Zarządzanie


W związku z przyjęciem Protokołu z Kioto i dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa w kwestii potrzeby wykorzystywania energii odnawialnych, władze krajów europejskich coraz bardziej angażują się w promocję i upowszechnianie zastosowań farm fotowoltaicznych w ośrodkach przemysłowych. W ciągu ostatnich lat we Włoszech zanotowano ogromny wzrost ilości zastosowań elektrowni słonecznych wykorzystujących ogniwa fotowoltaiczne.

 

Pobierz cały artykuł:  

Cześć I     Alarm   alt

 

 

    

XNET Management Program, inaczej zwany Multi IP Installer pozwala na zbiorcze i szybkie zarządzania wieloma kamerami, za pomocą jednego programu.

Całkowita ciemność i odległość dochodząca nawet do 100 metrów nie są już przeszkodą w identyfikacji obiektów. Bosch Security Systems zwiększył zasięg oświetlenia w podczerwieni w superszybkich kamerach PTZ serii MIC 550.

Pole widzenia kamer serii MIC 550 z promiennikami podczerwieni dochodzi teraz do 150 metrów i to w warunkach całkowitej ciemności. Z kolei zasięg identyfikacji obiektów wynosi już nawet 100 metrów.

Na początku listopada w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) odbyła się kolejna edycja szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru. Wzięło w niej udział ponad czterdzieści osób.

Szkolenia organizowane są od około pięciu lat przez Państwowy Instytut Badawczy CNBOP i są skierowane do osób świadczących usługi w obszarze zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szkolenie trwa cztery dni i składa się z wykładów, których tematyka obejmuje aspekty prawne, wytyczne projektowania, instalowania i konserwacji systemów oraz warsztatów praktycznych. Podczas części praktycznej uczestnicy mogą zobaczyć, jak wygląda programowanie centrali, a chętni mogą ją też samodzielnie zaprogramować. Szkolenie kończy egzamin, a jego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu kwalifikacji.

impel logo

Impel Security Polska przejmuje spółkę Gwarant Agencja Ochrony S.A., świadczącą usługi fizycznej ochrony mienia, oraz Brink's C.L. Polska Sp. z o.o., specjalizującą się w obsłudze i konwojowaniu wartości pieniężnych.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii sądowej staje się w ostatnich czasach znamienne w pracy zarówno organów ścigania, jak i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W szczególności wiedza ta znajduje swoje zastosowanie w sprawach o przestępstwa zagrożone szczególnie wysoką karą, a także wtedy, gdy zawiłość sprawy lub jej specyfika sprawiają, iż tradycyjne metody i narzędzia pracy śledczych okazują się niewystarczające.

konf logo sas

W dniu 20 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Monitoring Wizyjny – Cena za bezpieczeństwo". Konferencja zorganizowana przez wydawnictwo SecPress miała na celu ponowne skłonienie sektora bezpieczeństwa do dyskusji nad konstruktywnym podejściem do zagadnień prawnych związanych z monitoringiem wizyjnym.

Firma Schneider Electric przekazała Politechnice Opolskiej osiem stanowisk umożliwiających studentom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie: przekaźników, sterowników programowanych, nowoczesnych układów zasilania oraz innego sprzętu elektrotechnicznego. Projekt wyposażenia laboratorium Automatyki i Układów Programowalnych został zrealizowany przy współpracy z firmą Projekt Opole.

cadbury wedel 1259

Dynamiczny rozwój oraz rozbudowa zakładów produkcyjnych Cadbury Wedel w Polsce skłoniły firmę do zainwestowania w nowoczesny system nadzoru wizyjnego. W 2008 r. Cadbury Wedel rozpoczął budowę fabryki czekolady w Skarbimierzu i rozbudowę zakładu w Bielanach Wrocławskich. W tym samym czasie trwała gruntowna modernizacja historycznej fabryki czekolady Wedla na warszawskiej Pradze. Nowoczesny i zaawansowany system sieciowego nadzoru wizyjnego stał się jednym z ważniejszych narzędzi biznesowych, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji i najwyższy komfort pracy.