Euroalarm zdjęcie

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna jest ogromnym problemem z uwagi na zagrożenie zdrowia, życia i uciążliwe obostrzenia społeczne. Trudności z jakimi spotykają się służby sanitarne spowodowane są głównie wysokim współczynnikiem reprodukcji wirusa SARS CoV -2. Mimo że neutralizacji samego koronawirusa jest stosunkowo łatwa w porównaniu z endosporami to istnieją obawy że skuteczny lek na COVID – 19 może nigdy nie powstać. Wyścig firm farmaceutycznych trwa. Równolegle trwały prace nad opracowaniem szybkiej i bezpiecznej metody sanityzacji dużych obiektów i pomieszczeń przy relatywnie niskich kosztach. Twórcom zależało na jak najkrótszym wyłączeniu z użytkowania obiektu w którym pojawiło się ognisko zakażeń.

Nowatorskim sposobem który zyskuje przewagę nad bardzo popularną (mimo, że nie zalecaną*) metodą ozonowania jest dezynfekcja przez zamgławianie termiczne. Takim rozwiązaniem jest generator mgły Synova foG w ofercie firmy EUROALARM. Wydajność tego urządzenia pozwala w czasie ok 6 minut wypełnić aerozolem pomieszczenie o kubaturze do 6000 m3.

Dzięki tak dużej wydajności i wyjątkowym właściwościom aerozolu dochodzi do bardzo szybkiego oczyszczenia powietrza. W pierwszej kolejności następuje oczyszczenie mechanicznie, przez kontakt mikro kropel które sumarycznie mają bardzo dużą powierzchnię co obrazuje rys. 1 (grafika z kropelkami o różnych średnicach)

Bezpieczeństwo i skuteczność tej metody wzrasta dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur i substancji biobójczych które mogą być dodawane w zależności    od potrzeb. Należy zaznaczyć że tylko nieliczne substancje biobójcze mogą być stosowane w metodzie termicznej. Aerozol w 80% składa się z nośnika i w 20%    z pozostałych składników i substancji czynnej. Przewagą tak wytworzonej mgły są małe krople o średnicy od 1 do 5 mikronów, dzięki czemu zawiesina może długo utrzymywać się w powietrzu, głęboko penetrując mikro szczeliny wszystkich powierzchni. Mgła utrzymuje się przez ok 1-3 godziny (można przewietrzyć już po 30 minutach) i samoistnie zanika. Specjalny płyn eksploatacyjny posiada analizę mikrobiologiczną i ocenę toksykologiczną producenta. Podstawowy preparat jest nietoksyczny – składa się z glikolu, wody, alkoholu, surfaktantów i substancji zapachowych. W ofercie są również płyny zawierające substancje biobójcze dzięki czemu rozpylany aerozol może mieć różne zastosowania:

a – Płyn który zawiera surfaktant służy do mechanicznego oczyszczania i odświeżania powietrz (także w obecności ludzi i zwierząt). Użycie Synova foG nie wymaga przeszkolonego personelu i środków ochrony osobistej

b – Płyn do dezynfekcji z zarejestrowanym preparatem w Urzędzie Wyrobów Medycznych i Biobójczych (do neutralizacji grzybów, bakterii, koronawirusów i spor) z zachowaniem obostrzeń BHP

c – Płyn do zwalczania insektów (głównie w przemyśle hodowlanym i obróbce drewna) z zachowaniem rygorów BHP

Użycie substancje bezpiecznych otwiera dużo szersze możliwości dla tego urządzenia. Generator Synova foG może być używany także w systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jako system antykradzieżowy. Straż pożarna wykorzystuje tego typu zamgławiacze do sprawdzania systemów oddymiania (poprawności zaprojektowanych klap dymnych i ich wysterowania). Spotyka się także instalacje gdzie generator zamontowany na stałe pełni w danym obiekcie dwie funkcje – 1/ do cyklicznej sanityzacji po załadowaniu płynu z substancją czynną lub – 2/ jako system antykradzieżowy który jest wysterowany przez system przeciwwłamaniowy lub kamery CCTV w chwili wykrycia włamania do obiektu. W takiej sytuacji intruz po 10 sekundach traci orientację gdyż błyskawiczne spada przejrzystość powietrza, nawet do 0,5 m. System Synova Fog pozbawiony jest wad z jakimi spotykamy się przy ozonowaniu. Nie jest szkodliwy dla elektroniki       i nie wchodzi w reakcję z elementami gumowymi. Można zamgławiać tą metodą pomieszczenia w których znajdują się np. komputery. Nie powoduje korozji,     nie pozostawia osadu, smug, itp. Czy używając podstawowego płynu z surfaktantem można dokonać dezynfekcji powierzchni gwarantującej 99,99 % odkażenia? Zalecane jest wówczas przetarcie mechaniczne powierzchni z użyciem odpowiednich preparatów gdyż wszystkie patogeny zostały sprowadzone przez opadającą mgłę „do parteru”.

Swoją rosnącą popularność Synova foG zawdzięcza jednak tym że stosując mgłę z substancją czynną rozwiązujemy problemy o których wspomnieliśmy na wstępie. Najnowsze badania dowodzą iż wirus może skutecznie rozprzestrzeniać się drogą aerozolową, a nie tylko kropelkową. Krótki czas wyizolowania pomieszczenia lub całego budynku do dezynfekcji w ogromnej mierze ogranicza straty powstałe długo trwałą izolacją obiektu. Zalecany do biur, hoteli, klubów fitness, szkół, pojazdów komunikacji publicznej i zakładów produkcyjnych.

Urządzenia z tej serii posiadają klasyczne wejścia wyzwalające pozwalające na wysterowanie z automatyki budynkowej, pilota radiowego lub manualnie.            Są wyposażone w akumulator zapewniający zasilanie awaryjne.

Szeroka gama generatorów Synova foG pozwala na dobór urządzenia do wielkości pomieszczeń poddawanych zamgleniu i intensywności używania. Najmniejsze generatory pozwalają na zamglenie kubatury od 50 m3 do 200 m3 w kilkanaście sekund, bardziej wydajne od 1500 m3 do 6000 m3 w kilka minut. Ceny zaczynają się od ok. 3 tys. zł. Płyn stanowiący źródło aerozolu jest umieszczany w prostym, łatwo dostępnym zasobniku urządzenia i jest elementem eksploatacyjnym. Zobacz film (kod QR przekieruje do filmu) lub po więcej informacji wejdź na stronę www.euroalarm.com.pl

 

 

Pin It

 

bg
pi