Zarządzanie

2014-01-08-1Zapoczątkowany w latach 90. XX w. proces budowy miejskich systemów monitoringu wizyjnego trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. Inwestycje w monitoring wizyjny przestały być domeną największych aglomeracji, a lokalne systemy nadzorujące przestrzeń kilkunasto-, lub kilkutysięcznych miast stały się na tyle powszechne, by ich obecność przestała kogokolwiek dziwić. Nadeszły czasy kiedy monitoring wizyjny coraz częściej instalowany jest nawet… na obszarach wiejskich.

 

Proces inwestycyjny

Popularność stosowania monitoringu wizyjnego jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej nie przekłada się w równym stopniu na efektywność i sprawność działania poszczególnych systemów. W wielu przypadkach, przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niedostatecznej wiedzy oraz niewielkim doświadczeniu osób odpowiedzialnych ze strony inwestora (czyt. władz samorządowych) za prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. W rzeczywistości to właśnie od programowania i planowania, a następnie organizacji procesu inwestycyjnego w znacznej mierze zależą koszty, terminowość i jakość realizowanej inwestycji.

2014-01-40-1…Prywatna rezydencja, a w niej kilkadziesiąt czujek i kamer, intruz wykrywany jeszcze przed dojściem do budynku, wartownia z uzbrojonymi ochroniarzami oraz psem, patrol interwencyjny krążący w pobliżu. Do gabinetu dostałem się w osiem minut. Zamontowałem ukrytą kamerę z mikrofonem i wyszedłem niezauważony.

…Biurowiec dużej korporacji, a w nim kamery rozpoznające twarz, czytniki linii papilarnych, czujki odporne na maskowanie, kilkunastu pracowników ochrony. Do budynku wchodzę w godzinach otwarcia jako interesant i ukrywam się do momentu zamknięcia, blokując w tym czasie niezbędne czujki i kamery. Nocą dostaję się do biur zarządu, uruchamiam komputer i kopiuję dane. Czekam do rana i wychodzę frontowymi drzwiami.

 

W obydwu przypadkach inwestorzy wydali na zabezpieczenia średnio po kilkaset tysięcy złotych. Ja, aby je pokonać potrzebowałem kilkadziesiąt złotych. Moje wyposażenie? Karta bankomatowa, śrubokręt, taśma izolacyjna, strzykawka, kombinerki, miernik, itp. Większość można kupić w markecie budowlanym wydając nie więcej niż kilkaset złotych.

Parking-unicardUNICARD SA wprowadził na rynek unikatowe rozwiązanie – System Parkingowy Abonamentowy płatny „z dołu". Automatyczny system parkingowy składa się z terminala wjazdowego wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych, czytnika na wyjeździe z parkingu, kart zbliżeniowych pełniących funkcję kart abonamentowych i oprogramowania. Zapłata za postój na parkingu może odbywać się w dowolnym czasie wybranym przez Klienta i tylko za czas spędzony na nim. Dodatkowym elementem systemu jest oprogramowanie UniParking do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem parkingowym. Oprogramowanie umożliwia wielostanowiskową pracę, także na monitorach dotykowych, z rozdzieleniem form płatności (gotówka, przelew, karta kredytowa). Współpracuje ono z modułem fiskalnym.

axis q60-s

Nowe, wysokiej klasy kopułkowe kamery sieciowe PTZ AXIS Q60-S w obudowach ze stali nierdzewnej ze sprężonym azotem są idealne do nadzoru i zdalnego monitorowania w wymagających warunkach morskich, górnictwie, w środowiskach naftowych i gazowych, jak również do nadzoru wizyjnego pomieszczeń z żywnością, sal medycznych czy sterylnych obszarów w zakładach produkcyjnych. Kamery są wolne od rdzy, odporne na korozyjne działanie wody morskiej i chemicznych substancji czyszczących oraz na mycie parą pod wysokim ciśnieniem. Sprężony azot zapobiega wewnętrznej kondensacji. 

Wchodząca 1 kwietnia 2014 roku w życie zmiana ustawy okołobudżetowej, zmniejszająca poziom dofinansowania dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, może wywołać dużo dalej idące konsekwencje niż wydaje się jej twórcom.

 

Idea usunięcia pracowników posiadających stopień niepełnosprawności spośród pracowników wykonujących zadania ochroniarskie (wymagające posługiwania się bronią, użycia środków przymusu czy pełnienia służby w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie) wydaje się być pomysłem jak najbardziej logicznym i słusznym. Każdy chciałby, aby pracownicy ochrony wyglądali i gwarantowali jak najwyższy poziom sprawności i skuteczności działania. Temu służą odpowiednie szkolenia i orzeczenia lekarskie dla pracowników chcących pracować, jako kwalifikowani pracownicy ochrony. Jednak przed laty pozostawiono lukę w przepisach pozwalającą uzyskać jednocześnie i grupę niepełnosprawności i orzeczenie lekarskie o posiadaniu zdolności do wykonywania zawodu ochroniarza.

2013-06-64-1Artykuły nadesłane przez Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”

W poprzednim artykule („Ochroniarz czy cieć?”, Ochrona Mienia i Informacji 4/20131) autorzy starali się zwrócić uwagę Państwa na prestiż oraz postrzeganie branży ochroniarskiej i pracowników ochrony oczami szeregowego obywatela. W przeddzień wejścia w życie ustawy deregulacyjnej, która zrewolucjonizuje branżę, oraz szerokiej dyskusji na temat umów śmieciowych, autorzy chcieliby zwrócić uwagę nie na skutki, ale przyczynę obecnej sytuacji. Pytaniem przewodnim niniejszego tekstu niech będzie: czy nie leczy się „pacjenta w stanie agonalnym”, zamiast robić coś w kierunku, aby temuż stanowi zapobiec?

2013-06-62-1Ponad 20-letni „staż branżowy” pozwala autorowi mieć własne zdanie nt. branży ochrony, w dobrej wierze publicystycznego wspierania działalności branżowej.

 

Branżę ochrony można bez wątpienia określić mianem specyficznej, różniącej się od innych branż usługowych. Po części wynika to z jej „mundurowego” rodowodu, ale decydującym jest obszar jej działalności – czyli bezpieczeństwo. Właśnie usługi na styku prawa i bezprawia skutkują specjalnymi unormowaniami prawnymi i ponadprzeciętnym, „kagańcowym”, wręcz nadzorem państwa. Z drugiej strony jest to branża normalnej działalności gospodarczej w sferze usług bezpieczeństwa. Normalnej, ale w warunkach dość ograniczonej swobody biznesowej przez podwyższone wymogi i zmienność regulacji prawnych. Nie ma lekko! Stojąc okrakiem na lądzie i chwiejnej łódce, wielu już się zmoczyło, a nawet utonęło! Nie każdy przedsiębiorca posiada cechy gondoliera.

Mapa cieplaOgraniczanie funkcji kamer dozorowych w sklepach jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed kradzieżą asortymentu to podejście znacznie ograniczające potencjał, jaki tkwi w dobrej jakości urządzeniach IP. Systemy nadzoru wizyjnego pełnią dziś w sektorze handlu dodatkową funkcję, która polega na wspieraniu sprzedaży. Umożliwiają poznanie i analizę zachowania klientów w sklepie, co pozwala na stymulowanie procesów wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych.

ObrabiarkiCNCbanner2

Zakłady Mechaniczne „Tarnów" S.A. zaspakajają naturalną i egzystencjonalną potrzebę bezpieczeństwa. Jako producent nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia oraz lądowych i morskich zestawów przeciwlotniczych dążą do osiągnięcia pozycji lidera przemysłu obronnego poprzez ciągły rozwój nowoczesnych produktów, rozwój sprzedaży na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz poprawę efektywności organizacji. Od kilku lat Zakłady Mechaniczne „Tarnów" S.A. są liderem w rozwoju mobilnych systemów kontenerowych przeznaczonych dla wojska i służb mundurowych. Podstawową grupę odbiorców stanowią Siły Zbrojne RP, formacje podległe MSW, inne rządowe służby, przedsiębiorstwa polskiego sektora obronnego, producenci broni oraz odbiorcy usług obróbki metali.

2013-06-39-1Konieczność zapewniania dobrej opieki, a często także bezpieczeństwa, wymaga stosowania systemów, które pozwalają błyskawicznie zasygnalizować potrzebę uzyskania pomocy. Rozwiązania takie – wykorzystywane w szpitalach, domach opieki czy pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych – muszą być nie tylko szybkie i niezawodne, ale również powinny gwarantować użytkownikowi długotrwałe bezawaryjne działanie, łatwość rozbudowy i konfiguracji, a także możliwie niskie koszty inwestycji i eksploatacji. Wymagania te spełnia prosty system przyzywowy ABB.

 

Niezawodność systemów przyzywowych gwarantuje ich prostota. Przede wszystkim brak głównej centralki sygnalizacyjnej, która z góry obligowałaby do projektowania określonej wielkości systemu – powoduje, że instalacja składa się z dowolnej liczby kanałów alarmowych, w zależności od potrzeb. Ma to kolosalne znaczenie, szczególnie przy rozwiązaniach małych, na przykład w toaletach dla niepełnosprawnych. Wszystkie elementy systemu są zestandaryzowane z osprzętem elektroinstalacyjnym ABB, co oznacza, że mogą być montowane w tradycyjnych puszkach podtynkowych i mocowane w tych samych ramkach, co pozostały osprzęt - wyłączniki światła, gniazdka elektryczne, gniazda RTV czy telefonu.