Zarządzanie

W ubiegłorocznych wydaniach niniejszego czasopisma (nr 4/2019, nr 5/2019 i nr 6/2019) omówiono kwestię obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu (na rynek europejski i krajowy) oraz dopuszczania do użytkowania (w Polsce) wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej, a także wymagane przez nie dokumenty „certyfikacyjne”. Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, iż nie wszystkie wyroby, w tym również te stosowane w ochronie przeciwpożarowej, objęte są obowiązkiem wprowadzania do obrotu i/lub dopuszczania do użytkowania. Istnieje również pewna grupa wyrobów, które nie mogą być poddane ocenie według obowiązujących systemów oceny zgodności oraz oznakowane znakiem CE lub B i/lub znakiem jednostki dopuszczającej (CNBOP-PIB).

Firma EIZO znana jest z tego, że podejmuje się trudnych wyzwań, tworząc rozwiązania wysoko wyspecjalizowane i dedykowane dla bardzo wymagających środowisk. Seria DuraVision przeznaczona m.in. do zastosowań przemysłowych i w monitoringu to trwałe konstrukcje, umożliwiające pracę w trybie ciągłym i wyświetlające obrazy z wysoką precyzją. Jedną z linii rozwijanych dynamicznie przez EIZO są rozwiązania wykorzystujące do transmisji danych protokół IP.

Zabezpieczenie obiektów wielkopowierzchniowych, np. handlowych czy magazynowych, przez wzgląd na ich intensywne użytkowanie, jest wyzwaniem dla administratorów i służb zapewniających ochronę. Problem jest tym bardziej złożony, jeśli nadzorowi ma podlegać kilka takich obiektów i w każdym z nich obowiązują jednolite standardy zabezpieczenia. Aby zapewnić ochronę na wysokim poziomie, jednocześnie ułatwiając proces zarządzania bezpieczeństwem, na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań, które można wybrać i dopasować do potrzeb danego przedsięwzięcia.

Mija już trzy lata od wprowadzenia w 2016 obowiązującej wersji Normy Obronnej, mimo to, nadal przysparza ona wiele problemów interpretacyjnych. Czy to znaczy, że została źle napisana? Myślę że nie, jest ona po prostu kompromisem między: stanem aktualnym zabezpieczeń na jednostkach wojskowych, złożonością problemu ich ochrony, a próbą otwarcia się na nowe technologie, nawet te, które nie były znane w chwili pisania Normy Obronnej. Na pewno wiele negatywnych opinii dla tego dokumentu powstało w wyniku wybiórczego podejścia do tematu, np. aby zrobić poprawnie instalację kontroli dostępu nie wystarczy przeczytać tylko część NO-04-A004-6:2016, ponieważ kontrola dostępu jest tylko jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, na który mają wpływ pozostałe elementy. W takim kontekście chciałbym przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących kontroli dostępu w Normie Obronnej.

 

Firma W2 chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, opracowała nowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 do zastosowań w zewnętrznych oraz wewnętrznych systemach przeciwpożarowych.

SAOZ-Pk2 jest zmodyfikowaną wersją, znanego od kilku lat sygnalizatora SAOZ-Pk. Wprowadzone zmiany dotyczą parametrów sygnalizatora oraz jego funkcjonalności. Obudowa sygnalizatora SAOZ-Pk2 jest identyczna pod względem gabarytu i kształtu do obudowy SAOZ-Pk. W korpusie sygnalizatora zmienione zostało położenie mikroprzełącznika, który w nowej wersji jest sześciopozycyjny. Kluczowa modyfikacja polega na zastosowaniu nowego typu lampy błyskowej zbudowanej w oparciu o diody LED.

Rozproszone obiekty przemysłowe, centra logistyczne, stacje energetyczne, eletrownie, oczyszczalnie ścieków, zakłady penitencjarne, lotniska czy tereny wojskowe wymagają specjalnej ochrony. 2017 3 52 1W wielu przypadkach koniecznym jest wykrycie intruza, zanim pokona on zabezpieczenia i dostanie się do chronionego obiektu. Konsekwencje mogą okazać się wówczas zbyt poważne, a koszty odtworzenia infrastruktury zbyt kosztowne.

W związku z pomyślnym zakończeniem procesu certyfikacji Ambient System Sp. z o.o.2017 3 52 1wprowadza na rynek nowy dźwiękowy system ostrzegawczy miniVES dedykowany do mniejszych obiektów, w których wymagane są systemy DSO lub nagłośnienia.

Współczesne bezprzewodowe zamki elektromagnetyczne obiecują idealne rozwiązania do zabezpieczenia wszystkich przejść. 2017 3 52 1Są łatwiejszew instalacji, a więc i tańsze, w porównaniu do stale podłączonych systemów zamków elektronicznych. Dlaczego więc nie używać ich w przypadku wszystkich przejść?

Jak skutecznie zabezpieczyć wszystkie oddziały przedsiębiorstwa, zachowując 2017 3 52 1jednolite standardy ochrony w każdym z nich? Czy można centralnie administrować rozproszonymi instalacjami bezpieczeństwa?

Systemy detekcji pożaru mają za zadanie szybkie wykrycie zarzewia i zaalarmowanie ludzi przebywających w zagrożonym obszarze. Głównym celem tego systemu jest usprawnienie ewakuacji budynku i 2017 3 52 1powiadomienie Straży Pożarnej. Sprawna ewakuacja i wczesny przyjazd załóg strażackich zmniejsza szkody i ilość ofiar pożaru.