Zarządzanie

2013-05-42-1Na blisko 20 tysiącach km linii kolejowych oraz w ponad sześciu tysiącach pociągów osobowych, pospiesznych i towarowych w ciągu doby dochodzi do licznych kradzieży i zakłóceń ładu i porządku publicznego. Skala kradzieży sieci trakcyjnej i towarów transportowanych przez kolejowe składy towarowe, a także okradanie pasażerów nadal wymaga aktywności funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei, innych formacji ochronnych, a przede wszystkim integrowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego instalowanego przez administratorów na terenach i w obiektach najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami. Obszar kolejowy jest terenem specyficznym, trudnym i rozległym, dlatego wymagania wobec funkcjonariuszy i systemów technicznego wsparcia działań ochronnych są wysokie.

Product SelectorUdostępniona niedawno, nowa wersja oprogramowania zarządzania systemem nadzoru wizyjnego Samsung Techwin - SmartViewer - obsługuje wszystkie produkty sieciowe Samsung oraz stacjonarne kamery analogowe, głowice szybko-obrotowe i rejestratory cyfrowe.

SmartViewer 4.0 został zaprojektowany dla systemów nadzoru wizyjnego składających się z maksymalnie 36 kamer. Umożliwia uprawnionym użytkownikom dostęp do systemu po przez sieć komputerową, w celu podglądu na żywo i przeglądania zarejestrowanego materiału z kamer dołączonych do rejestratorów cyfrowych (DVR) lub rejestratorów sieciowych (NVR) marki Samsung.

2013-05-31-1Nowoczesne systemy alarmowe i monitoringu zapewniają szerokie możliwości w zakresie sterowania oraz obsługi. Zarządzanie systemem alarmowym może odbywać się bowiem również za pomocą internetu i sieci GSM. Z punktu widzenia technicznego możliwość zarządzania systemem alarmowym za pomocą internetu, czyli z wykorzystaniem standardu komunikacyjnego TCP/IP zyskuje się poprzez odpowiednie moduły komunikacyjne. Do obsługi systemu przeznaczona jest specjalna aplikacja.

2013-05-22-5Współczesne rozwiązania telewizji przesyłowej wykorzystują trzy uzupełniające się rozwiązania techniczne. Dwa z nich bazują na transmisji cyfrowej, a jedno na transmisji analogowej. Z pełną świadomością nie używamy sformułowania monitoring analogowy, gdyż obecnie tylko metoda przesłania sygnału od kamery do urządzeń np. rejestratorów pozostała analogowa, podczas gdy całe przetwarzanie sygnału w kamerze oraz w rejestratorze odbywa się cyfrowo.

 

Monitoring cyfrowy zdominowała technologia IP, natomiast drugie dostępne rozwiązanie, czyli HD-SDI jest rzadziej spotykane, choć ma pewne zalety (np. łatwa instalacja, nie trzeba znać podstaw sieci komputerowych) w porównaniu do systemów IP. Główną wadą tego rozwiązania jest mniejsza, niż systemów IP, podatność na rozbudowę, mniejsze ilości dostępnego sprzętu, a także relatywnie wyższy koszt całej instalacji.

2013-05-20-1Napady z udziałem uzbrojonych napastników, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń. W takiej sytuacji niejednokrotnie stajemy się bezbronni, nawet jeśli na terenie obiektu znajduje się pracownik ochrony, nie wspominając o miejscach, gdzie grupa interwencyjna agencji ochrony czy patrol policji potrzebuje od kilku do nawet kilkudziesięciu minut na dojazd. W wielu przypadkach stwarza to realne zagrożenie dla życia i utraty mienia. Chronimy się na różne sposoby, ale warto przyjrzeć się połączeniu kilku metod zabezpieczenia pomieszczeń.

2013-05-19-1Wybór kamer IP o odpowiedniej funkcjonalności to zaledwie jeden z elementów profesjonalnie zaprojektowanego systemu nadzoru. Na jego wydajność wpływ ma też właściwy dobór zaplecza technicznego, w tym przełączników.

 

Wybór urządzeń tworzących system monitoringu zależeć będzie od wielu czynników, jednak w głównej mierze od tego, czy budowany system będzie zamknięty czy otwarty. W pierwszym przypadku powstanie izolowany system, w skład którego będą wchodzić kamery i rejestratory sieciowe. Taki system nie będzie przesyłać danych do żadnej innej sieci. Wymiana danych z założenia wpisana jest w ideę otwartego systemu monitoringu – staje się on częścią struktury IP, przy pełnej lub częściowej integracji, gdzie użytkownicy mogą się logować, zarządzać całą siecią oraz poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w jej skład.

altW Warszawie 27 listopada 2013 roku odbyła się konferencja pod hasłem "Zabezpieczenie techniczne mienia i wartości pieniężnych w placówkach handlowych". Została ona zorganizowana przez czasopismo "Ochrona Mienia i Informacji", przy udziale ekspertów Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Patronat nad tym spotkaniem objęła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami prelegentów oraz partnerów technologicznych.

 

axis retailJuż 20 listopada br. rozpoczną się w Warszawie IV Międzynarodowe Targi Wyposażenia Technologii i Usług dla Handlu Retail Show. To coroczna, największa impreza o charakterze B2B dla sektora retail w Polsce. Firma Axis Communications będzie mieć tam swoje stoisko.
Na gości targów czekać będzie ekspozycja złożona z kamer IP. Każdy z odwiedzających będzie mógł osobiście sprawdzić czujność urządzeń, a także przekonać się, jak działają inteligentne funkcje analizy obrazu. Liczenie osób wchodzących i wychodzących, wyznaczenie ścieżek przepływu klientów w sklepie, automatyczny alarm w przypadku prób oszustwa czy kradzieży – to tylko niektóre możliwości kamer, jakie zostaną zaprezentowane podczas targów.

ST20a-09.13Rozległość terenu, strefy zagrożenia wybuchowego i wszechobecne zapylenie sprawiają, że zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kopalni odkrywkowych jest ogromnym wyzwaniem. Bosch Security Systems opracował jednak rozwiązania sprawdzające się nawet w tak trudnych warunkach.

Kopalnie odkrywkowe są obiektami infrastruktury krytycznej. Ataki terrorystyczne, akty wandalizmu czy katastrofy naturalne na ich terenie pociągałyby za sobą ogromne konsekwencje dla gospodarki i życia ludzkiego. Z tego względu stosowane w nich systemy bezpieczeństwa, ochrony życia i ewakuacji muszą sprostać wyjątkowo wysokim wymaganiom.

Firma Schneider Electric wprowadza innowacyjne rozwiązanie nazwane SmartStruxure Lite, dedykowane dla rynku małych i średnich instalacji. Teraz również budynki o niewielkiej powierzchni mogą być efektywnie sterowane i monitorowane obniżając tym samym koszty eksploatacji obiektu.

 SMART