Zarządzanie

konf bpoz-530x100

 

  • Najnowsze wymagania bezpieczeństwa i wytyczne ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej
  • Zabezpieczenie i odpowiednie systemy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej

Inteligentny system nadzoru to połączenie zmodyfikowanego interfejsu z innowacyjnymi funkcjami diagnostyki i rejestrowania, który wpływa na zwiększenie efektywności pracy personelu bezpieczeństwa Minneapolis, 15 maja 2013: Firma Honeywell (NYSE:HON) zaprezentowała w dniu dzisiejszym zaktualizowaną wersję cyfrowego systemu telewizji przemysłowej, program Digital Video Manager (DVM). Najnowsza edycja programu DVM R500 wyznacza nowe standardy wydajności operacyjnej, efektywności ekonomicznej oraz osiągów pracy dzięki zmodyfikowanemu interfejsowi użytkownika, zaawansowanej diagnostyce i funkcjom wyszukiwania oraz ulepszonej integracji z systemem kontroli dostępu i innymi systemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa.

RISCO logo

  • Risco Group przedstawia oczekiwany system LightSYS™ 2 i inne innowacyjne rozwiązania systemów zabezpieczeń na Targach IFSEC 2013

 

Zbliża się sezon urlopów, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy. Często w ferworze przygotowań zapominamy o bardzo ważnej kwestii jaką jest odpowiednie zabezpieczenie mieszkania. Niestety wykorzystują to złodzieje, którzy tylko czekają na dłuższą nieobecność domowników. Jak temu zapobiec?

ST07a-02.13Oprogramowanie BIS (Building Integration System) Bosch Security Systems pozwala teraz na jeszcze ściślejszą współpracę wszystkich zainstalowanych w obiekcie systemów i na optymalny ogląd sytuacji. Dzięki temu możliwe staje się natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zdarzenia.

Zarządzanie budynkiem w oparciu o informacje na temat zawartości tlenu w powietrzu, podejmowanie decyzji po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi wilgotność powietrza czy temperatury w pomieszczeniach oraz stałe śledzenie aktualnego zużycia prądu. To tylko niektóre możliwości, które daje operatorowi najnowsza wersja oprogramowania BIS (BIS 3.0).

alt

 

  • Nowa centrala alarmowa dla małych i średnich instalacji

Komfortu, jaki daje poczucia bezpieczeństwa, nie można zastąpić niczym i dlatego troska o nie jest tak bardzo istotna. Bosch Security Systems wprowadza na rynek nowy produkt, centralę alarmową AMAX4000. Jej zadaniem jest chronienie tego, co najcenniejsze, czyli naszych domów i rodzin.

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN50131 oraz Normie Obronnej NO-04-A004-2, alarmowe centrum odbiorcze definiowane jest jako miejsce z ciągłą obsługą, do którego przekazywane są informacje dotyczące stanu jednego l&HAS lub większej ich liczby. Oznacza to, że głównym, pierwotnym zadaniem LCN jest zbieranie informacji o stanie podłączonych, monitorowanych l&HAS oraz najczęściej graficzna prezentacja zaistniałych zdarzeń. Odbiorcą informacji jest tak zwany operator, którego zadaniem jest szybka i prawidłowa ocena sytuacji oraz późniejsze wdrożenie stosownych procedur. Informacje, które są monitorowane, to najczęściej informacje dotyczące stanu poszczególnych grup l&HAS, stanu elementów detekcyjnych, stanu zasilania 230 VAC oraz akumulatorów systemu. Taka budowa LCN pozwala operatorowi na globalną, całościową ocenę zaistniałych zdarzeń, bez względu na ilość oraz rozproszenie podległych l&HAS.

 

Pobierz cały artykuł:   alt


Pierwsze sekundy i minuty po wykryciu włamania są decydujące. Intruz nie zastanawia się nad tym co ma paść jego łupem. Bardzo często są to przypadkowe przedmioty, które znajdują się w zasięgu ręki. Dzięki systemowi alarmowemu, złodziej zostaje ogłuszony podczas włamania. Jednak w dalszym ciągu może ukraść przedmioty cenne lub dokonać szkód. A gdyby tak oszukać, lub nawet „wyłączyć" jeden zmysł - zmysł wzroku?

 

Pobierz cały artykuł:  


W związku z przyjęciem Protokołu z Kioto i dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa w kwestii potrzeby wykorzystywania energii odnawialnych, władze krajów europejskich coraz bardziej angażują się w promocję i upowszechnianie zastosowań farm fotowoltaicznych w ośrodkach przemysłowych. W ciągu ostatnich lat we Włoszech zanotowano ogromny wzrost ilości zastosowań elektrowni słonecznych wykorzystujących ogniwa fotowoltaiczne.

 

Pobierz cały artykuł:  

Cześć I     Alarm   alt