III KBB

Szanowni Państwo! „Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej” W dniach 25 i 26 marca zapraszamy na wyjątkowy  i bardzo ważny kolejny już Kongres Bezpieczeństwa  Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym  zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

Dynamiczny rozwój przemysłu 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji, sieci 5G i Internetu Rzeczy stwarza nowe i nieznane jeszcze zagrożenia i wyzwania dla gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji konkurencyjności, a nawet zwalczania się i ostrych rywalizacji kapitału zagranicznego i krajowego.

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspomagają polskich przedsiębiorców.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia  bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego,  osobowego i prawnego. Szczególną uwagę zwrócimy na cyberzagrożenia, szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia  i wycieki informacji.

Przedstawimy korzyści wdrożenia przemyślanej polityki bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć zyskowność przedsiębiorstw dających gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji  oraz wiarygodność i solidność partnerską.


Dodatkowe informacje o Kongresie na stronie: www.kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

Tematyka Kongresu:


Światowe trendy zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego państwa.

Wojna w cyberprzestrzeni – jej reperkusje dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju.

Strategia cyberbezpieczeństwa RP i Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.

Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny.

Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu.

Nowoczesne technologie, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, łączność 5G – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa.

Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu, w tym „Blockchain”.

Filary prawne bezpieczeństwa informacyjnego - informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa  i handlowa, informacje niejawne oraz dane osobowe.

Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne spotkań/narad/konferencji biznesowych - wybór lokalu i pomieszczenia, podsłuchy, podglądy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.

Bezpośrednie zagrożenia firmy, najczęstsze przypadki - oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa pracowników, włamania, napady, wymuszenia.

Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.

Standardy i procedury ochrony danych osobowych w biznesie.

Legalne i nielegalne stosowanie technik operacyjnych (podsłuchy),  np. „Pegasus” i inne.

Systemowe rozwiązania hipotetycznego zaistnienia „Blackout”.

Integracja systemów bezpieczeństwa - modelowe zadania  i działania osób i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie.

Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Debata ekspertów i przedsiębiorców nt.  „Aktualne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa biznesu”.


PRZEDSIĘBIORCO! TWÓJ BIZNES I TWOJE BEZPIECZEŃSTWO  ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE.

Tadeusz Koczkowski Przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego

Pin It

 

bg
pi