konf logo sas

W dniu 20 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Monitoring Wizyjny – Cena za bezpieczeństwo". Konferencja zorganizowana przez wydawnictwo SecPress miała na celu ponowne skłonienie sektora bezpieczeństwa do dyskusji nad konstruktywnym podejściem do zagadnień prawnych związanych z monitoringiem wizyjnym.

Prelekcje pierwszych dwóch z zaproszonych gości: Jakuba Wezgraja (JDS Consulting) oraz Michała Sztąberka (iSecure) wprowadziły uczestników w zakres zagadnień jakie na dzień dzisiejszy należałoby poruszyć, jak również dały zarys prawny w jakim aktualnie znajduje się Polskie ustawodawstwo dotyczące monitoringu wizyjnego.

Niewątpliwie cenne informacje miał do przekazania Pan Jarosław Ławicki (Konwerga) oraz Pan Michał Borzucki (Bosch Security System), którzy zaprezentowali aktualny stan technologii stosowany w instalowanych systemach monitoringu wizyjnego. Wiedzę powyższą wyraźnie podkreślił i dopełnił Pan Waldemar Więckowski (PISA) informując uczestników o aktualnym stanie sektora CCTV oraz precyzując jakie aspekty mogą być ważne w przyszłości.

Powyższe przemówienia były bez wątpienia istotnym punktem konferencji, lecz wypowiedzi trzech ostatnich zaproszonych gości dały pełny obraz sytuacji w jakiej aktualnie się znajdujemy. dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO) w wyjątkowy dla siebie sposób przekazał uczestnikom konferencji w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby koszt monitoringu wizyjnego jaki płaci każdy z nas nie był zbyt wysoki. Wypowiedź tą podkreślił Pan Mirosław Wróblewski (biuro RPO) dając do zrozumienia, iż bez jasno sprecyzowanego prawa dla monitoringu wizyjnego pozwalamy na łamanie konstytucyjnych praw obywatela w naszym kraju. Wypowiedzi te rodziły wiele pytań od uczestników co spowodowało interesująca dyskusję.

  

  

Ostatnim z wypowiadających się gości był Pan Mirosław Kumanek (MSW), który przekazał uczestnikom niezwykle cenną informację. Mianowicie zadeklarował, iż ministerstwo rozpoczęło intensywne prace na założeniami do ustawy o czym świadczyć mają m.in. liczne zapytanie do stowarzyszeń i organizacji z prośbą o szczegółową opinię na temat zakresu jakim powinna zajmować się ustawa. Miejmy nadzieję, iż zapowiedzi te są stanowczym krokiem do regulacji prawnej tegoż sektora.

Nad całością konferencji, czyli jej porządkiem i dyscypliną wśród gości czuwał dr Łukasz Kister.

  

Więcej informacji znajdą Państwo w najbliższym numerze czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji".

Fot. S&S

Pin It