750 200 1


logo PLP

Najnowszy Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego zawierający opinie, stanowiska i opracowania z 2019

i początku 2020 roku.

 plp 2020 cover

Pin It

 

bg
pi