2013-03-19-1Na zaproszenie firmy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nasza redakcja mogła (jeszcze na etapie budowy) zobaczyć oddane do użytku 20 czerwca br. Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizowała na tym obiekcie projekt rozwiązań zintegrowanego systemu automatyki budynku.

 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie powstał nowoczesny Ośrodek typu Trauma Center, spełniający standardy obowiązujące w krajach UE oraz wszystkie wymogi ustawy o ratownictwie medycznym.

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof zapewni szybką wielospecjalistyczną pomoc na najwyższym poziomie referencyjnym, zarówno ofiarom pojedynczych wypadków, jak i niebezpiecznych zdarzeń masowych. Ośrodek korzystać będzie z najnowocześniejszych technologii medycznych, czerpiąc wzorce z krajów wysoko rozwiniętych, w których placówki tego typu są już standardem.

„W razie katastrofy w rejonie Centrum będzie w stanie udzielić doraźnej pomocy około 70–80 osobom jednocześnie. Na parterze nowego budynku będzie umieszczony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tutaj przyjęci pacjenci otrzymają doraźną pomoc, a potem będą kierowani dalej” - mówi dr Andrzej Kulig, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. W nowopowstałym, 5–kondygnacyjnym budynku CUMRIK znajdzie się nowoczesny oddział ratunkowy, blok operacyjny z 6 specjalistycznymi salami i 4 oddziałami: zabiegowym, internistycznym, anestezjologii i intensywnej terapii.

 

2013-03-20-1

 

Centrum wyposażone będzie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, w tym komorę hiperbaryczną, niezastąpioną w leczeniu ciężkich oparzeń czy zatruć tlenkiem węgla. CUMRiK w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie świadczyć będzie pomoc pacjentom z Krakowa i całego regionu.

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof będzie również miejscem praktycznego szkolenia dalszych kadr medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Dział Automatyki Budynków Unima 2000 S.A. prowadził wdrożenie instalacje niskoprądowe oraz elektryczne w kompleksie CUMRiK. Unima 2000 realizuje instalacje elektryczne wraz ze stacją trafo oraz szeroki projekt instalacji teletechnicznych. Wśród nich znajduje się okablowanie strukturalne oraz sprzęt aktywny. Szczególne miejsce w projekcie zajmuje w pełni zintegrowany system przywoławczy z systemem interkomu medycznego oraz systemem telefonicznym, który umożliwi natychmiastową reakcję na wezwania pacjentów. Kolejny ważny element to bezprzewodowy system łączności służący do wewnętrznej komunikacji personelu medycznego za pomocą pagerów.

 

2013-03-20-2

 

W projekcie, który Unima 2000 realizuje dla CUMRiK na uwagę zasługuje system przesyłu obrazu z sal operacyjnych. Dzięki niemu możliwe będzie zapisywanie, przechowywanie i udostępnianie nagrań z prowadzonych operacji np. do sal dydaktycznych, w których odbywać się będą szkolenia kadry medycznej. – mówi Rafał Siekiera, Dyrektor ds. Realizacji Projektów, Unima 2000 SA.

Monitoring wizyjny będący również częścią projektu realizowanego przez Unima 2000 obejmuje budynek i otoczenie Centrum. Wykorzystywany będzie również do obserwacji pacjenta w salach pooperacyjnych oraz w salach wybudzeń.

W projekcie znajduje się również system oświetlenia lądowiska dla helikopterów oraz agregat prądotwórczy, który w przypadku przerwy w dostawie prądu zapewni placówce ciągłość w dostawie energii.

 

2013-03-20-3

 

Statystyki urazów w Polsce są alarmujące. Jak pokazują urazy powypadkowe są przyczyną aż 80% zgonów. Nowopowstałe Centrum da szansę na przeżycie większej liczbie ofiar wypadków i zmniejszy śmiertelność nawet o połowę. Będzie mogło udzielić pomocy ponad 2 mln osób − to duży wynik biorąc pod uwagę trzy milionową populację Małopolski.

Przypomnijmy, że Szpital Uniwersytecki to ponadregionalny, największy publiczny szpital w Polsce. Jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym, którego renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy. W ciągu roku hospitalizowanych jest 75 tys. pacjentów z całej Polski. Dziś szpital to kompleks kilkunastu budynków o powierzchni prawie 19 ha.

 

Katarzyna DĄBROWSKA

 

Pin It