Kontrola dostępu (SKD) ma za zadanie zarządzać uprawnieniami do przechodzenia przez poszczególne drzwi. W dużych firmach do zarządzania uprawnieniami osób wykorzystuje się oprogramowanie konfiguracyjne, które w wielu obiektach rozbudowane jest do roli systemu informatycznego współpracującego z systemem kadrowym, systemem zarządzania użytkownikami w sieci, gośćmi czy spotkaniami. Do tego typu systemów kontroli dostępu zaliczany jest produkt IFTER EQU ACC.24

Główną zaletą naszego produktu, oprócz bardzo dobrych urządzeń, jest właśnie oprogramowanie, które upraszcza i rozbudowuje możliwości zarządzania firmą. Do zalet sprzętu oprócz stabilności, niskiego zużycia energii, przechowywania w pamięci kontrolera dziesiątek tysięcy uprawnień i zdarzeń, jest jego modułowość oraz obsługa przez każdy kontroler sieci komputerowej poprzez szyfrowane łącza. Dzięki tym przymiotom łatwa jest rozbudowa lub zmiana lokalizacji kontroli dostępu w zależności od potrzeb. Wystarczy podpiąć kontroler do najbliższego przełącznika sieciowego firmy, aby można było nim zarządzań niezależnie czy podłączenie nastąpiło w tym samym budynku czy też w innym mieście.

Oprogramowanie można podzielić na trzy zasadnicze części: oprogramowanie do konfiguracji i zarządzania sprzętem, oprogramowanie poprzez WWW jako interfejs dla pracowników, oprogramowanie do integracji i wizualizacji zarówno samej kontroli dostępu jak i automatyki oraz pozostałych systemów bezpieczeństwa. Mimo przedstawionego podziału funkcyjnego dla klienta najważniejsze jest to, że całość jest spójna i pochodzi od jednego producenta, dzięki czemu uzyskaliśmy idealną współpracę poszczególnych modułów.

Bezpieczeństwo

Dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu oprócz standardowych rozwiązań typu wykorzystanie bazy danych SQL, pełnego szyfrowania na każdym etapie, klient może zbudować system w oparciu o dwa niezależne serwery. Każdy z serwerów posiada niezależną bazę danych oraz moduły komunikacyjne. Kontrolery komunikują się z obydwoma serwerami. W przypadku wyłączenia serwera głównego, jego zadania przejmuje serwer zapasowy. Użytkownikom pojawia się komunikat, że system pracuje w trybie awaryjnym na serwerze zapasowym. Po naprawie i podłączeniu do sieci serwera głównego, administrator zaznacza opcję, że system może już wrócić do pracy na serwerze głównym. Wszystkie powstałe dane w między czasie są przesyłane z serwera zapasowego na serwer główny, doprowadzając do wyrównania danych na serwerach. W przypadku wyłączenia serwera zapasowego, użytkownicy również są o tym informowani, lecz proces powrotu do działania serwera zapasowego jest już prowadzony automatycznie.

Wiele identyfikatorów jedna osoba

System kontroli dostępu IFTER EQU ACC umożliwia wydanie więcej niż jednej karty kontroli dostępu o różnych uprawnieniach, każdemu użytkownikowi. Niezależnie ile kart będzie miała wydana osoba, wszystkie zdarzenia zarejestrowane przy użyciu tych kart będą przypisane tej osobie. Najlepiej ten mechanizm widać w przypadku gościa, gdzie niezależnie od tego ile kart miał wydane, jesteśmy wstanie prześledzić jego historię pobytu. Osoba oprócz fizycznej karty zbliżeniowej może mieć przypisany kod PIN, kod QR oraz numer samochodu, którego tablice będą automatycznie rozpoznawane przez kamerę przy szlabanie. W przypadku gdy osoba zapomni karty, pracownik recepcji po weryfikacji danych osobowych, może wydać jednodniowy duplikat ze wszystkimi uprawnieniami. Jeżeli osoba użyje oryginalnej karty, to duplikat jest automatycznie blokowany.

Całość ułatwia możliwość bezpośredniego drukowania kart z IFTER EQU ACC.

Zarządzanie gośćmi

W zależności od polityki obsługi gości w firmie, można wydawać przepustki gościom na portierni i po wydaniu karty odbierany jest przez pracownika lub korzystając z mechanizmu awizacji. Awizacja wykorzystuje zgłoszenie przez pracownika, którego dnia i w jakich godzinach przybędzie do niego gość. W zgłoszeniu podawane są dane gościa, do kogo i gdzie się udaje. Po jego przybyciu następuje weryfikacja i wydanie karty. Pracownik jest proszony o odebrania gościa. Dla usprawnienia wprowadzania danych gości oraz w celu uniknięcia pomyłek można wykorzystać czytnik dokumentów odczytujący dane osób z dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. Jeżeli gość będzie na liście zastrzeżonych osób to system zablokuje wydanie takiej osobie karty.

Integracja z systemami informatycznymi

Integracja IFTER EQU ACC z systemami informatycznymi firmy odbywa się zarówno z systemem kadrowo płacowym popularnie nazywanym HR jak i systemem zarządzania uprawnieniami sieci wykorzystującymi Active Directory (AD). Dodanie pracownika zarówno w systemie HR lub AD automatycznie wprowadza go do kontroli dostępu, wraz z danymi typu dane personalne, unikalny identyfikator kadrowy, przynależność do grup organizacyjnych firmy i grup dostępowych. Administratorowi SKD pozostaje potwierdzić przyznane uprawnienia do przejść i wydać kartę. W przypadku zwolnienia osoby z pracy, automatycznie blokowana jest jego karta. Integracja systemu HR z kontrolą dostępu pozwala na określenie w jakich godzinach pracownik pracował czyli tworzy popularnie nazywany system Rejestracji Czasu Pracy (RCP). Pobierane dane z systemu HR o przewidzianych dniach pracy pracownika, przekazywane są do SKD gdzie porównywane są z odbiciami do czytników lub specjalistycznych rejestratorów RCP, kart pracowniczych. Po analizie tych danych IFTER EQU ACC, przekazuje gotowe dane do systemu HR w celu naliczenia wynagrodzenia. W przypadku braku tak rozbudowanego systemu HR, nasze oprogramowanie może w pełni realizować funkcje RCP.21 Depozytory

Ciekawą integrację stanowi również połączenie depozytorów kluczy z EQU ACC. Z naszego oprogramowania możliwe jest zarządzanie użytkownikami depozytorów łącznie z nadawaniem uprawnień. Dla poszczególnych kluczy można deklarować grupy pracowników uprawnionych do ich pobrania. Niezależnie od tego kto pobierze klucz, ostatnia osoba wychodząca z firmy nie zostanie wypuszczona przez SKD, gdy nie zda klucza.

Rozwiązania dla fabryk

Fabryki ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa pracy mogą wykorzystywać integrację IFTER EQU ACC z alkomatami. Polega ona na losowej weryfikacji pracowników i nie wpuszczaniu osób po spożyciu alkoholu. Kolejnym mechanizmem wspomagającym bezpieczeństwo jest informacja o zbliżającym się terminie upływu badań lekarskich lub wygaśnięciu uprawnień zawodowych wygasły. Po wygaśnięciu tychże uprawnień możemy automatycznie zablokować dostęp do przejść kontroli dostępu do czasu przedłużenia uprawnień.

22Monitorowanie osób w obszarach

Do zarządzania obiektem bardzo istotne jest monitorowanie przebywania osób w wydzielonych obszarach. Pozwala to na określenie czy wszyscy wyszli już z danej części obiektu i ochrona może np. zamknąć ją na noc, system może automatycznie zmienić nastawy systemu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, lub wyłączyć oświetlenie. W sytuacji alarmu np. pożarowego, ze względu na otwarcie drzwi dróg ewakuacyjnych, możemy określić ile osób znajdowało się na terenie budynku w chwili rozpoczęcia ewakuacji. W celu monitorowania czy wszyscy opuścili budynek można zamontować w punkcie ewakuacji czytnik do rejestrowania osób lub wyposażyć w czytniki mobilne ochronę, która dodatkowo będzie zarządzała sprawną ewakuacją, kierując sczytane osoby na plac ewakuacyjny.

Wizualizacja i integracja

Ze względu na to, że oprócz produkcji kontroli dostępu, od ponad 20 lat produkujemy system do wizualizacji i integracji różnych systemów, użytkownik może wykorzystać kontrolę dostępu do integracji z systemami sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, telewizji dozorowej czy automatyki budynkowej łącznie z układami pomiarowymi. Dobór tych systemów może być zrealizowany w oparciu o długą listę różnych producentów. Wizualizacja realizowana jest na planach architektonicznych z prezentacją czujników, których kształt i kolor odpowiada typowi urządzeń i aktualnemu stanowi. Może być realizowana przy wykorzystaniu standardowych plików graficznych np. typu BMP, wykorzystując technologię wektorową lub w oparciu o przeglądarkę www.

W systemach kontroli dostępu doszło do silnego rozwoju, w którym funkcjonalność sprzętu zaczyna pełnić coraz mniejszą rolę na rzecz coraz bardziej przyjaznego i użytecznego oprogramowania. W zakresie takich systemów system kontroli dostępu IFTER EQU ACC wraz z systemem integracyjnym IFTER EQU2 spełnia oczekiwania wielu klientów.


23


Jerzy Taczalski
Artykuł firmy IFTER

Pin It