ULC foto

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r. i traci moc z dniem 28 lipca 2020 r.

Rozporządzenie zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Unii Europejskiej, za wyjątkiem Szwecji i Portugalii.

Rozporządzenie zawiera listę innych krajów, do których zakaz lotów nie obowiązuje. Są to: Czarnogóra, Gruzja, Japonia, Kanada, Republika Albanii, Korea Płd. i Ukraina.

Szczegóły: https://tiny.pl/7db66

Pin It

 

bg
pi