Zarządzanie

2013-06-39-1Konieczność zapewniania dobrej opieki, a często także bezpieczeństwa, wymaga stosowania systemów, które pozwalają błyskawicznie zasygnalizować potrzebę uzyskania pomocy. Rozwiązania takie – wykorzystywane w szpitalach, domach opieki czy pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych – muszą być nie tylko szybkie i niezawodne, ale również powinny gwarantować użytkownikowi długotrwałe bezawaryjne działanie, łatwość rozbudowy i konfiguracji, a także możliwie niskie koszty inwestycji i eksploatacji. Wymagania te spełnia prosty system przyzywowy ABB.

 

Niezawodność systemów przyzywowych gwarantuje ich prostota. Przede wszystkim brak głównej centralki sygnalizacyjnej, która z góry obligowałaby do projektowania określonej wielkości systemu – powoduje, że instalacja składa się z dowolnej liczby kanałów alarmowych, w zależności od potrzeb. Ma to kolosalne znaczenie, szczególnie przy rozwiązaniach małych, na przykład w toaletach dla niepełnosprawnych. Wszystkie elementy systemu są zestandaryzowane z osprzętem elektroinstalacyjnym ABB, co oznacza, że mogą być montowane w tradycyjnych puszkach podtynkowych i mocowane w tych samych ramkach, co pozostały osprzęt - wyłączniki światła, gniazdka elektryczne, gniazda RTV czy telefonu.

2013-06-36-1Elektroniczne systemy depozytowe od wielu lat wspomagają pracę administratorów budynków, ułatwiając i porządkując zarządzanie kluczami na obiekcie. Są to systemy znane i cenione przez użytkowników, ale również traktowane jako niezwykle skomplikowane w instalacji oraz bardzo kosztowne. Z drugiej strony, co za chwilę przedstawimy w poniższym artykule, producenci nie ograniczają się tylko do drogich i trudnych w administrowaniu urządzeń. Oferują również bardzo atrakcyjne cenowo produkty, spełniające wszystkie niezbędne funkcje współczesnego systemu depozytowego.

 

Firma Volta od wielu lat posiada w swojej ofercie elektroniczne systemy depozytowe, umożliwiającymi bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów. Od września 2013 roku do oferty firmy Volta zostały wprowadzone systemy firmy Creone, jednego z europejskich producentów kompleksowych systemów skrytkowych.

2013-06-26-2Płatności gotówkowe nie tracą na znaczeniu, a ilość gotówki w systemie ekonomicznym gwałtownie rośnie. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w latach 2004-2011 wzrost ilości gotówki w obiegu wynosił średnio 9,8% rok do roku. W 2011 roku w obiegu było 1225 milionów banknotów i 11,9 miliarda monet. Obsługa środków pieniężnych staje się zatem znaczącym kosztem dla każdej sieci handlowej. Pojawia się pytanie jak ograniczyć koszty związane z obsługą gotówki?

 

Odpowiedzi na to pytanie należy zacząć szukać od zidentyfikowania kosztów. Nie zawsze są to straty oczywiste, równie dobrze może to być utrata pewnych możliwości biznesowych albo brak zaangażowania personelu w sprawy istotne dla klientów, ale o mniejszym priorytecie niż bezpieczeństwo i obsługa gotówki. Możemy zatem wymienić następujące elementy składające się na koszt obsługi gotówki, które przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń oraz rozwiązań systemowych można ograniczyć, tak aby oszczędności osiągnęły nawet 0,55% rocznego przychodu.

2013-06-18-1Za podstawową funkcję systemu BMS uznaje się integrowanie systemów z obszarów, które są objęte monitorowaniem. Integrowaniu podlega wiele aspektów funkcjonowania budynku. W ramach funkcjonowania BMS istotną rolę odgrywa integracja zabezpieczeń technicznych, pracujących w budynku.

 

Systemy inteligentnych budynków są w stanie integrować wiele instalacji działających w budynku. Sterowanie oświetleniem to jedna z podstawowych funkcji systemu BMS. Z jednego miejsca można załączać i wyłączać oświetlenie lub skorzystać z odpowiednio zdefiniowanych scenariuszy oświetlenia (np. przyjęcie, kino, czytanie, relaks). Nie bez znaczenia jest możliwość symulowania pobytu domowników w domu poprzez zbliżone do naturalnego włączanie i wyłączanie poszczególnych punktów oświetlenia. Z kolei sterowanie ogrzewaniem zapewni użytkownikom komfort i oszczędność energii. Zyskuje się bowiem nie tylko odpowiednią temperaturę w zdefiniowanych strefach grzewczych, ale i optymalne wykorzystanie energii.

Volta logo

Elektroniczne systemy depozytowe od wielu lat wspomagają pracę Administratorów Budynków, ułatwiając i porządkując zarządzanie kluczami na obiekcie. Są to systemy znane i cenione przez użytkowników ale... również traktowane jako niezwykle skomplikowane w instalacji oraz bardzo kosztowne. Z drugiej strony, co za chwilę przedstawimy w poniższym artykule, producenci nie ograniczają się tylko do drogich i trudnych w administrowaniu urządzeń. Oferują również bardzo atrakcyjne cenowo produkty, spełniające wszystkie niezbędne funkcje współczesnego systemu depozytowego.

wideo cctvPotrzeba unormowania zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości – to główne powody podjęcia prac nad regulacją dotyczącą kwestii monitoringu wizyjnego. Zgodnie z zapowiedzią Bartłomieja Sienkiewicza, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt założeń ustawy o monitoringu wizyjnym.

Z2013-05-74-1miany, regulacje, ustawy, rozporządzenia, i tak do końca nie wiadomo o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to jak nic chodzi o pieniądze.

 

Uzupełnienie wymagań dla bankowozów

Kilka lat temu grono fachowców wspierało swoją wiedzą prace nad rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

W załączniku 5 rozporządzenia z dnia 7 września 2010 r. były zapisane wymagania dla bankowozów klasy C. Wymagania dotyczące kuloodporności obejmowały jedynie bankowozy klasy A i klasy B. Ale minęły trzy lata i... zaszła zmiana – pojawił się zapis dotyczący szyb bankowozów klasy C: ...szyby wykonane w klasie co najmniej BR1, według normy PN-EN 1063 (lub w klasie równoważnej), bez możliwości ich otwierania.

2013-05-74-1Mamy znowelizowaną, zderegulowaną ustawę o ochronie osób i mienia. Nim przejdę do podzielenia się z Państwem swoimi uwagami, proponuję na początek trochę historii.

Na komercyjnym rynku ochrony działam od połowy lat osiemdziesiątych. W poprzednim ustroju nie było swobody działalności gospodarczej. Istniały jednak instytucje i możliwości wykazania się przedsiębiorczością. Mam tu na myśli głównie spółdzielczość, istniała również tzw. „prywatna inicjatywa”, w większości były to zakłady rzemieślnicze. W miastach z uczelniami wyższymi były studenckie spółdzielnie pracy. To w nich narodził się pomysł „cieciówek”, taki był początek polskiej tradycji komercyjnej ochrony obiektów. Wchodząc do jakiegoś biurowca można było zobaczyć wyluzowanego studenta z nogami na biurku i papierosem w ustach czytającego gazetę. Studenci pracowali na tzw. książeczki, a państwowe firmy chętnie korzystały z ich usług, ponieważ rachunek za usługę odciążał ich osobowy fundusz płac. Zamiast pracowników studenci myli okna, organizowali tereny zielone, bawili się w listonoszy, obsługiwali centrale telefoniczne itp.

Bankowóz nowej generacji typu A o podwyższonej ochronie osób i mienia (wartości pieniężnych) został opracowany w formie prototypu przygotowanego do produkcji. Celem projektu było opracowanie demonstratora technologii w postaci pojazdu opancerzonego – bankowozu z zastosowaniem najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem opancerzenia. Pojazd spełnia wymagania odporności na przestrzelenie oraz zachowuje mobilność w przypadku oddziaływania granatem lub improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Zastosowanie tego typu pojazdów powinno przyczynić się do znacznego poprawienia bezpieczeństwa transportu wartości pieniężnych oraz dokumentów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób i państwa.

2013-05-50-3Celem firmy CIAS jest nie tylko dostarczanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie i niezawodnych systemów ochrony obwodowej, ale również umożliwienie końcowym użytkownikom jak najwygodniejszego i efektywnego zarządzania tymi systemami. CIAS Elettronica odnalazła w swoich dążeniach godnego partnera, firmę ARTECO – producenta systemów do rejestracji i analizy wideo, i nawiązała z nim współpracę w celu integracji systemów ochrony obwodowej z systemem kontroli wizyjnej.