Zarządzanie

Od pewnego czasu nie słabnie dyskusja na temat monitoringu wizyjnego. Wszystko za sprawą projektu ustawy, która ma zabezpieczyć interesy zarówno osób monitorowanych, jak i monitorujących.

 

panasonic2

Aplikacja mobilna Security Viewer, pozwalająca między innymi na bezprzewodowy podgląd obrazu z systemów kamer dozorowych oraz kontrolowanie ich pracy, jest już dostępna w Google Play.

Paveletskaya Plaza1Kamery Samsung Techwin będą podstawowym elementem systemu nadzoru wizyjnego w Paveletskaya Plaza – jednym z najbardziej prestiżowych centrów biznesowych w Moskwie.

2014-01-58-1Artykuł nadesłany przez Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”

 

Słowo wstępu

Temat deregulacji wydaje się już niemal stary jak świat. Od momentu ogłoszenia projektu przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina minęło kilkanaście miesięcy. Projekt ustawy oraz uwolnienie poszczególnych zawodów były poruszane w mediach już wielokrotnie. Jednak dla branży ochrony jest to zagadnienie w pewnym sensie zupełnie nowe. A wszystko przez szeroki wachlarz rozporządzeń, które opublikowane były w grudniu 2013 r., czyli tuż przed wejściem ich w życie. Co więcej, nie obowiązuje żadne vacatio legis, co oznacza, że firmy z naszej branży otrzymały od rządu zaledwie kilka dni na wprowadzenie drastycznych zmian – głównie w dokumentacji. Sądzę, że według wielu z nas konieczność dostosowania się do wymogów w tak krótkim czasie jest właściwie niewykonalna. Tym bardziej, że wcześniej nie można było poczynić żadnych kroków przygotowawczych z powodu braku jakichkolwiek wytycznych.

2014-01-58-1Artykuł nadesłany przez Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”

 

Z prawdziwą satysfakcją piszę dla Państwa te słowa, które stanowią uzupełnienie tekstu zamieszczonego w numerze 1/2013 r. „Ochrony Mienia i Informacji1 artykułu pt. „Grupy interwencyjne agencji ochrony posiadających status specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych”. Okazuje się bowiem, że podejmując i prowadząc wspólną polemikę nad przepisami nieprecyzyjnymi lub powodującymi kłopoty i wątpliwości w ich interpretacji możemy wspólnie spowodować doprecyzowanie przez ustawodawcę zapisu aktu prawnego, tak aby norma zawarta w tym przepisie nie powodowała trudności interpretacyjnych.

2014-01-56-3Europejski Komitet Normalizacyjny CEN wydał nową normę EN 54-23, która dotyczy bezpośrednio urządzeń sygnalizacji wizualnej do zastosowań pożarowych również w obszarach pozadomowych. Jest to pierwsza norma, która dotyczy tego zagadnienia. Jej rolą jest standaryzowanie wymagań, metod badań i kryteriów wydajności VAD (Visual Alarm Devices), ponieważ błędne interpretacje i zamieszanie przy ocenie wydajności produktów były częstym problemem w branży. Norma EN 54-23 obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. na obszarze całej Europy.

 

Wymagania normy EN 54-23

  • Wymagane natężenie oświetlenia 0,4 lux lub lm/m2 na powierzchni prostopadłej do kierunku światła emitowanego z sygnalizatora.
  • Kategoria produktu oraz obszar pokrycia muszą być opisane na produkcie lub dołączonej dokumentacji. Jeśli produkt nie posiada takiej informacji, prawdopodobnie nie jest zgodny z EN 54-23.
  • Wymagane jest podanie kategorii zastosowania urządzenia.

Na liście obiektów objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe znajdują się m.in.: hotele, szpitale, domy pomocy społecznej, banki, centra handlowe i inne obiekty użyteczności publicznej, a także zakłady przemysłowe czy obiekty magazynowe. Mają one obowiązek połączenia swoich systemów z komendą Państwowej Straży Pożarnej za pomocą systemu monitoringu.

 

Co to jest monitoring pożarowy i z jakich elementów się składa…

Monitoring pożarowy jest to system, którego zadaniem jest jak najszybsze przekazanie alarmów pożarowych uzyskanych z centrali sygnalizacji alarmowej pożaru, za pośrednictwem specjalnego nadajnika, do centrum odbiorczego znajdującego się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu monitoringu pożarowego skraca się czas od momentu wykrycia pożaru do czasu zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej i szybkiego podjęcia działań ratowniczych.

2014-01-38-2System GEMOS w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

 

W ostatnich miesiącach szeroko dyskutowanym zagadnieniem jest problematyka zagrożeń wynikających z zastosowania w elektrowniach biomasy. Stosowanie biomasy jako paliwa może bowiem prowadzić do gwałtownych wybuchów, a tym samym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Przykładem jak niebezpieczne mogą być takie zdarzenia był wybuch, do którego doszło 24 stycznia 2010 roku w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A. (obecnie PGE GiEK S.A. Oddział Zespól Elektrowni Dolna Odra). W wyniku gwałtownej eksplozji zniszczeniu uległy pierwszy i trzeci budynek przesypowy, z których poza mocno zakotwiczonymi w fundamentach stalowymi elementami konstrukcyjnymi nie zostało nic. Długotrwała akcja ratunkowa była trudna i niebezpieczna. Tlące się kable, wciąż na nowo powstające ogniska zapalne pyłu i miału oraz zapalenia taśmociągów prowadzące do bardzo dużego zadymienia pomieszczeń, nie ułatwiały pracy strażakom. Dodatkowe zagrożenie stanowiła bardzo niska temperatura, powodująca szybkie obladzanie miejsc zmoczonych wodą.

2014-01-28-1W każdym systemie alarmowym czy kontroli dostępu stosowane są elementy zawierające podczerwień. Stanowią one jedne z podstawowych elementów wspomnianych systemów i decydują o skuteczności ich działania. Pełnią one funkcje wykrywające ruch stanowiąc zewnętrzne bariery zabezpieczenia, ale mogą też pełnić funkcje obserwacyjne. Działanie niektórych elementów podczerwieni wymagane jest tylko w warunkach nocnych, innych zaś przez całą dobę. Jakie to urządzenia, do czego służą i jak działają przedstawiono w poniższym artykule.

 

Pasywne czujki podczerwieni (PIR)

Pasywne czujki podczerwieni pełnią funkcje detektorów ruchu i stosowane są powszechnie w systemach alarmowych. Informują one centralę alarmową o pojawieniu się w obszarze ich działania obiektów emitujących ciepło, a zarazem poruszających się. Idea działania czujek PIR oparta jest na pomiarze promieniowania cieplnego. Z punktu widzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu istotne jest wykrycie obecności w nadzorowanym obszarze człowieka, którego tam w danym momencie być nie powinno. Ponieważ moc promieniowania emitowanego przez człowieka jest niewielka, a dodatkowo może być trudno wykrywalna na tle otoczenia, dlatego czujki PIR koncentrują się na wychwytywaniu gwałtownych zmian temperatury w swoim polu widzenia. Właśnie takie zmiany wywołują poruszający się ludzie.

2014-01-15-1Instalacje CCTV są nieodzownym elementem systemów bezpieczeństwa obiektów przemysłowych. Ważne jest bowiem zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa produktów, budynków, surowców, maszyn, a co najważniejsze − ludzi.

 

Elementy systemu

Podstawą działania każdego systemu monitoringu są kamery. To właśnie dzięki nim jest możliwe przechwytywanie obrazu wideo, który można również przesłać chociażby do centrum monitoringu. Nowoczesne technologie pozwalają na przesył obrazu za pomocą kabla, „eteru” oraz modemów światłowodowych. Obraz przechwycony przez kamerę może być rejestrowany. W rejestratorach, pracujących w sieci Ethernet, zwraca się uwagę na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nie ma bowiem potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Interesujące rozwiązanie stanowi możliwość nadawania uprawnień do sterowania kamerami, a w szczególności do ustawiania ich pozycji.