Liedl foto

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 18 kwietnia swoją walkę z chorobą przegrał nasz były redaktor naczelny, wybitny specjalista ds. bezpieczeństwa Krzysztof Liedel.

Krzysztof Liedel urodził się w Warszawie w 1969 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w Akademii Obrony Narodowej oraz kierunek nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a także studia dotyczące organizacji i zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
Po zakończeniu służby w policji został wykładowcą m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2005–2007 pracował dla MSWiA – działał jako naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Z naszym Wydawnictwem współpracował jako redaktor naczelny czasopisma TERRORYZM Zagrożenia Prewencja Zwalczanie, kwartalnika poświęconego bezpieczeństwu i przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz szeroko rozumianej prewencji w zwalczaniu zagrożeń. Pierwszy numer TERRORYZMU pod jego redakcją ukazał się w 2007 roku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pin It

 

bg
pi