Zarządzanie

W nowej (2014 r.) „Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” widnieje zapis (pkt 138) o konieczności określenia roli prywatnego sektora usług ochrony w systemie bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych (klęski żywiołowej, zagrożenia wojennego, wojny). Zapis ze wszech miar słuszny, świadczący o tym, że do coraz szerszych kręgów politycznych decydentów dociera fakt, iż w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa powinniśmy wszyscy partycypować. Jednak interpretacja roli prywatnego sektora usług ochrony i proponowane kierunki działania świadczą o nieadekwatnym do rzeczywistości postrzeganiu niektórych zjawisk kreujących bezpieczeństwo narodowe – jak chociażby uosabianie prywatnego sektora usług ochrony tylko z firmami ochrony osób i mienia (pkt 19 – podmioty sektora prywatnego »firmy ochrony osób i mienia«).

 

Można by spytać, skąd to zawężenie sektora oraz czy odnoszenie jego roli bezpośrednio do bezpieczeństwa państwa jest zasadne? Liczebność pracowników sektora ochrony osób i mienia jest szacowana na co najmniej 200 tys. umundurowanych i w powszechnej opinii wyszkolonych osób. To więcej niż policja i wojsko razem wzięte – to porównanie robi wrażenie. Tym większe, że tuż za miedzą toczy się konflikt zbrojny, a w Paryżu terroryści dali popis swoich możliwości. Pytanie tylko do czego (jeśli już) wyszkolonych? Ano generalnie do ochrony mienia, czyli wszelkiej maści infrastruktury i w niewielkim stopniu tzw. VIP-ów. Możemy więc określić jedynie rolę tego sektora w ochronie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa infrastruktury, która – zdaniem autora – ma równie kluczowe znaczenie dla tegoż bezpieczeństwa! Kluczowej, bo nie tylko obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (określonych w ustawie o ochronie osób i mienia), ale i infrastruktury krytycznej oraz w coraz większym stopniu infrastruktury militarnej, a nawet obiektów dotychczas chronionych przez Biuro Ochrony Rządu!

 

 

2016 01 50 1

 

 

Można by pomyśleć – jacy to jesteśmy dobrzy, skoro dostajemy robotę przy tak ważnych obiektach! Nic bardziej mylnego, to państwo w ten sposób racjonalizuje (czytaj – oszczędza), ale czy zyskuje na tym bezpieczeństwo państwa (narodowe)? W pewnej mierze tak, ale bezpośrednie odnoszenie tej roli do bezpieczeństwa państwa może sugerować, że tej armii pracowników ochrony można przypisać inne (jakie?) zadania – a nie można, bo w obecnym stanie prawnym i faktycznym ta armia nie jest nawet w stanie właściwie chronić kluczowej infrastruktury przed współczesnymi dla niej zagrożeniami! Analizowanie innych możliwości wykorzystania pracowników ochrony w systemie bezpieczeństwa państwa (w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się nawet spotkania jego szefa z przedstawicielami branży ochrony) jest uprawnione, ale najpierw należy zapewnić warunki do realizowania skutecznej ochrony obiektów dziś przez nie chronionych – to zadanie ustawodawcy, właścicieli (operatorów) tych obiektów i firm ochrony. I to byłoby najważniejszy wkład w system bezpieczeństwa państwa!

 

Stawianie takich zarzutów wobec niektórych zapisów w tej randze dokumencie, jakim jest „Strategia…” oraz takiej rzeszy ciężko zarabiających na życie pracowników ochrony może być odebrane jako wyraz arogancji autora. Czyżby? „Tuż przed Bożym Narodzeniem do placówki jednego z banków w Gorzowie Wielkopolskim wszedł zamaskowany mężczyzna. Wpisał kody dostępu do systemu alarmowego, skierował się do tzw. wrzutni, gdzie przechowywane są pieniądze, wziął kilka paczek, ponownie uzbroił alarm i wyszedł z budynku. Z kasy zniknęło prawie 500 tys. złotych. Przez blisko miesiąc nikt nie zauważył co się stało”1. Inny przykład: „Kilka dni temu nasi reporterzy bez problemu dostali się na teren zakładu (Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie, który zaopatruje w wodę 30 proc. warszawskiej aglomeracji – przypis autora). Blisko  1,5-metrowe ogrodzenie mogli pokonać jednym susem. Ale nawet nie musieli, bo co kilkadziesiąt metrów są ogromne dziury w płocie, zrobione przez dziki. W biały dzień przez nikogo nie niepokojeni dotarli aż nad dwa ogromne odkryte baseny. Gdyby mieli przy sobie jakiekolwiek trujące substancje, nikt nie przeszkodziłby im w skażeniu wody, bo strategicznych zbiorników nikt nie pilnuje. Nie chronią ich żadne kamery!”2.

 

 

2016 01 51 1

 

 

Spójrzmy prawdzie w oczy – ustawa o ochronie osób i mienia budziła wiele kontrowersji zanim weszła w życie, zaś dotychczasowe jej nowelizacje nie dotyczyły działań mających na celu zwiększenie skuteczności ochrony! Jakoś nikomu to nie przeszkadza, ale czy u nas musi się wydarzyć drugi Paryż, abyśmy zaczęli poważnie traktować swoją robotę? Chroniona infrastruktura i firmy ochrony to przedsiębiorstwa działające według prawideł rynku. Dopóki więc ustawodawca nie zmieni prawa (przynajmniej w odniesieniu do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa), które na piedestał wyniesie skuteczność ochrony adekwatnej do współczesnych zagrożeń, dopóki nic się nie zmieni! Powie ktoś – wszystko rozbija się o pieniądze. Owszem, ale one nie zastąpią zdrowego rozsądku ustawodawcy, właścicieli ochranianych i chroniących firm. Bez tego nie wiązałbym żadnych nadziei na poprawę tejże skuteczności, zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych.

 

 

1http://www.tvn24.pl/pol-miliona-zlotych-zniknelo-z-banku-odkryli-to-po-miesiacu,512530,s.html, dostęp 6.02.2015
2ŁK, Wodociąg Północny bez ochrony, Super Expres nr 52 z 4 marca 2015 r.



 

Dr Ryszard Radziejewski – pracownik Wojskowej
Akademii Technicznej, były Redaktor naczelny
czasopisma „BOS – Bezpieczeństwo Ochrona
Systemy”, współautor poradnika „Ochrona osób
i mienia. Poradnik”, autor książki „Ochrona infrastruktury
krytycznej. Teoria a praktyka”.

 

 

W 2015 roku firma Ambient System wprowadziła na rynek polski system DSO o nazwie MultiVES. Dźwiękowy system ostrzegawczy MultiVES zaprojektowany, produkowany i oferowany przez firmę Ambient System, jest najnowocześniejszym, polskim systemem DSO, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przeciwpożarowym urządzeniom nagłośnienia. System MultiVES może być z powodzeniem stosowany także do realizacji funkcji niezwiązanych z wystąpieniem zagrożenia w obiekcie.

 

 

2016 01 46 1

 

 

Głównym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofonu strażaka. Dźwiękowy system ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.

 

System DSO MultiVES może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrala DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu, jak nadawanie tła muzycznego, czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

 

Poniżej przedstawiono wybrane istotne cechy i funkcje systemu, które warto wziąć pod uwagę projektując i realizując instalacje DSO w opisanych różnych rodzajach obiektów.

 

 

2016 01 46 2

 

Porty lotnicze

 

 1. Mikrofony strefowe ABT-DMS, zainstalowane w punktach informacyjnych i strefach odpraw (GATE-ach), umożliwiają nadawanie komunikatów przez obsługę lotniska i przekazywanie informacji pasażerom czekającym na odprawę. Do 263 mikrofonów w systemie z powodzeniem wystarcza do aplikacji przewidzianych dla największych portów lotniczych. Komunikacja odbywa się po protokole TCP/IP, dlatego przy wykorzystaniu switchy ethernetowych przyłączenie dużej ilości mikrofonów jest bardzo proste.
 2. Wbudowany procesor DSP umożliwiający korekcję sygnałów audio na każdym wejściu i wyjściu systemu, jak również zastosowanie kolumn głośnikowych ABT-LA wyrównanych liniowo, zapewniających znacznie dalszy zasięg przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności poziomu dźwięku w nagłaśnianym obszarze, gwarantują uzyskanie najlepszej zrozumiałości nadawanych komunikatów w pomieszczeniach o niekorzystnej akustyce, takich jak rozległe hale przylotów i odlotów.

 

 

Dworce kolejowe i autobusowe

 

 1. Przekazywanie komunikatów słownych przez obsługę dworca, nadawanych do wybranych lub wszystkich peronów i innych obszarów dworca, celem powiadomienia pasażerów czekających na pociąg o zmianie w organizacji ruchu lub o wystąpieniu zagrożenia w obiekcie.
 2. Wbudowane wejścia audio w każdej centrali i mikrofonie umożliwiają podłączenie sygnałów systemów zewnętrznych i przekazywanych komunikatów pochodzących od nadrzędnych, zewnętrznych systemów informacyjnych.
 3. Wbudowana funkcja buforowania komunikatów, umożliwia nagrywanie informacji o niższym priorytecie, nadawanych do zajętych przez źródła nadrzędne stref głośnikowych i automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu stref.

 

 

Stadiony i hale widowiskowo-sportowe

 

1. MultiVES posiada zawansowane funkcje obróbki dźwięku i matrycowania sygnałów audio, którymi charakteryzują się profesjonalne systemy nagłośnienia:

a. swobodny podział nagłaśnianego obiektu na strefy oraz proste zarządzanie tymi strefami;

b. jednoczesne odtwarzanie kilku źródeł muzycznych; 

c. praca systemu w pełnym paśmie muzycznym; 

d. wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniające wysoką jakość i dynamikę sygnałów;

e. całość transmisji w systemie w postaci cyfrowej;

f. wbudowany procesor DSP w urządzeniach zarządzających systemem;

g. możliwość korekcji sygnałów na wejściach i wyjściach audio; h. możliwość definiowania opóźnień na liniach głośnikowych; i. wbudowane limitery audio na każdym wyjściu;

j. eliminator sprzężeń akustycznych;

k. możliwość tworzenia konfiguracji pozwalającej na natychmiastowe adresowanie niezależnych komunikatów pochodzących od spikera zawodów oraz służb bezpieczeństwa do poszczególnych sektorów / trybun w obiekcie.

 

2. MultiVES jest certyfikowanym systemem łączącym w sobie funkcje procesjonalnego systemu DSO i systemu nagłośnienia, umożliwia swobodne zarządzenia strefami głośnikowymi odpowiedzialnymi za nagłośnienie trybun, jak i pozostałych pomieszczeń w obiekcie. Stosowanie systemu MultiVES eliminuje problemy techniczne i prawne związane z połączeniem systemów DSO i PS w halach widowiskowo – sportowych.

 

3. Obsługa protokołów komunikacyjnych RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejścia i wyjścia audio zapewniają współpracę z zewnętrznymi urządzeniami, jak stoły mikserskie, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, systemy tłumaczeń czy pętle indukcyjne umożliwiające przekazywanie informacji do osób niedosłyszących.

 

 

Rozwiązania dla infrastruktury o znaczeniu strategicznym (bezpieczeństwo+)

 

Obiekty przemysłowe o znaczeniu strategicznym, takie jak elektrownie, rafinerie czy zakłady chemiczne wymagają aby zainstalowane w nich instalacje i systemy były szczególnie bezpieczne i niezawodne. W związku z powyższym w systemie MultiVES przewidziano redundancję najważniejszych funkcji systemu, takich jak:

 • okablowanie sieciowe pomiędzy centralami wykonane w postaci pętli światłowodowej gwarantuje, że pojedyncze uszkodzenie połączenia pomiędzy centralami, występujące w dowolnym miejscu, nie ma żadnego wpływy na poprawne działanie systemu;
 • całkowita utrata połączenia w części systemu skutkuje tym, że wydzielone urządzenia działają jako autonomiczne systemy – każda jednostka nadal jest zdolna do nadawania komunikatów o zagrożeniu;
 • podłączenie mikrofonów w pętlę światłowodową gwarantuje możliwość nadawania komunikatów słownych do dowolnej części systemu, w przypadku pojedynczego uszkodzenia okablowania mikrofonu – redundancja połączenia Mikrofonów Strażaka;
 • uszkodzenie pamięci komunikatów w wybranej jednostce skutkuje nadawaniem komunikatów pobranych automatycznie z pamięci komunikatów wybranej innej jednostki;
 • linie głośnikowe obejmujące tereny otwarte, przyłączane są do urządzeń centralnych za pośrednictwem certyfikowanych ograniczników przepięć, zapewniających bezpieczeństwo urządzeń w przypadku przepięć w liniach głośnikowych, powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych. 

 

 

Tunele

 

 1. Wymagana w tunelach funkcja definiowania opóźnienia sygnałów akustycznych emitowanych przez głośniki systemu nagłośnienia, jest wbudowana w system Mult VES i nie wymaga stosowania dodatkowych, niecertyfikowanych urządzeń. Powyższa funkcja zapewnia zsynchronizowanie fal akustycznych emitowanych przez głośniki.
 2. Dedykowane kierunkowe głośniki tunelowe dużej mocy, charakteryzujące się wysokim poziomem emitowanego ciśnienia akustycznego, zainstalowane co kilkadziesiąt metrów w tunelu, zapewniają precyzyjną propagację dźwięku, eliminując niepożądane odbicia, odpowiedni poziom głośności oraz szerszy zakres częstotliwości, gwarantując najwyższy możliwy do uzyskania poziom zrozumiałości komunikatów.
 3. Wbudowana w każdym mikrofonie strażaka karta komunikacyjna, umożliwia podłączenie mikrofonu, za pośrednictwem okablowania światłowodowego, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów i wynoszenia mikrofonów na wymagane w tego typu obiektach bardzo duże odległości, sięgające nawet do kilkunastu kilometrów.

 

 

Obiekty handlowe

 

 1. Galerie handlowe charakteryzują się dużymi strefami przeciwpożarowymi, w których kilkanaście linii głośnikowych może tworzyć jedną strefę nagłośnienia. Możliwość mostkowania kanałów wzmacniaczy ABT-PA oraz wbudowane szyny BUS w jednostkach kontroli ABT-CU systemu MultiVES, umożliwiają przyporządkowanie od 1 do 44 linii głośnikowych do jednego dużego wzmacniacza mocy. Powyższe zapewnia stosowanie minimalnej wymaganej ilości wzmacniaczy mocy, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu.
 2. Zewnętrzne źródło audio podłączone do dowolnego wejścia w systemie, umożliwia wykorzystywanie systemu DSO do nadawania np. tła muzycznego do dowolnie zdefiniowanych stref głośnikowych. Wydzielenie strefy ogólnodostępnej, jak pasaż handlowy, daje możliwość nadawania muzyki lub informacji reklamowych przekazywanych przez systemy zewnętrzne lub wbudowane w szafie źródło dźwięku.
 3. Projektując niezależne linie głośnikowe w obszarach dużych Najemców, system MultiVES może być wykorzystywany przez lokalnego Najemcę, jako system PA. Dedykowany mikrofon strefowy, może służyć do nadawania komunikatów słownych przez personel sklepu, a wbudowane wejścia audio służą do przyłączenia źródeł audio Najemcy. Przyciski na rozszerzeniu mikrofonu są swobodnieprogramowalne, dlatego mikrofon strefowy stanowi panel sterowniczy systemu PA - umożliwia m. in. wybór strefy, załączenie i wyłączanie poszczególnych źródeł dźwięku, czy też regulację poziomu dźwięku.

 

 

Hotele / Budynki biurowe

 

 1. W wysokich i wysokościowych budynkach biurowych i hotelach bardzo często typowa kondygnacja stanowi niezależną strefę pożarową. Stosując w systemie MultiVES kartę kontroli 4 linii głośnikowych, umożliwiamy wydzielenie części ogólnodostępnej / korytarzy, od strefy biurowej / pokoi hotelowych. Powyższe daje możliwość nadawania tła muzycznego do wydzielonej części ogólnodostępnej na kondygnacji, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania 2 wzmacniaczy mocy. W momencie wykrycia pożaru, komunikaty o zagrożeniu nadawane są w całej strefie pożarowej.

 

 

Szpitale

 

 1. Szpitale to obiekty, w których w wybranych częściach budynku znajdować się mogą chorzy, niezdolni do samodzielnego podjęcia ewakuacji, w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie. Wbudowana w każdej centrali DSO pamięć komunikatów, umożliwia nagranie komunikatów dowolnej treści, w tym komunikatów kodowanych, zawierających ukryte informacje skierowane do personelu szpitala, odpowiedzialnego za ewakuowanie chorych z zagrożonej strefy.
 2. W przypadku rozległych obiektów szpitalnych, w których stosuje się rozproszone systemy DSO zbudowane z kilku central, zaleca się nagranie komunikatów w pamięci każdej jednostki kontroli. Powyższe zapewnia wykorzystanie unikalnych cech systemu MultiVES, dotyczących redundancji pamięci komunikatów, czy też nadawania komunikatów w przypadku uszkodzenia połączenia sieciowego central, w jednym lub kilku miejscach.
 3. Komunikaty kodowane mogą być nadawane automatycznie, po otrzymaniu sygnału sterującego z systemu SSP, lub ręcznie, po wciśnięciu wcześniej oprogramowanych przycisków funkcyjnych mikrofonów systemowych.

 

 

Budynki oświaty / kultury i sztuki

 

 1. Projektując niezależne linie głośnikowe w obszarach dużych sal konferencyjnych lub wykładowych, system MultiVES może być wykorzystywany, jako nagłośnienie tych sal. Dedykowany mikrofon strefowy, może służyć do nadawania komunikatów, a wbudowane wejścia audio służą do przyłączenia źródeł audio.
 2. Sygnały audio mogę być także wprowadzone bezpośrednio do centrali DSO na odpowiednie wejścia BGM kanałów wzmacniaczy, do których przyłączone są linie głośnikowe prowadzone w danej sali czy auli.

 

 

Artykuł firmy Ambient System Sp. z o.o.

mgr inż. Mariusz Stencel – kierownik działu
wsparcia produktowego Ambient System Sp. z o.o.

O zaletach systemów telewizji dozorowej IP zostało napisanych już wiele artykułów. Najwięcej miejsca autorzy poświęcali jednak kamerom czy rejestratorom (NVR), a często pomijając inne ważne elementy, bez których żaden system CCTV IP nie może się obejść, tj. zasilacze i switche.

 

 

2016 01 28 1

 

 

W ofercie największego polskiego producenta zasilaczy – firmy Pulsar, oprócz typowych zasilaczy do systemów SSWiN, KD, SAP czy CCTV, od ponad roku można znaleźć dedykowane rozwiązania dla systemów CCTV IP.

 

Wybór modeli switchy na rynku jest duży, a czytając karty katalogowe trudno czasem znaleźć istotne różnice i wybrać najlepsze rozwiązanie, czy też producenta. Większość dostępnych na rynku switchy PoE przeznaczonych jest do zasilania urządzeń takich jak: telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępowe – czyli urządzeń o małym zapotrzebowaniu na energię.

 

Kamery stosowane w systemach CCTV IP są bardziej „prądożerne”, a warunki pracy switchy w systemach CCTV IP nie należą do najlżejszych. Dlatego jeśli nie chcemy, aby spotkała nas sytuacja, w której część wyjść PoE „odmówi” podania napięcia do kamer po załączeniu reflektorów podczerwieni i grzałek lub żeby zasilacz zamknięty w szczelnej obudowie uległ uszkodzeniu na skutek przegrzania, należy zastanowić się nad zakupem switcha i wybrać sprawdzone rozwiązanie firmy Pulsar.

 

 

2016 01 28 2

 

 

W ostatnim kwartale 2015 roku w ofercie tej firmy pojawiły się niezarządzalne Switche PoE. Są to trzy modele o łatwych do zapamiętania kodach:

1) S54 – switch 5-portowy (4 porty PoE + 1 port UPLINK)

2) S98 – switch 9-portowy (8 portów PoE + 1 port UPLINK)

3) S94 – switch 9-portowy (4 porty PoE + 4 porty LAN i 1 port UPLINK)

 

Przełączniki sieciowe należą do grupy urządzeń Plug&Play, tzn. automatycznie wykrywają urządzenia PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3af i zaopatrują je w zasilanie. Nie ma więc mowy o przypadkowym uszkodzeniu podłączanych urządzeń, gdy te nie wymagają zasilania lub są niezgodne z tym standardem zasilania. Maksymalna moc jaką można obciążyć każdy z portów wynosi 15,4 W. Wszystkie modele posiadają zabezpieczenia przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe na wyjściach, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu switcha lub chroni przed celowym sabotażem systemu.

 

Switche charakteryzuje przepustowość 100 Mb/s (Fast Ethernet), co przy założeniu, że średni strumień generowany przez kamerę IP mieści się w granicy 4–8 Mb/s jest wartością w zupełności wystarczającą. Szczególnie w mniejszych systemach złożonych z 2 do 8 kamer, których jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez producenta jest najwięcej i do tej grupy klientów są one skierowane.

 

 

2016 01 28 3

Switch do szafy RACK 19”

 

 

W związku z tym, że firma Pulsar jest niekwestionowanym liderem w produkcji zasilaczy do systemów security również w tych produktach wykorzystała swoje zasilacze typu desktop i zasilacze do zabudowy, które dodatkowo posiadają wbudowane zabezpieczenie nadnapięciowe, które chroni podłączone kamery w przypadku awarii zasilacza np. na skutek przepięcia w sieci energetycznej.

 

Wszystkie rozwiązania jak przystało na produkty firmy Pulsar wyróżnia niezawodność, wysoka jakość wykonania, dostępność na magazynie i przystępna cena. Wszystko to sprawia, że obecnie na rynku trudno znaleźć konkurencyjne i lepsze rozwiązania.

 

Słuchając uwag i sugestii instalatorów na bazie trzech switchy Pulsar wprowadził kilka serii zasilaczy. Poniżej przedstawiono te najbardziej interesujące.

 

Oprócz pierwszej powyżej wspomnianej grupy switchy o kodach S-54, S94, S98 – tzw. wersji pudełkowej, gdzie dostajemy switch, zasilacz i uchwyty montażowe w kartonowym pudełku są jeszcze inne rozwiązania: 

 • Switche zamontowane w małej obudowie metalowej z zasilaczem. Kody tych modeli to odpowiednio S54-C, S94-C i S98-C. Idealne rozwiązanie w przypadku, gdzie nie ma wcześniej przygotowanej obudowy. 
 • Kolejna grupa produktów odpowiednio modele S54-CR, S94-CR, S98-CR. W skład tego modelu wchodzi Switch, zasilacz i duża obudowa, w której instalator może również zamontować rejestrator NVR. W ten sposób cały system telewizji dozorowej można zamknąć w jednej estetycznej obudowie.
 • Nie zapomniano również o systemach montowanych w szafach teleinformatycznych i przygotowano serię switchy w obudowie 1U RACK 19” (kod RS-54, RS-94, RS-98).

 

Kolejna grupa produktów uwzględnia dodatkowo konieczność podtrzymania zasilania systemu CCTV IP w przypadku braku zasilania głównego AC230V. I w tej grupie znajdziemy też kilka produktów.

 

 

2016 01 28 4

Podtrzymanie całego systemu CCTV IP (kamer i rejestratora NVR)

 

 

Switche z podtrzymaniem buforowym. Model S54-B bazujący na jednym akumulatorze i model S98-B pracujący w zestawie z dwoma akumulatorami, pozwalają na ponad godzinną pracę w przypadku awarii zasilania głównego. Najczęstszym zastosowaniem tego modelu jest podtrzymanie pracy jednego switcha będącego elementem składowym większego systemu.

 

W przypadku, gdy oprócz podtrzymania kamer konieczne jest również podtrzymanie pracy rejestratora (NVR-a) mamy do wyboru dwie kolejne serie:

 • Pierwsza to obudowa, w której oprócz switcha miejsca na akumulatory znajdziemy jeszcze dwie przetwornice. Jedna z nich odpowiada za zasilanie kamer napięciem 48 VDC i druga umożliwia pracę rejestratora zasilanego z napięcia 12 VDC, model S98-BR.
 • Drugie rozwiązanie to już prawdziwy „kombajn”. Zdecydowanie większa obudowa, w której zmieści się dodatkowo rejestrator, modele S54-CRB i S98-CRB.

 

Na ten rok firma Pulsar zapowiedziała wprowadzenie również większych switchy PoE 16 i 24 portowych. Oczywiście oferta switchy będzie sukcesywnie rozszerzana, tak aby zaoferować rozwiązania dla każdej grupy instalacji – czy to instalacji indywidualnych, jak i przemysłowych, dlatego warto śledzić na bieżąco ofertę firmy na stronie www.zasilacze.pl.

 

 

Artykuł firmy Pulsar Sp.j.

Systemy alarmowe – jak i ochrony przeciwpożarowej – muszą działać niezawodnie i skutecznie. Aby spełnić te wymagania należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu przepięciowym wspomnianych systemów, bowiem zagrożeniem dla ich poprawnej pracy mogą być m.in. przepięcia wynikające z zakłóceń w instalacjach niskiego napięcia, jak i te pochodzące od wyładowań atmosferycznych. Poniższy artykuł przedstawia problematykę ochrony przepięciowej w układach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Wszelkie instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD), ze względu na rozległe połączenia między centralą alarmową a poszczególnymi czujnikami lub sygnalizatorami, są szczególnie narażone na przepięcia indukowane w skutek pobliskich wyładowań atmosferycznych. Dlatego systemy te powinny być zabezpieczane urządzeniami zapewniającymi właściwą ochronę przeciwprzepięciową. Ochrona przepięciowa stanowi dość istotny koszt systemu sygnalizacji napadu i włamania. Mimo to absolutnie nie powinna być pomijana podczas projektowania i wykonywania takiego systemu, ponieważ straty związane z uszkodzeniem systemu lub jego części na skutek wystąpienia przepięcia mogą okazać się zdecydowanie wyższe niż koszt zastosowanych ograniczników SPD (z ang. Surge Protecting Device). W przypadku systemów przeciwpożarowych zadaniem ochrony przepięciowej jest zapobieganie uszkodzeniom sytemu oraz zapobieganie wywoływaniu fałszywych alarmów pożarowych na skutek powstałych zakłóceń wynikających z pojawiających się przepięć. Ze względu na rozległe rozmieszczenie czujek alarmowych systemy SAP (sygnalizacji alarmu pożaru), podobnie do systemów SSWiN, są szczególnie narażone na przepięcia indukowane. Zabezpieczenie centrali sygnalizacji pożaru (CSP) zapewnia zwiększenie skuteczności systemu i bezpieczeństwa całego chronionego obiektu.

 

Przepięcia elektryczne mogące uszkodzić poszczególne urządzenia systemu alarmowego mogą mieć dwojakie pochodzenie bowiem mogą być skutkiem:

 • wyładowań atmosferycznych,
 • operacji łączeniowych w stacjach energetycznych i rozdzielniach.

 

Jednak największy wpływ na powstawanie przepięć mają wyładowania atmosferyczne, które ze względu na miejsce ich występowania dzieli się na:

 • uderzenie pioruna w napowietrzna linię zasilającą,
 • bezpośrednie uderzenie pioruna w budynek,
 • wyładowania atmosferyczne.

 

Aby sobie uzmysłowić skalę wielkości przepięć warto przypomnieć, że standardowa odporność urządzeń elektronicznych nie przekracza wartości 1,5 kV, natomiast podczas trafienia pioruna w linię zasilającą w przewodach instalacji zasilającej może pojawić się napięcie od kilku do kilkudziesięciu kV.

 

Dobierając środki ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, należy uwzględnić wszystkie drogi, jakimi przepięcia mogą przedostać się do urządzeń alarmowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę przed przepięciami występującymi w systemach transmisji sygnałów, np. w przewodach antenowych i liniach telekomunikacyjnych.

 

 

2016 01 25 1

 

 

Aparatami do ochrony instalacji elektrycznych i urządzeń przed skutkami przepięć zarówno atmosferycznych jak i łączeniowych są ograniczniki i ochronniki przepięć.

 

Rozróżnia się dwa rodzaje ochronników tj.: ochronniki iskiernikowe zawierające szeregowo połączony iskiernik i warystor oraz ochronniki beziskiernikowe składające się tylko z warystora. Ochronniki przeciwprzepięciowe mogą być wyposażone w optyczny lub akustyczny wskaźnik uszkodzenia.

 

Drugą grupę urządzeń przeciwprzepięciowych stanowią ograniczniki, które służą do ochrony instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego. Wśród ograniczników przepięć wyróżnia się:

 • Ograniczniki typu 1 – zwane popularnie ogranicznikami pierwszego stopnia ochrony. Są one instalowane na wejściu instalacji elektrycznej do obiektu. Służą do odcięcia i odprowadzenia do ziemi wchodzącego impulsu przepięciowego. Za ich pomocą zapewnia się ochronę odbiorników w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię zasilającą lub odgromową budynku.
 • Ograniczniki typu 2 – odpowiadają za ochronę instalacji i urządzeń zabudowanych wewnątrz budynku. Ich główną funkcją jest zapewnienie ochrony przed skutkami przepięć, które powstają w efekcie działania wyładowań atmosferycznych oraz procesów łączeniowych w sieci elektrycznej. Zabezpieczają także przed przepięciami powstałymi podczas zadziałania zabezpieczeń instalacji oraz przed przepięciami powstałymi w czasie załączania urządzeń elektrycznych np. spawarek czy silników.
 • Ograniczniki typu 3 – służą do ochrony urządzeń elektroniki domowej tj. sprzętu AGD, RTV, komputerowego i pozostałej elektroniki użytkowej.

 

Ostatni z wymienionych rodzajów ograniczników najczęściej instaluje się przy chronionym urządzeniu, zaś typy 1 oraz 2 najczęściej montowane są w rozdzielnicy głównej. Na rynku ograniczników przepięć wyróżnia się także tzw. ogranicznik typu 1 kombinowany (1+2). Jest to urządzenie, które łączy w sobie właściwości ogranicznika 1 oraz 2, a zaletą jego stosowania jest oszczędność miejsca w rozdzielnicy oraz uzyskiwanie oszczędności wynikających z czasu i pieniędzy poświęconych n  montaż. Stosując taki ogranicznik w rozdzielnicy głównej, możemy zabezpieczać również urządzania, które są w jej pobliżu, a często jest to np. central  alarmowa. Są one gwarantem ochrony przed działaniem przepięć atmosferycznych. Ograniczniki tego typu zabezpieczają również przed przepięciami o charakterze łączeniowym. Urządzenia oznaczone jako 1 oraz 1+2 są instalowane przed licznikiem, po to aby chronić układ pomiarowy.

 

W systemach SSWiN od strony obwodu zasilania 230 V ochronie podlega praktycznie tylko centrala alarmowa zasilana poprzez transformator. Pozostałe elementy systemu są bowiem zasilane napięciem stałym z centrali. W takim przypadku ochrona centrali alarmowej jest wystarczająca jeśli w rozdzielnicy głównej zastosuje się ograniczniki typu 1 lub 1+2. Dodatkowo w rozdzielnicy lokalnej, z której zasilana jest centrala, należy zastosować ograniczniki typu 2. Ograniczniki typu 1 zapewniają zazwyczaj poziom ochrony poniżej 4 kV lub 2,5 kV, dlatego niezbędne jest zapewnienie drugiego stopnia ochrony przez zastosowanie ograniczników typu 2 w rozdzielnicy lokalnej. Ograniczniki przepięć w rozdzielnicy lokalnej powinny sprawić, że wartość szczytowa udarów będzie niższa od maksymalnych wartości napięć wytrzymywanych przez znajdujące się tam urządzenia. Zaleca się aby stosując ograniczniki typu 1 wybierać iskierniki, a nie wersje warystorowe o znacznie niższej odporności.

 

Jednak jak powszechnie wiadomo, każdy system alarmowy posiada także obwody sygnałowe do których zalicza się linie dozorowe, linie wyjściowe oraz magistrale transmisyjne, linie telefoniczne oraz magistrale danych do komunikacji z komputerem. Linie dozorowe można podzielić na linie dozorowe zwykłe, linie parametryczne czy adresowalne. Dziś najczęściej można spotkać się z liniami sparametryzowanymi podającymi informacje o stanie alarmowym czujki i jednocześnie mogące informować o sabotażu czy zwarciu/rozwarciu linii. Sparametryzowane linie dozorowe pozwalają zatem na wykorzystanie mniejszej liczby przewodów w odniesieniu do pozostałych typów linii dozorowych. Jest to korzystne rozwiązanie jeśli spojrzeć na to od strony przepięć, gdyż ogranicza to liczbę SPD, które dobiera się na napięcie pracy linii (12 V). Ograniczniki przepięć stosowane do ochrony linii sygnałowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 61643-21. W kartach katalogowych można spotkać się z oznaczeniami kategorii C1, C2, C3, D1 lub D2, które opisano w tabeli 1.

 

 

2016 01 26 1

 

 

Robert Gabrysiak – mgr inż. elektrotechniki,
absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Poznańskiej o kierunku elektrotechnika

W niniejszym artykule przeczytają Państwo na temat detekcji i sygnalizacji pożaru w wybranych obiektach przemysłowych. Jednak aby przejść do przybliżenia sposobów zaradczych w sytuacjach niebezpiecznych związanych z zagrożeniem pożarowym, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z podłożem tego typu sytuacji.

 

 

Aby zrozumieć mechanizmy ochrony przeciwpożarowej należy przede wszystkim wydzielić dwa obszary takiej ochrony. Pierwszym z nich jest ochrona obiektów budowlanych, które powinny spełniać wymagania podstawowe dla budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Drugi obszar stanowi ochrona przeciwpożarowa procesu technologicznego, urządzeń i zasobów. Detekcja i sygnalizacja w tych zakresach ochrony to proces wyjątkowo trudny, ze względu na występujące i związane z procesem produkcyjnym zakłócenia środowiskowe. W wielu przypadkach wymaga to znalezienia specjalnych rozwiązań i urządzeń pozwalających na szybką i zweryfikowaną detekcję kryteriów pożaru. Odpowiednio wczesna detekcja sytuacji niebezpiecznej w przypadku ochrony budynków jest o tyle istotna, że dzięki temu możliwe będzie uruchomienie procedur oraz sterowań urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Pozwalają one bowiem na przeprowadzenie ewakuacji, ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i dymu, uruchamiają instalacje gaśnicze, i – co istotne – pozwalają utrzymać w dostatecznym czasie warunki dla działania jednostek ratowniczo- gaśniczych.

 

Natomiast gdy mówimy o ochronie urządzeń technologicznych, musimy liczyć się z koniecznością zastosowania nietypowych rozwiązań technicznych. Przykładem jest wykrywanie zagrożenia pożarowego w ciągach transportu pneumatycznego materiałów sypkich i pyłów, rozlewisk cieczy palnych spowodowanych nieszczelnością rurociągów, czy też ulatnianiem się gazów palnych. Zjawiska pożarowe związane z procesem technologicznym, w których używane są materiały niebezpieczne pożarowo, wymagają zastosowania środków i urządzeń będących w stanie zadziałać bardzo szybko i zminimalizować skutki pożaru, lub poinformować wcześniej obsługę o nieprawidłowościach w procesie produkcyjnym. 

 

 

2016 01 22 1

 

 

Ponadto należy zaznaczyć, iż istnieje wiele rodzajów procesów technologicznych, w których każda awaria instalacji może spowodować pożar i trudne do przewidzenia konsekwencje. Dlatego w większości przypadków nowoczesna technika detekcyjna zagrożeń pożarowych, stara się stosować takie metody i urządzenia, które mogą kontrolować stan instalacji technologicznych, aby wykrywać zmiany temperatury, zadymienia (transmisji), mogące stanowić sygnał o zagrożeniu.

 

Dopiero po opisie charakterystyki zagrożeń pożarowych możemy płynnie przejść do zaprezentowania czujek w roli urządzeń detekcyjnych w przypadku pożaru. Przede wszystkim, czujki powinny być odporne na działanie warunków środowiskowych w jakich przyjdzie im pracować.

 

Pierwszym typem czujek są liniowe czujki ciepła. Liniowa, nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła typu LIST przeznaczona jest do wykrywania i sygnalizowania energii cieplnej uwalnianej w czasie pożaru. Zasada działania czujki polega na pomiarze temperatury za pomocą sensorów umieszczonych w specjalnym kablu. Sensory pomiaru temperatury rozmieszczone zależnie od rodzaju kabla, co 1, 2, 4 i 8 m od siebie, pozwalają na dokładną lokalizację miejsca wystąpienia pożaru. Kabel sensoryczny mierzy temperaturę na całej swojej długości. Kabel jest zabezpieczony od wpływu wilgoci płaszczem bezhalogenowym i ekranem aluminiowym od wpływu zakłóceń pochodzenia elektromagnetycznego. System LIST składa się z kabla pomiarowego ze zintegrowanymi adresowalnymi sensorami mierzącymi temperaturę. Czujka ciepła LIST/ δ LIST/ES jest przeznaczona przede wszystkim do nadzorowania obiektów budowlanych, takich jak np. tunele samochodowe, kolejowe, metra, garaże czy lakiernie.

 

 

2016 01 22 2

 

 

Innym typem czujki jest nadmiaroworóżniczkowa czujka ciepła typu Fibro Laser II serii „OTS Generation 2”. Przeznaczona jest ona do wykrywania i sygnalizowania energii cieplnej uwalnianej w czasie pożaru. Zasada działania czujki oparta jest na fizycznym efekcie Ramana, zachodzącym w tym przypadku w kwarcowej linii światłowodowej. Alarm pożarowy jest wyzwalany wówczas, gdy wystąpią w określonej strefie dozorowej trzy następujące kryteria: przekroczenie maksymalnego progu temperatury (określonego dla danej strefy), czasowe narastanie temperatury – różniczkowe (określone dla danej strefy), różnica temperatur pomiędzy miejscem pomiarowym a uśrednioną temperaturą strefy. To, jak jest zbudowany światłowodowy kable pomiarowy, można zaobserwować na poniższym obrazku. Dzięki szczególnej niewrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne, precyzyjnemu pomiarowi temperatury i miejsca zdarzenia liniowa czujka ciepła typu Fibro Laser II znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na występujące zakłócenia nie można zastosować czujek punktowych ciepła. Czujka Fibro Laser II jest przeznaczona przede wszystkim do nadzorowania obiektów i urządzeń, takich jak m.in.: budowle podziemne, strefy Ex zagrożone wybuchem, szyby kablowe czy schody ruchome.

 

 

Janusz Sawicki – prezes zarządu Instytutu
Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX Sp. z o.o.

Szkodnictwo leśne to dokuczliwy i kosztowny problem, z jakim borykają się Lasy Państwowe. Wysoki odsetek, obok nielegalnych wysypisk śmieci, kradzieży sadzonek i pożarów, stanowią kradzieże drewna. Już zaledwie ta grupa szkód w stanie zasobów leśnych prowadzi do wniosku, że skala problemu związanego z ich skuteczną ochroną jest duża. Lasy Państwowe gospodarują na ponad 7,5 mln ha lasów w Polsce. Pracowników Straży Leśnej, którzy nadzorują ten obszar jest natomiast około jednego tysiąca. Posiadają oni uprawnienia zbliżone do uprawnień policji, dzięki czemu odnoszą pewne sukcesy na gruncie minimalizowania wartości ponoszonych szkód.

 

 

Obecnie, w znacznie szerszym zakresie, otwiera się przed leśnikami możliwość współpracy z agencjami ochrony. Dotychczas taka współpraca, z uwagi na specyfikę obszarów leśnych, jak również inne zagrożenia, była nawiązywana dość sporadycznie. Zabezpieczeniem, jakie leśnicy stosowali w walce ze szkodnictwem, było korzystanie z foto pułapek lub kamer z wbudowaną kartą pamięci SD.

 

Mankamentem tych rozwiązań jest jednak czas podtrzymania zasilania z baterii, niska przydatność materiału zgromadzonego z godzin nocnych oraz fakt, iż odczyt zdjęć i nagrań wideo następuje niekiedy kilkanaście godzin po zdarzeniu. Przy takich zabezpieczeniach, jeśli intruz był choć trochę zamaskowany, materiał dowodowy nie spełniał wymogów niezbędnych do identyfikacji.

 

W roku 2015 w nadleśnictwie Toruń, został zamontowany pilotażowy system UKARA z wideo weryfikacją francuskiej firmy Videofied. Mówiąc o „montażu” warto zaznaczyć, że system ten jest w 100% bezprzewodowy i – co jest jego atutem – może mieć charakter mobilny, pozwalający na szybkie przeniesienie w inną lokalizację. Rozwiązanie to od lat jest z powodzeniem stosowane w wielu aplikacjach w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, czy USA. Teraz, po doświadczeniach ze wspomnianego nadleśnictwa, dzięki swojej funkcjonalności umożliwia wsparcie polskiej Straży Leśnej przez profesjonalne agencje ochrony. Weryfikacja wizyjna pozwala operatorowi stacji monitorującej na analizę obrazu, który został przesłany tuż po odebraniu sygnału o naruszeniu strefy chronionej. Przy ochronie terenów otwartych umożliwia to szybkie ustalenie, czy jest to naruszenie spowodowane przez intruza, czy np. zwierzę. Po każdym wzbudzeniu czujki operator stacji ma wgląd do 10-sekundowego nagrania wideo.

 

 

2016 01 21 1

 

 

Zachodnie agencje proponują ten system swoim klientom do wielu aplikacji, szczególnie tych z utrudnionym dostępem do zasilania, gdyż nie wymaga on 230 V. Zasilanie z baterii wewnętrznych gwarantuje ciągłość pracy przez co najmniej 2 lata.

 

UKARA znalazła zastosowanie w ochronie placów budowy, bocznic kolejowych, paneli słonecznych, jachtów w marinach, pustostanów lub wież telekomunikacyjnych.

 

Przykłady zastosowań można mnożyć, ponieważ wszystkie elementy systemu są w wersji bezprzewodowej. Można skorzystać z czujek zewnętrznych, wewnętrznych, manipulatorów, detektorów dymu, kontraktorów i sygnalizatorów pracujących na częstotliwości 868 MHz. Transmisja toru audio i 10-sekundowych nagrań wideo do stacji monitorującej odbywa się po torze GSM/GPRS.

 

Weryfikacja wizyjna to także przyszłość agencji ochrony, gdyż pozwala na obniżenie kosztów przez zmniejszenie stanu osobowego i liczby grup interwencyjnych. To rozwiązanie pozwala wyeliminować nieuzasadnione wyjazdy patroli. W przypadku Lasów Państwowych, Straży Leśnej często wystarczy tylko informacja od operatora o zaistniałym zdarzeniu. Funkcjonariusze z uwagi na lepszą znajomość topografii, duktów leśnych i posiadanie wielozadaniowych samochodów, jak również w oparciu o nadane uprawnienia są w stanie podjąć skuteczne działania niezależnie.

 

Bezpłatne oprogramowanie do stacji monitorujących to z pewnością dodatkowy atut dla agencji ochrony, które chcą być krok przed konkurencją. System UKARA na konkurencyjnym rynku agencji ochrony jest wartością, która zmienia jakość świadczonych usług. Opisaną powyżej instalację monitoruje Agencja AJG z Bydgoszczy. W Polsce jest już kilka agencji, które posiadają oprogramowanie KRONOS i AD INFO z zaimplementowaną nakładką Videofied UKARA do wideoweryfikacji (tj. Impel, Securitas, Konsalnet). Urządzenia firmy Videofied będą prezentowane na targach Securex w kwietniu tego roku.

 

 

Artykuł firmy Euroalarm


Waldemar Kulik – przedstawiciel na Polskę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2016 01 21 2

Przystępując do projektowania systemu telewizji dozorowej projektant dokonuje niezbędnych uzgodnień z inwestorem, w przypadku istniejącego obiektu realizuje także wizję lokalną. Projektowanie systemu może rozpocząć dopiero, kiedy pozna obiekt wraz ze jego specyfiką funkcjonowania. W przypadku obiektów kategorii II szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa [9], jakimi są zakłady karne i areszty śledcze, jest to zadanie wymagające znacznie większego zaangażowania projektanta, ze względu na ograniczony dostęp do takich obiektów oraz szeregu przepisów, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu. Poniżej autor przedstawia przykładowy opis wymagań i funkcjonalności systemu telewizji dozorowej zakładu karnego/aresztu śledczego.

 

 

2016 01 15 3

 

 

Cel stosowania systemu CCTV w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

 

Stosowanie systemu telewizji dozorowej w zakładzie karnym czy areszcie śledczym, ma na celu przede wszystkim zapewnienie: 

 • bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej, 
 • dozoru i bezpieczeństwa osadzonych, 
 • weryfikacji alarmów z systemów zabezpieczeń (ochrony obwodowej, pasów ochronnych) oraz identyfikacji w systemie kontroli dostępu.

 

 

Prawne uwarunkowania stosowania systemu CCTV w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

 

W tabeli 1 zawarte są ustawowe [1] zapisy regulujące stosowanie telewizji dozorowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

2016 01 14 1

 

 

W tabeli 2 przedstawiono szereg parametrów wymaganych od urządzeń systemu telewizji dozorowej określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości [2] (o którym mowa także w tabeli 1).

 

 

2016 01 15 1

 

 

W tabeli 3 zamieszczone są zapisy z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania telewizji dozorowej w celi zabezpieczającej [3] oraz uwagi autora przeznaczone dla projektanta.

 

 

2016 01 15 2

 

 

W przypadku, gdy w jednostce penitencjarnej znajduje się kancelaria tajna, należy uwzględnić kolejne zapisy zawarte w Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [4], przedstawione w tabeli 4. Poziom zagrożeń, o którym mowa w [4] określa pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. 

 

Obecne systemy i urządzenia umożliwiają zapis ze znacznie większą rozdzielczością niż wymagane minimalne D1 (tabela 2). Jednak często popełnianym błędem, są ustawienia samego rejestratora: kompresji i parametrów jakościowych obrazu, co powoduje, iż uzyskana ostatecznie rozdzielczość zapisu nie spełnia wymogów [2].

 

W 2013 roku dyrektor generalny Służby Więziennej wprowadził wytyczne minimalnych wymagań technicznych dla systemów zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych [5], jako uzupełnienie [1] i [2]. Według wspomnianych wytycznych projektant powinien uwzględnić następujące wymagania techniczne dla projektowanego systemu telewizji dozorowej:

 • Wytyczne wskazują na stosowanie norm serii PN-EN 50131 oraz PN-EN 50132 (obecnie zastąpione odpowiednio seriami IEC 62642 oraz PN-EN 62676) przy założeniu systemu alarmowego w stopniu 3.
 • Zasilanie musi gwarantować nieprzerwaną pracę np. poprzez zastosowanie zasilaczy UPS lub buforowych, a obwody tych zasilaczy muszą być podłączone do obwodów rezerwowanych z agregatu. Zasilacze te muszą zapewnić zasilanie na czas niezbędny do uruchomienia agregatu prądotwórczego, jednak nie mniej niż przez 1 godz.
 • Nowe systemy należy budować, jako IP CCTV.
 • W przypadku modernizacji lub naprawy należy stosować okablowanie strukturalne do przesyłania sygnału audio/wideo.

 

(...)

 

Por. mgr inż. Cezary Mecwaldowski − st. inspektor
Zakładu Technologii Informatycznych i Edukacyjnych,
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu

Jest…

 

Jak wygląda polski rynek usług bezpieczeństwa? W przeciwieństwie do rynków zagranicznych, jest bardzo rozdrobniony. W Polsce, w rękach dużych i średnich firm jest najwyżej 25–30% rynku. Pozostała jego część znajduje się w rękach mniejszych podmiotów, zazwyczaj o mocnej lokalnej i regionalnej pozycji. Kolejnym wyróżnikiem polskiego rynku ochrony jest poziom płac obowiązujący w tym sektorze. Od dłuższego czasu obserwować można systematyczny spadek uposażeń. Z przeprowadzonej przez PwC1 rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń wynika m.in., że średni poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników ochrony w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższy od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej kilkadziesiąt procent. Przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika ochrony w Czechach wynosi 3,238 zł, podczas gdy minimalna miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1414 zł. Nawet w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich państw, standardem jest płacenie pracownikom pensji przewyższającej minimalne wynagrodzenie. Niestety, w Polsce pracownicy sektora usług bezpieczeństwa otrzymują zarobki, których wysokość na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości. Czy możemy więc mówić o skutecznym zapewnianiu bezpieczeństwa kiedy osoby, które mają być jego gwarantem same nie czują się bezpiecznie?

 

Kolejnym aspektem, którego nie można pominąć w diagnozie rynku jest sytuacja panująca w obszarze zamówień publicznych. Prymat najniższej ceny, który wbrew zaleceniom rządu i apelom organizacji branżowych, jest od lat obowiązującym wyznacznikiem, ma destrukcyjny wpływ na branżę. Praktyka pokazuje, że w przetargach wygrywają oferty właśnie z najniższą ceną. Instytucje publiczne, które niejako powinny świecić przysłowiowym przykładem i wyznaczać standardy, praktycznie nie korzystają z ustawowej możliwości uwzględniania w kryteriach przetargowych innych parametrów. Jakość, gwarancja zapewnienia umów o pracę, termin realizowanych zadań, doświadczenie rynkowe czy stosowane technologie są praktycznie nieuwzględniane. Cena ponad wszystko. A jeśli cena ponad wszystko, to spirala jej obniżania nakręca się na niewyobrażalną skalę. Przykład jak wiadomo idzie z góry, a skoro go brak – to nie może dziwić fakt, że i w zamówieniach rynkowych główny nacisk kładziony jest nie gdzie indziej jak właśnie na cenę.

 

 

2015 06 64 1

 

 

Będzie…?

 

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie dwie fundamentalne zmiany w krajowym ustawodawstwie. Pierwsza, wedle której, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracodawca będzie zobowiązany odprowadzać składki ubezpieczeniowe od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Druga, to wzrost minimalnego wynagrodzenie do poziomu 1850 złotych. 

 

Szacuje się, że obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości płacy minimalnej dla umów, które obecnie nie podlegają obowiązkowi odprowadzania składek, spowoduje wzrost kosztów pracy w sektorze ochrony nawet o 40%. To ogromne obciążenie dla firm z branży ochrony, zwłaszcza że stosowanie umów zleceń jest działaniem typowym. Należy pamiętać, że w segmencie ochrony fizycznej udział pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia sięga nawet 70%. Zmiana ta diametralnie wpłynie więc na koszt usług. Mimo podejmowanych prób nie wszyscy klienci otwarci są na renegocjację zawartych umów. Kto więc poniesie koszty? Jedno jest pewne, nie mogą ich ponieść pracownicy sektora usług ochrony.

 

Dodatkowo, aby móc respektować – mającą wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku – płacę minimalną na poziomie 1850 złotych, za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony należałoby płacić 16 złotych. To zdecydowanie więcej niż miało to miejsce do tej pory, kiedy godzina pracy wyceniana była na kilka złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że istotna jest zmiana myślenia – wyższe stawki godzinowe, oznaczają nie mniej nie więcej tyle, że przez lata za te usługi płacono po prostu za mało. Można by rzec, że klienci agencji ochrony przez długi okres byli beneficjentami bardzo niskich cen za usługi. Dzisiejsza zmiana stawek na rynku to nie drastyczna podwyżka, tylko urealnienie kosztu usługi. Trzeba mieć na uwadze, że koszt ten w kolejnych latach dalej będzie rósł, m.in. ze względu na zmianę najniższej płacy krajowej oraz zapowiedzi rządu dotyczących wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla pracownika niezależnie od podstawy zatrudnienia. Zmiany, które stoją przed nami to szansa na normalizację sytuacji na rynku pracy w tym zakresie. Nowe przepisy, to krok w kierunku nie tylko dalszej profesjonalizacji i stabilizacji rynku pracy, ale również szansa na zabezpieczenie tych grup społecznych, które do tej pory były najbardziej narażone na wykluczenie.

 

 

2015 06 64 2

 

 

Przetargi – co musi się zmienić?

 

Prymat niskiej ceny musi zniknąć, a budżety Zamawiających, zarówno z rynku zamówień publicznych, jak i sektora prywatnego, muszą zostać dostosowane do rzeczywistych kosztów zatrudnienia pracowników. W konsekwencji powyższych postulatów – cena powinna być jedynie jedną ze składowych decydujących o wyborze wykonawcy, zaś jej waga w ocenie oferty nie powinna przekraczać 60– 70%. W budżetach zamawiający musi wziąć pod uwagę wzrost kosztów pracy spowodowany zmianą składki na ubezpieczenia społeczne. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której wzrost obciążeń fiskalnych będzie miał negatywny wpływ na wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik. Zamawiający powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem podatków i składek na ubezpieczenie, także w części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik. Nie na darmo ustawodawca włączył do polskiego porządku prawnego definicję legalną „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”. W zamówieniach publicznych „odpowiednia zmiana wynagrodzenia wykonawcy” to taka zmiana, która pokrywa cały wzrost kosztów wykonawcy przy założeniu niezmienności wynagrodzenia netto pracownika.

 

Wracamy tu do pytania: Kto poniesie koszty zmian? Jedno jest pewne – nie może to być pracownik. Wyższe budżety nie mogą bowiem oznaczać, że wykonawcy zwiększą swoje wyniki. Zmiany mają na celu zabezpieczenie pracowników z sektora usług, a fakt wyższej zapłaty za te usługi przez zamawiających będzie gwarancją, że pracownicy ochrony nie stracą swojej pracy, ani nie otrzymają za nią mniej niż do tej pory miało to miejsce.

 

 

2015 06 65 1

 

 

Wracając na koniec do dalszych planów rządu w zakresie zmian podstawy zatrudnienia agentów ochrony oraz minimalnej stawki godzinowej: moim zdaniem zmiany te są pożądane, ale ich wprowadzenie powinno nastąpić w sposób przemyślany. Każda zmiana legislacyjna, która dotyka tak istotnej części obrotu gospodarczego jak koszt pracy, musi być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis. Postulowałbym tutaj okres co najmniej dwu, jeśli nie trzy-letni. Pozwoli to dostosować się wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, czyli zarówno agencjom ochrony, jak i ich klientom do nowej rzeczywistości. Celem wprowadzanych zmian porządku prawnego jest poprawa sytuacji materialnej pracowników. Należy tu wskazać, iż cel ten może być osiągnięty nie tylko poprzez sztywne regulowanie minimalnych wynagrodzeń, ale także poprzez zmniejszanie rozmaitych składek od tychże wynagrodzeń. Pracownik otrzymując większą płacę netto będzie bardziej aktywnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, co z kolei przełoży się na wzrost dochodów państwa.

 

Branża musi zostać uzdrowiona, jakość odbudowana, a należny prestiż przywrócony zawodowi pracownika ochrony. Aby to miało szansę stać się faktem, powyższe postulaty muszą zostać wdrożone w życie, przy zgodzie i współudziale wszystkich uczestników rynku.

 

 

1Rynkowa analiza porównawcza wynagrodzeń dla stanowisk pracowników ochrony i osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech w 2014 roku, PwC, lipiec 2015.

 

Artykuł nadesłany przez PZP Ochrona


Jakub Dzik – wiceprezes zarządu Polskiego
Związku Pracodawców Ochrona, wiceprezes
zarządu ds. fi nansowych Impel Security Polska.

Główną ideą działania systemu alarmowego jest zbieranie informacji z urządzeń detekcyjnych lub sterujących, analizowanie ich, a następnie reagowanie według zapisanych w pamięci algorytmów. Jednakże wraz z rozwojem technologicznym system alarmowy został wzbogacony o nowe możliwości i technologie. Można by rzec, że trendy z życia codziennego przenikają do branż security. W dziedzinie estetyki i design na szczęcie także.

 

 

Aspekt wizualny

 

Sama centrala, jako mózg całego systemu oczywiście jest schowana bardzo dokładnie przed osobami niepowołanymi. Ale urządzenie do zarządzania systemem, zwane manipulatorem, wystawione jest na świat zewnętrzny. Celowo użyto stwierdzenia urządzenie do zarządzania, gdyż obecnie nie jest to już tylko klawiatura z diodami LED lub wyświetlaczem LCD do uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego. Nie jest obecnie to już kawałek jednobarwnego plastiku, najczęściej białego lub ecru. Obecnie trendy z urządzeń powszechnego użytku trafiły do urządzeń dedykowanych do zarządzania systemem alarmowy. Manipulatory obecnie wyglądają kolorystycznie podobnie do smartfonów. Często dwukolorowe z dodatkową metalową lub metalizowaną ramką. Wybór kolorów też jest dowolny. Oczywiście nie w całej palecie barw, ale na pewno klient dopasuje coś do wystroju swojego wnętrza. Tym bardziej, że i zmiana barwy podświetlania np. klawiszy nie jest obecnie problemem. Na tym podobieństwo do smartfona się nie kończy.

 

Funkcjonalność dotykowa to kolejny trend, który przeszedł do urządzeń z branży security. Każdy producent urządzeń do systemów alarmowych posiada w swoje ofercie takie manipulatory. Oczywiście o różnych kolorach obwód, ramek oraz przekątnej ekranu. Różne są także same ekrany dotykowe, które wykonane są w technologii rezystancyjnej lub pojemnościowej. Występują również w wersji sensorycznej bez ekranu, gładkie ułatwiające utrzymanie ich w czystości.

 

Ale to nie wszystkie podobieństwa do urządzeń powszechnego użytku. Obecnie również na manipulatorach systemów alarmowych można prezentować zdjęcia. Funkcja fotoramki to ciekawe wykorzystanie urządzenia, które większość czasu pozostaje w stanie uśpienia. Tak przynajmniej urozmaici kolorowymi rozbłyskami kąt w pomieszczeniu. Funkcja ta poza oczywistą prezentacją zdjęć, ma również inną – dzięki niej mamy pewność, że manipulator jest aktywny i w sytuacji alarmowej nie sprawi nam kłopotu. Poza tym mamy możliwość w sposób wizualny sprawdzić stan samego ekranu. Jest to o tyle istotne, że manipulatory te posiadają jeszcze inna ciekawą funkcję. Można do nich podłączyć obraz z kamer monitoringu wizyjnego. I ważne jest, aby cały ekran działał poprawnie, bez uszkodzonych pikseli, gdyż możemy w skrajnym przypadku nie mieć możliwości obserwacji całego obszaru monitorowanego.

 

Innym przenikającym trendem urządzeń do zarządzenia jest wykorzystanie szczególnie w systemach kontroli dostępu, kamer wbudowanych w to urządzenie. W kontroli dostępu służy ona do identyfikacji osoby i przypisaniu jej uprawnień zgodnie z wcześniej zapisanym w systemie. W systemach alarmowych służyć może do pozostawienia wiadomości innym użytkownikom systemu. Taka poczta głosowowizyjna. Można zatem stwierdzić, że oglądanie krótkich nagrań z kamer również zewnętrznych na manipulatorze systemu alarmowego stanie się normą.

 

Nie można również zapomnieć o pozostałych urządzeniach systemu alarmowego. Producenci starają się, aby i inne części składowe całego systemu były przyjazne dla oka, jak i dla wnętrza. Dotyczy to ciekawych kształtów czujek i sygnalizatorów zewnętrznych, jak i przemyślanych barwach tych urządzeń. Podobnie rzecz ma się w kształcie pilotów zdalnego zarządzania systemem alarmowy, jak i materiałów użytych do jego wykonania. Coraz części spotyka się piloty z ozdobnymi wstawkami metalowymi, służącymi również do wzmocnienia konstrukcji. 

 

 

Aspekt techniczny

 

Zwiększenie niezawodności i szybkości działania to obecnie główny trend w systemach z branży security. Obecnie urządzenia do budowy systemów alarmowych posiadają coraz szybsze procesory, większą pamięć, dokładniejsze systemy zabezpieczające przed „zawieszeniem” się programu. Nie wynika to tylko z poprawienia komfortu podczas obsługi całego systemu, ale głownie z coraz wyższych wymogów stawianym tym urządzeniom. Szczególnie jeżeli mają pracować w najwyższych stopniach bezpieczeństwa np.: GRADE 3. Zwiększenie niezawodności wynika również z konieczności dostosowania urządzeń do funkcjonalności, o której wspomniano wcześniej.

 

Pod kątem technicznym producenci również dbają o instalatorów oferując im urządzenia, które instaluje się szybko i precyzyjnie. Przykładem może być czujka zewnętrzna z wbudowaną mini kamerą i monitorem lub wyjściem na monitor zewnętrzny. Cały ten zabieg służy do bardzo precyzyjnego ustawienia czujki, a w szczególności pól detekcji prezentowanych właśnie na ekranie.

 

Innym przykładem jest czujka dualna zewnętrzna, gdzie cała jaj konfiguracja oraz zarządzanie odbywa się z dedykowanego pilota zdalnego sterowania. Jest to o tyle komfortowe, że właściciel czy tez zarządca obiektu będzie mógł sam dokonać zmian w ustawieniach, wynikających np.: ze zmiany zakresu pól detekcji. Nie będzie konieczności wzywania serwisu.

 

(...)

 

 

Mgr inż. Sebastian Hładun – absolwent Inżynierii Systemów
Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki WAT, nauczyciel ZSM–E
w Ełku i pasjonat elektroniki, projektant i wykonawca elektronicznych
systemów bezpieczeństwa – SEBMED ELEKTRONIK, Elektroniczne
Systemy Bezpieczeństwa.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakłady penitencjarne należą do grupy obiektów bardzo wysokiego ryzyka, dlatego konieczne jest zastosowanie najwyższej jakości systemów ochrony obwodowej. W odróżnieniu do innych obiektów, takich jak jednostki wojskowe czy zakłady przemysłowe, w zakładach penitencjarnych kluczowe jest zabezpieczenie obiektu nie tylko przed wtargnięciem, ale także przed jego opuszczeniem. Firma CIAS oferuje dwa rodzaje czujek do ochrony zewnętrznej mające zastosowanie w tych obiektach.

 

 

2015 06 59 1

 

 

Pierwszy rodzaj stanowią czujki wykorzystujące technologię mikrofalową. Proponowane urządzenia różnią się technologią obróbki sygnałów. Najprostsze są bariery mikrofalowe z analogową obróbką sygnału, np. ERMUSA o zasięgach 30, 60 i 80 m oraz ERMO482 o zasięgach 50, 80, 120 i 200 m. ERMUSA wyróżnia się zastosowaniem anten planarnych (paskowych), co pozwala na zmniejszenie ich rozmiaru. Bariera ta nadaje się idealnie do zewnętrznej ochrony podejściowej. Zainstalowana na ścianie budynku będzie wykrywała osoby wychodzące przez okna lub drzwi. Bardziej zaawansowane technologicznie bariery ERMO482 posiadają anteny paraboliczne, dla uzyskania wyższego poziomu sygnału przy większych zasięgach. Bariery te mogą być stosowane np. w obszarach pomiędzy murem zewnętrznym, a ogrodzeniem wewnętrznym zakładu, lub do ochrony obwodowej budynków na terenie zakładu.

 

 

2015 06 59 2

 

 

Kolejną barierą, którą można zastosować do ochrony zewnętrznej jest CORAL PLUS o zasięgach 100 i 220 m. Jest to czujka cyfrowa z wewnętrznym zegarem czasu rzeczywistego, pamięcią zdarzeń, wykrywaniem maskowania oraz możliwością podłączenia do systemów integrujących przez magistralę RS485 lub dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu IP-DOORWAY – przez Ethernet. Konwerter IP-DOORWAY w wersji S umożliwia zasilanie podłączonego urządzenia w technologii PoE. Konfiguracja i regulacja bariery mikrofalowej CORAL PLUS nie wymaga żadnego dodatkowego urządzenia, a do zdalnej zmiany parametrów służy oprogramowanie WaweTest2. Jest to uniwersalne oprogramowanie do wszystkich cyfrowych czujek mikrofalowych firmy CIAS.

 

 

2015 06 60 1

 

 

Najbardziej zaawansowanymi technicznie urządzeniami firmy CIAS są cyfrowe bariery mikrofalowe z inteligentną obróbką sygnału, przy użyciu algorytmu „FUZZY LOGIC”. Dzięki zastosowaniu tego algorytmu uzyskano znaczny spadek ilości fałszywych alarmów i zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia w stosunku do barier analogowych. Z tego powodu czujki z inteligentną obróbką sygnału są najczęściej wybierane do obiektów penitencjarnych. Bariery mikrofalowe z inteligentną obróbką sygnału, oprócz analizowania sygnału ze strefy detekcji, analizują także tempo i wielkość zmian wzmocnienia sygnału kompensującego zmiany propagacji (zmiany sygnału na skutek zmian warunków atmosferycznych) w strefie detekcji. Dzięki temu nie jest możliwe przekroczenie strefy detekcji bez wykrycia intruza, nawet przy bardzo powolnym przysłonięciu wiązki mikrofal. Zastosowana w inteligentnych barierach firmy CIAS innowacyjna technologia pozwala, na programowe zawężenie wiązki mikrofalowej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie występowania fałszywych alarmów powodowanych przez przedmioty lub osoby przechodzące blisko strefy detekcji. Regulacja ta nie ma wpływu na zdolność wykrywania prób przejścia, ponieważ nie wpływa na czułość.

 

 

2015 06 60 2

 

 

Do powyższej kategorii „inteligentnych” produktów firmy CIAS należą bariery mikrofalowe MANTA oraz ERMO482X PRO. Pierwsza z nich może być zasilania napięciem 13,8 VDC, oraz w technologii PoE przy użyciu modułu IP-DOORWAY-S. Posiada antenę planarną (paskową) i zasięgi 50 i 80 m. MANTA może być stosowana wzdłuż ścian do ochrony otworów drzwiowych i okiennych, jak wcześniej wspomniana analogowa bariera mikrofalowa ERMUSA. Dzięki możliwości synchronizacji nadajników możliwe jest umieszczenie dwóch barier – jedna nad drugą, bez problemów wynikających z wzajemnego zakłócania. Wytworzona w ten sposób przestrzenna strefa detekcji jest praktycznie niemożliwa do przekroczenia bez wywołania alarmu.

 

 

2015 06 60 3

 

 

Bariera ERMO482X PRO posiada antenę paraboliczną, możliwość zasilania napięciem 13,8 VDC, 24 VDC, 19VAC oraz w technologii PoE, dzięki zastosowaniu modułu IP-DOORWAY-S. Bariery ERMO482X PRO również mogą pracować w trybie synchronizacji na przykład umieszczone jedna nad drugą, dla zwiększenia wysokości chronionej przestrzeni. Ciekawszą opcją jest jednak zastosowanie barier mikrofalowych ze strefą detekcji przechodzącą przez stalową siatkę. Urządzenia mogą być zainstalowane poza obszarem chronionym ograniczonym z dwóch stron przez stalową siatkę, dzięki czemu nie jest możliwy dostęp do samych urządzeń przez osoby znajdujące się na terenie chronionym. W takim przypadku, strefa detekcji musi przechodzić przez siatkę pod kątem prostym. Siatka powoduje spadek mocy sygnału o około 10-15%, co przekłada się na zmniejszenie maksymalnego zasięgu bariery mikrofalowej. Na przykład, bariera o zasięgu 200 m zastosowana na obszarze chronionym przez dwie siatki będzie miała zasięg maksymalny około 140-160 m. Należy zwrócić przy tym uwagę, żeby fragment siatki przez który będzie przechodziła strefa detekcji był prawidłowo napięty, aby nie poruszał się na wietrze, w celu uniknięcia interferencji. Takie rozwiązania są w dwóch polskich zakładach karnych i od wielu lat działają bez zastrzeżeń.

 

 

2015 06 60 4

 

 

Ze względu na fakt, że dla urządzeń zainstalowanych wzdłuż siatki stalowej i muru stanowią one powierzchnię odbijającą mikrofale, należy bariery zainstalować nierównolegle, aby uniknąć przypadku, gdy w połowie strefy detekcji od siatki lub od muru odbije się tak duża część energii, że będzie możliwe podejście bez wzbudzenia alarmu. Jest to uniwersalna zasada dla wszystkich barier mikrofalowych, wszystkich producentów.

 

Znakomitym uzupełnieniem barier mikrofalowych jest czujka MURENA PLUS, wykorzystująca zjawisko Doppler’a. Wykorzystano w niej algorytm obróbki sygnału „FUZZY-LOGIC” oraz pomiar odległości, w jakiej znajduje się intruz (technologia „Stereo Doppler”). Dzięki pomiarowi odległości można zaprogramować wielkość martwej strefy przy urządzeniu (od którego metra będzie wykrywany intruz), oraz wielkość martwej strefy od końca zasięgu czujki (od którego metra intruz nie będzie wykrywany). Możliwe jest również określenie jakiej wielkości obiekt, procentowo w stosunku do wielkości człowieka, będzie wykrywany przez czujkę. Takie cechy czynią tę czuję unikatową i, co ważniejsze, pozwalają dostosować jej parametry pracy do zastosowań, w których inne czujki będą nieprzydatne. MURENA PLUS doskonale współpracuje z barierami mikrofalowymi firmy CIAS nie powodując wzajemnych zakłóceń, co daje możliwość zastosowania jej, na przykład, do ochrony martwych stref, o ile nie jest możliwe (ze względu na brak przestrzeni) zainstalowanie bariery z zalecaną zakładką.

 

 

2015 06 61 1

 

 

Istnieje odmiana czujki murena z kurtynową strefą detekcji (MURENA PLUS CURTAIN). Jest to urządzenie, które idealnie nadaje się do ochrony powierzchni ścian budynków w celu wykrycia prób wyjścia (lub wejścia) do budynku. Zaletą zastosowania czujki o charakterystyce kurtynowej w stosunku do barier mikrofalowych jest jej strefa detekcji będąca wycinkiem ¼ koła o zasięgu 12 m. Dzięki temu, jedną czujką można objąć bardzo dużą powierzchnię budynku o wysokości 3 pięter. Jest również możliwość, w razie potrzeby, zastosowania większej liczby czujek na tej samej ścianie budynku.

 

Drugi rodzaj czujek stosowanych do ochrony zakładów penitencjarnych stanowi system ochrony ogrodzeń SIOUX. Czujniki tego systemu połączone są z kontrolerem kablem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne i są w stanie wykrywać zarówno próby przejścia przez ogrodzenie o wysokości do 6 m, jak i próby przecinania, podnoszenia i przemieszczenia ogrodzenia na którym zamontowany jest czujnik. Przechodzenie i przecinanie generują różne częstotliwości drgań, dlatego system został wyposażony w oddzielną analizę i regulację czułości dla tych naruszeń, dla każdego czujnika z osobna. Wykrywane jest również pochylenie ogrodzenia (czujnika). Pochylenie czujki, zamontowanej na ogrodzeniu, powyżej zadanego kąta spowoduje powstanie alarmu. Szeroka regulacja parametrów daje swobodę dopasowania systemu do istniejącego ogrodzenia dlatego SIOUX może być stosowany na każdym rodzaju ogrodzenia, począwszy od siatki stalowej różnego typu, przez ogrodzenia betonowe aż do drewnianych płotów. Ponieważ czujniki mogą być instalowane także w poziomie, możliwe jest zabezpieczenie nimi siatek rozpiętych nad terenami chronionymi, lub np. na poddaszach ponad sufitem wymagającym ochrony.

 

 

2015 06 61 2

 

 

Co istotne, w przypadku zastosowania ogrodzenia ze zwieńczeniem ze zwojów stalowych Concertina, nie jest konieczne stosowanie dodatkowego czujnika. Czujka SIOUX zastosowana na siatce jest w stanie skutecznie wykrywać próby przejścia przez odkos. Jedynym warunkiem jest mechaniczne połączenie odkosu z siatką, na której zainstalowano czujkę, w odległościach nie większych niż 1 m wliczając w to połączenia zwoju Concertina z siatką przez słupki. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów wykonania instalacji i kosztów serwisu.

 

Kontroler systemu SIOUX może być zasilany 13,8 VDC lub w technologii PoE. Posiada on fabrycznie wbudowany interfejs Ethernet (gniazdo RJ45), służący do komunikacji z systemami integrującymi. Możliwe jest także zastosowanie modułu wyjść przekaźnikowych do połączenia sterownika z dowolną centralką alarmową. Wyjścia przekaźnikowe podłącza się do sterownika systemu SIOUX przez magistralę RS485, dzięki czemu mogą one znajdować się w odległości do 1200 m od sterownika. Do portu Ethernet lub USB można podłączyć komputer z oprogramowaniem służącym do zdalnej konfiguracji, regulacji i serwisowania systemu. Oprogramowanie SIOUX TEST pozwala na dostęp do każdego czujnika niezależnie. Można podejrzeć jego parametry i konfigurację. Sam kontroler rejestruje, niezależnie od oprogramowania integrującego systemu ochrony, pełną historię zdarzeń i graficzne zobrazowanie pracy poszczególnych czujników. Pamięć kontrolera pozwala na zarejestrowanie zdarzeń i ich graficznego zobrazowania z ok. 3 lat pracy systemu, wraz z dokładną datą i czasem ich wystąpienia. Alarmy, prealarmy, sabotaże i usterki zawarte w pamięci urządzenia można łatwo posortować i wyszukać dzięki eksportowi do pliku Excell. Sam kontroler ma wewnątrz również czujnik pozwalający wykryć manipulacje przy nim, np. przechylenie o zadany kąt skrzynki w której jest umieszczony.

 

 

2015 06 61 3

 

 

Opisane wyżej urządzenia zapewniają najwyższy stopień ochrony i z powodzeniem stosowane są na wielu obiektach penitencjarnych w Polsce i za granicą. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, najwyższej jakości materiałów i precyzji wykonania rozwiązania firmy CIAS dają użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa i gwarancję najwyższej jakości (6 lat gwarancji) a instalatorom zapewniają łatwą i bezproblemową instalację i obsługę. Ponadto, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników firmy CIAS i serwisowi dostępnemu w Polsce gwarantowana jest szybka i profesjonalna pomoc w każdej sytuacji.

 

 

Artykuł firmy CIAS Sp. z o.o.

Fot. CIAS Sp. z o.o.