Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która jest wpisana do oficjalnych wydarzeń Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konferencja odbędzie się w dniach 3 - 5 października br. w Hotelu Ossa Congress & Spa.

 

20180801 KSOINjpg

W wydarzeniu będą brali udział eksperci i praktycy, którzy omówią m. in. najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa państwa i aktualne zagrożenia cyberprzestrzeni. Konferencję rozpoczniemy dwoma niezwykle aktualnymi tematami: „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, które przedstawi gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej, b. rektor Akademii Obrony Narodowej oraz „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”, które omówi płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej. Wśród prelegentów będą ponadto m. in.: prof. Michał Kleiber – b. minister nauki, członek Polskiej Akademii Nauk, gen. Adam Rapacki – b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, admirał floty Ryszard Łukasik – b. dowódca Marynarki Wojennej, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP, Jacek Silski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej oraz członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i inni.
    Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą: Otylia Jędrzejczak założycielka i prezes Fundacji swojego imienia, najbardziej utytułowana polska pływaczka, mistrzyni olimpijska oraz Olgierd Łukaszewicz założyciel i prezes Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”, aktor teatralny i filmowy. Obydwoje zapowiedzieli swoje krótkie wystąpienia.
Podczas Konferencji odbędzie się Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków” moderowana przez posła Stanisława Wziątka - polityka, samorządowca, b. wojewody zachodniopomorskiego, a także Sesja tematyczna pt. „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” moderowana przez dr Krzysztofa Gawkowskiego - dyrektora Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Program Konferencji przewiduje praktyczne pokazy i prezentacje nowoczesnych technologii mających zastosowanie w bezpieczeństwie narodowym.
    Konferencję uświetni Gala, na której ogłosimy zwycięzców konkursu ,,Lider Bezpieczeństwa Narodowego” oraz uhonorujemy wybitnych Polaków okolicznościowym „Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”. Atrakcją wieczoru będzie również koncert Zespołu Dragon Young z pieśniami patriotycznymi i repertuarem rozrywkowym oraz występ gwiazdy muzyki romskiej Dona Vasyla & Gwiazd Cygańskiej Pieśni.
    Nad Konferencją patronaty sprawują:
- patronat strategiczny: Remontowa Holding S.A.,
- patronat honorowy: Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Integracji Europejskiej, Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP, Regionalna Izba Gospodarcza, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna,
- patronat medialny: telewizja TVS, miesięcznik Europerspektywy, magazyn Przedsiębiorcy@eu, portal-mundurowy.pl, Ochrona Mienia i Informacji, Radio Poznań, Radio Kielce.
Na Konferencji będzie obecna TVS, która zapowiedziała relacje telewizyjne z przebiegu obrad.
    
  

Pin It

 

bg
pi