ULC foto

Rozporządzenie zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Unii Europejskiej, za wyjątkiem Szwecji i Portugalii.

Z listy zakazu lotów usunięto Wielką Brytanię.

Rozporządzenie zawiera listę innych krajów, do których zakaz lotów nie obowiązuje. Są to: Czarnogóra, Gruzja, Japonia, Kanada, Albania, Korea Płd. i Ukraina.

Od dzisiaj zniesiony został nakaz przewożenia samolotem nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów w danym samolocie.

Pin It

 

bg
pi