Zarządzanie

Jakie argumenty przemawiają za zastosowaniem integracji systemów zabezpieczeń elektronicznych? Dlaczego inwestor powinien podjąć decyzję o znacznych kosztach wdrożenia integracji? Poniższy artykuł spróbuje przybliżyć czytelnikowi odpowiedzi na postawione w tytule jak i we wstępie pytania. Przedstawione argumenty wykażą, że systemy integrujące, szczególnie kategorii PSIM (ang. Physical Security Information Management), są niezbędne w systemie zarządzania jakością i ciągłością działania firmy lub instytucji.

W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że wszystkie systemy kontroli dostępu niezależnie od ceny, spełniają swoje podstawowe zadanie – otwarcie drzwi uprawnionej osobie. Większość klientów zadaje sobie więc pytanie: po co kupować droższe systemy? Pytanie wydaje się oczywiste dla systemów składających się z kilku chronionych drzwi użytkowanych przez stałą obsadę. Dla większych systemów, które mają wspierać organizację pracy firmy, tanie systemy są po prostu za drogie w utrzymaniu i tak naprawdę przeszkadzają w pracy firmy. Nie mówimy tu o kosztach związanych z psuciem się tego sprzętu, bo zakładam, że sprzęt w dzisiejszych czasach nie jest nadmiernym problemem, ale zwracam uwagę na koszty związane z zarządzaniem kontrolą dostępu i automatyzacji wielu procesów w firmie. Do systemów posiadających dobrą cenę i bardzo dobrą funkcjonalność zarówno sprzętu jak i oprogramowania możemy zaliczyć EQU ACC firmy IFTER.

Właściciele domów, mieszkań, lokali biurowych czy usługowych coraz częściej decydują się na montaż mniej lub bardziej zaawansowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu. Jaką centralę warto wskazać inwestorom oczekującym od alarmu intuicyjnej codziennej obsługi, jeśli do zabezpieczenia obiektu wystarczą maksymalnie 32 czujki? Jakie rozwiązanie wybrać, by było ekonomiczne dla właściciela obiektu, a dla instalatora wygodne i łatwe w instalacji?

intro smLi-Ion Tamer – to innowacyjny system monitorowania stanu baterii akumulatorów Li-Ion, zwiększający bezpieczeństwo budynków z dużymi bankami akumulatorów Li-Ion.

Wymagania dotyczące kontroli dostępu i bezpieczeństwa zmieniają się z dnia na dzień – zwłaszcza w dzisiejszych niepewnych czasach rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania, które można łatwo dopasować do bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników oraz rozwijających się firm. Wybór najlepszego systemu stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla menadżerów budynku, jak i instalatorów i administratorów. Co należy zatem wziąć pod uwagę, aby wybrane rozwiązanie spełniało wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wygody użytkowania?

 

Żyjemy w świecie, w którym digitalizacja stała się standardem. Czas pandemicznych obostrzeń doskonale nas w tym utwierdził. Świat zmienia się na cyfrowy, a dynamika zmian jest galopująca i obejmuje nie tylko globalną gospodarkę, ale także lokalnie – kulturę wewnętrzną organizacji, firm: wdrażanie nowych procesów, personalne fluktuacje oraz częste modyfikacje uprawnień. Branża nie ma tu znaczenia. Czy da się nad tym zapanować?

Założenia budowy rezerwowego zasilania 230V dla instalacji bezpieczeńst wa w systemach ochrony przeciwpożarowej

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Zarządzanie kryzysowe – kluczowy element BCM1), którego jakość i skuteczność ma decydujące znaczenie i wpływ na to czy i jak organizacja poradzi sobie z sytuacją awaryjną. Choć trudno jest jednoznacznie wskazać która składowa zarządzania ciągłością działania jest najważniejsza, to wspierając się własnym doświadczeniem sądzę, że zarządzanie kryzysowe jest najbardziej wrażliwym i wymagającym największej uwagi elementem tego procesu. To tutaj najszybciej i najdotkliwiej będą widoczne błędy i niedociągnięcia popełnione podczas przygotowania i wdrożenia BCM w organizacji; i co gorsze – dowiemy się o tym w chwili najmniej dla nas korzystnej. Mówiąc o zarządzaniu kryzysowym musimy pamiętać, że ten dość powszechnie stosowany termin ma różne, czasem nawet bardzo rozbieżne znaczenia. Czym innym jest bowiem zarządzanie kryzysowe dla organów administracji publicznej a czym innym dla przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji biznesowych. Te pierwsze będą postrzegać zarządzanie kryzysowe głównie przez pryzmat Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w myśl której jest to proces szeroki obejmujący nie tylko czynności związane z reakcją na zdarzenie/incydent lecz także działania zapobiegające, przygotowujące oraz odbudowujące.

System sygnalizacji pożaru. Co to takiego?

System sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Do jego zadań należy wykrycie pożaru, powiadomienie użytkowników obiektu o zagrożeniu, uruchomienie przeciwpożarowych urządzeń wykonawczych oraz wysłanie sygnału o alarmie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kompleksowa ochrona obiektu oraz osób w nim przebywających jest uwarunkowana zintegrowaniem tego systemu z innymi systemami bezpieczeństwa np. kontroli dostępu. W łańcuchu urządzeń, to SSP każdorazowo pełni rolę nadrzędną. Sercem SSP jest centrala systemu, która monitoruje stan elementów detekcyjnych oraz wykonuje operacje sygnalizacyjne i sterownicze zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi. Do wykrywania pożaru służą czujki dymu, ciepła, płomienia oraz elementy wielosensorowe, które jednocześnie analizują różne czynniki pożarowe. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w budynku jest możliwe wyłącznie poprzez odpowiedni dobór rozwiązań technicznych oraz utrzymanie w pełnej sprawności wszystkich elementów tego systemu bezpieczeństwa. Ogólne wytyczne w zakresie planowania, projektowania i instalowania SSP są zawarte w normie PKNCEN/TS 5414:2006.

majdak 1 1

Rys. 1. Fazy wdrażania skutecznego systemu sygnalizacji pożaru

Od wielu lat lotnictwo cywilne, z oczywistych względów znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu ze strony organizacji terrorystycznych. Jednym z powodów, dla których organizacje te decydują się atakować statki cywilne jest skala oddziaływania. Kilkaset ofiar, nagłówki gazet, programy informacyjne odwołujące się do aktu terrorystycznego w telewizjach na całym świecie – efekt osiągnięty.

Organizacje terrorystyczne na świecie szukają jednak nowych celów ataków, by jeszcze bardziej wzmóc poczucie zagrożenia i strachu. Szukają luk w systemie, które pozwolą skutecznie przeprowadzić akt bezprawnej ingerencji. O ile lotnictwo cywilne wykształciło dość skuteczne mechanizmy ochrony, uszczelniło system, o tyle doskonałym celem stał się rynek cargo lotniczego.