Nowy dodatek „Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym"

 

Bezp lot oklW odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie Czytelników tematyką bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego przygotowaliśmy projekt dodatku książkowego do czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji" - Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym pod redakcją dra Michała A. Domańskiego.

Jego tematyka skupia się wokół bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jako jednego z najważniejszych wyzwań XXI w., zwłaszcza w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

 

 

 

 

 

Tematyka dodatku obejmuje następujące zagadniania:

 

Ochrona lotnictwa cywilnego. Kontrola bezpieczeństwa i jej funkcja w systemie ochrony lotnictwa cywilnego

Dr Michał A. DOMAŃSKI

 

Wybrane problemy dotyczące kontroli bezpieczeństwa

Dr Olgierd PASZKIEWICZ

 

Infrastruktura krytyczna lotnisk – kuracja ze skutkami ubocznymi

Detekcja materiałów wybuchowych i substancji potencjalnie niebezpiecznych A.D. 2013

Grzegorz CIEŚLAK

 

Sensory optoelektroniczne do wykrywania materiałów wybuchowych

Mjr dr inż. Jacek WOJTAS

Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI

 

Pasażerowie z ograniczoną możliwością poruszania się w punktach kontroli bezpieczeństwa

Mgr Olgierd KOPERKIEWICZ

 

W dodatku znajdą Państwo także opis rozwiązań firm: Bosch, CIAS i Ela-compil, które już realizowane są na lotniskach na całym świecie.

 

Pin It