S.E.N.S to innowacyjne działanie kulturotwórcze, interaktywne połączenie techniki i sztuki. Ambient System jako jeden z partnerów aktywnie wspiera wydarzenie S.E.N.S., którego celem jest integracja kultury i sztuki w przestrzeni miejskiej. S.E.N.S ma stanowić zdecydowany i wyrazisty przykład prezentacji wielkogabarytowej sztuki w przestrzeni miasta. Inicjatorem wydarzenia jest Pan Maciej Jurkowski, architekt, projektant i rzeźbiarz.


Plac Szczepański w Krakowie już niebawem stanie się czasowo kulturalnym centrum Miasta. Projekt S.E.N.S. to innowacyjne działanie kulturotwórcze, interaktywne połączenie techniki i sztuki.


Więcej informacji o wydarzeniu na www.sens2015.pl

 

Pin It