Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii sądowej staje się w ostatnich czasach znamienne w pracy zarówno organów ścigania, jak i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W szczególności wiedza ta znajduje swoje zastosowanie w sprawach o przestępstwa zagrożone szczególnie wysoką karą, a także wtedy, gdy zawiłość sprawy lub jej specyfika sprawiają, iż tradycyjne metody i narzędzia pracy śledczych okazują się niewystarczające.

Z uwagi na fakt, iż dotychczasowy poziom zaangażowania psychologów policyjnych w procesie wykrywczym uznaje się za wysoce niezadawalający, w miesiącach październiku i listopadzie tegoż roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzony został cykl pięciu seminariów pt.: "Psychologia w prawie i kryminalistyce". Wydarzenie to, będące inicjatywą Centralnego Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiło niespotykaną dotąd okazję do zdobycia specjalistycznej wiedzy psychologicznej, prezentacji dotychczasowego dorobku naukowego, a także wymiany doświadczeń i opinii o praktycznych aspektach wykorzystania psychologii sądowej w pracy śledczej i operacyjnej.

Więcej informacji w czasopismie "Ochrona Mienia i Informacji" nr 6/2012.

Pin It