panel wodorowy 1500500 px baner

Wodór jednym z głównych tematów konferencji energetycznej w Rzeszowie.

RZESZÓW. W jakim kierunku i na jaką skalę jest szansa na rozwój technologii wodorowych w Polsce? Jak będzie kształtował się udział wodoru w strukturze bilansu energetycznego? Czy koszty związane z jego wytwarzaniem nie przesądzą o jego przyszłości? Czy zasadna jest specjalizacja w ramach dolin wodorowych w kontekście Polski czy lepiej skoncentrować się na działaniach, które będą wyróżniały Polskę na tle pozostałych państw Unii Europejskiej, aby budować konkurencyjność na poziomie europejskim? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

W dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się VII edycja Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. W konferencji udział wezmą przedstawiciele prywatnych i państwowych firm energetycznych ośrodków akademickich, eksperckich, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Jednym z istotnych wątków dyskusji będą perspektywy wykorzystania wodoru w polskiej i światowej gospodarce. W panelu poświęconym gospodarce wodorowej wezmą udział prorektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Jarosław Sęp, prezes Gas-Trading S.A. Tymoteusz Pruchnik, były minister klimatu i środowiska dr Michał Kurtyka oraz dr hab. Grzegorz Tchorek z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Wodór będzie jednym z filarów energetyki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej. Jego wszechstronne wykorzystanie zwiększy możliwości magazynowania energii oraz bilansowania sieci elektroenergetycznych, a więc będzie kluczowy dla wielu energochłonnych gałęzi gospodarczych - przekonuje moderator panelu wodorowego panelu wodorowego, dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Prof. Jarosław Sęp, prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, a równocześnie prezes Podkarpackiej Doliny Wodorowej zwraca uwagę, poszczególnie doliny wodorowe z różnych części kraju powinny wybrać swoje specjalizacje, że wodór może być nośnikiem energii dla każdego sektora gospodarki.

- Podkarpacka Dolina Wodorowa jest najbardziej zaawansowanym organizacyjnie przedsięwzięciem – ocenia prof. Sęp. - Nasza specjalizacja to zastosowanie wodoru w energetyce i transporcie, w tym w lotnictwie. Planowane działania obejmują wytwarzanie wodoru oraz tworzenie infrastruktury umożliwiającej jego zastosowanie jako źródło energii w praktyce.

Wraz z przyjęciem w 2021 r., unijnej strategii w zakresie wodoru państwa członkowskie UE, w tym Polska poszukują szans na rozwój tego sektora.

- Wykorzystując doświadczenie spółki w zakresie budowy stacji regazyfikacji i transportu skroplonego gazu LNG obecnie analizujemy możliwości rozwoju na rynku wodoru. Posiadane kompetencje pomogą nam na płynne wejście w nowy, rozwijający się sektor energetyki w Polsce – zapewnia Tymoteusz Pruchnik, prezes Gas-Trading S.A., firmy zajmującej się transportem i logistyką paliw gazowych.

- Jesteśmy liderem branży energetyki słonecznej, produkujemy i dostarczamy fotowoltaikę zintegrowaną z budynkami (BIPV). Kompetencje zdobyte przez nas na przełomie kilkunastu lat w zakresie nanopowłok i ultracienkich warstw znalazły zastosowanie w ogniwach wodorowych. Stworzony przez nas w ostatnim czasie elektrolizer wodoru w połączeniu z systemami konwersji energii elektrycznej to kompleksowe, a przede wszystkim ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zapewni niekończące się i zielone źródło energii – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System, kolejny uczestnik panelu. – To pozwoli uniezależnić zarówno systemy grzewcze i tankowanie pojazdów wodorowych od zewnętrznych źródeł dostaw. Ma to szczególne znaczenie w okresie rosnących cen paliw, zwrotu Unii Europejskiej w kierunku zielonej energii i konieczności uzyskania niezależności energetycznej.

Panel będzie też okazją do przypomnienia, że rząd przygotowuje „Konstytucję dla wodoru”, która zawiera pakiet legislacyjny, zapewniający „otoczenie regulacyjne dla rozwoju gospodarki wodorowej oraz wprowadzenie mechanizmu wsparcia dla produkcji wodoru”.

***

Konferencja organizowana przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”.

Partnerem konferencji jest Wydział Dyplomacji Publicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO.

Sponsorzy to m.in. ML System, PGNiG, Bank Gospodarstwa Krajowego, Województwo Podkarpackie, Gas-Trading S.A., Gas -Trading Podkarpacie, MPWiK Rzeszów, Fakro, Asseco, Inżynieria Rzeszów, ZM Ropczyce S.A., Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Konferencję obsługuje kilkadziesiąt mediów (PAP, ISB News, IAR, TVP, liczne stacje radiowe, bardzo liczne media branżowe). Interia.pl, Interia Biznes, CIRE.pl, BiznesAlert.pl, GospodarkaMorska.pl, WysokieNapięcie.pl, TVP3 Rzeszów, Energetyka.plus, Energetyka Wodna, Smart-Grids.pl CNG-LNG.pl, gazeo.pl, BalticWind.EU, Portal Stoczniowy, kierunekENERGETYKA.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, Wodorowy Świat, Energetyka, Teraz Środowisko, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Instal, gospodarkaPodkarpacka.pl, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Gazeta Politechniki, Radio Centrum

Patronaty honorowe objęli Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, E.DSO for Smart Grids (European Distribution System Operators), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona PRz: www.prz.edu.pl

PRz na Facebooku: https://www.facebook.com/oficjalnypolitechnikarzeszowska/

Pin It