750 200 1


FIRE1

Już 5 grudnia zapraszamy na coroczny Kongres Pożarnictwa FIRE ŁÓDŹ 2019. To wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, architektów, generalnych wykonawców inwestycji, inwestorów sektora przemysłu, budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej ale także rynku hal i magazynów produkcyjnych. Kongres co roku liczne grono specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej oraz kierownictwo PSP m.in. wydziały kontrolno-rozpoznawcze i JGR. Tegoroczny kongres odbywa się przy udziale Ekspertów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Konferencja odbędzie się w Łodzi na rewitalizowanym Księżym Młynie na terenie ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi w godz. 09.00-16.30. Na uczestników konferencji czeka bogaty blok poświęcony biernej i aktywnej ochronie przeciwpożarowej.

W tym roku poruszymy szereg ważnych zagadnień związanych m.in. z wymaganiami ochrony ppoż w praktyce projektowej i odbiorach inwestycji poprzez dostosowanie projektów i budynków do obowiązujących przepisów chociażby w zakresie oddymiania i projektowania systemów wentylacji pożarowej w świetle zmian w normie PN-EN 1366-10 procedowanych w 2019 roku. Temat dość istotny ponieważ wszystkie budynki użyteczności publicznej m.in. galerie handlowe, pasaże ale też budynki podlegające przebudowie czy rozbudowie będą wymagały przeprojektowania i wymiany zamontowanych systemów i rozwiązań aby je dostosować do obowiązujących przepisów, dotyczy to m.in. oddymiania. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość takich obiektów w skali kraju to czeka nas duży problem związany z nieprawidłowościami względem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie zabraknie również zagadnień istotnych dla obiektów nowopowstających, rozwiązań które mogą ułatwić zarówno pracę projektantom i wykonawcom ale też istotnie wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycji – co powinno zainteresować inwestorów, m.in. rynku komercyjnego obiektów biurowych i magazynowo-produkcyjnych.

W programie również:

 • Wymagania i problemy z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach w fazie projektowej.
 • Bezpieczne rozwiązania dla elewacji,  fasad i dachów budynków wysokich
 • Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą techniczną budynków
 • Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji
 • Odporność ogniowa i reakcja na ogień w praktyce projektowej
 • Uzgadnianie projektów budowlanych - wymagania formalne i praktyka projektowa.
 • Rola rzeczoznawcy ppoż. w procesie inwestycyjnym - od koncepcji do odbiorów
 • Systemy pożarowe, dźwiękowe, ostrzegawcze oraz SSWIN, KD, CCTVw praktyce projektowej i w montażu na przykładzie rozwiązań marek: Esser, Siemens, D+H, Mercor, UTC Fire & Security, Bitner, Ganz, Avigilon, GDE, Satel, Risco, Merlaud, Sinaps, Bosch, Vesda, POLON-ALFA
 • Zasady projektowania, doboru i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Oddymianie pasaży handlowych i przykrytych dziedzińców w budynkach przebudowywanych i rozbudowywanych. Jak sprostać ich dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów?
 • Współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i systemu sygnalizacji pożarowej
 • Warsztaty projektanta sygnalizacji i automatyki pożarowej: "Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"
 • Technologia gotowa do montażu w instalacjach przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych
 • Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi
 • Kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków spełniające wymagania CNBOP-PIB
 • Zalety żeliwnej armatury do instalacji ppoż
 • Prawidłowa konfiguracja i montaż systemów tryskaczowych.
 • Zasilanie, sterowanie i integracja systemów bezpieczeństwa  w przepisach i praktyce
 • Metody kategoryzacji ryzyka w świetlne pd 7974-7:2019
 • Pokaz na terenie zewnętrznym:

i wiele innych.

Kongresowi towarzyszyć będzie całodzienna wystawa innowacyjnych rozwiązań i systemów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych i przemysłowych.  W trakcie przerw na kawę zapraszamy na poczęstunek oraz do konsultacji i dyskusji z gośćmi specjalnymi konferencji. 

Jak wziąć udział w FIRE|ŁÓDŹ2019?

Dołącz do wydarzenia i już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce: tel. 22 678 58 25, 507-501-137, SMS 500 66 22 37

Szczegółowe informacje: Link do programu: https://bit.ly/2ssInRs, Link do rejestracji online: https://bit.ly/2OR79SK

Na uczestników czeka wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach oraz jak zawsze miła atmosfera oraz dobra kawa

Bezpośr. inf. DND Project

Organizator: DND Project

Pin It

 

bg
pi