalne rozbrojenie ładunków niewiadomego pochodzenia - bez narażania ludzi. Wyrzutnik pirotechniczny może neutralizować ładunki z bliska i z daleka, na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach.

Robot współpracuje także z przenośnym urządzeniem do kontroli rentgenowskiej FLAT SCAN TPXI, które umożliwia prześwietlanie niezidentyfikowanych przedmiotów lub bagaży (w pomieszczeniach zamkniętych i na terenie otwartym).