Wojna w Ukrainie uwidoczniła nam to, co wiedzieliśmy jako Polacy od dawna. Świat i nasz kraj nie jest całkowicie bezpieczny. Francis Fukuyama w „Końcu historii” nie miał racji, że nastąpił koniec konfliktów między systemami politycznymi. Stawia to nas jako kraj pogranicza w szczególnie trudnej sytuacji. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w przyszłości mogą nasilić się działania wrogich państw mające na celu zdestabilizowanie naszej gospodarki. Systemem nerwowym każdego państwa jest infrastruktura krytyczna. Szczegółową jej definicję można znaleźć w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dla uproszczenia można przyjąć, że są to wszystkie systemy zapewniające działanie państwa.

Jednym z najistotniejszych systemów jest system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa. Bez różnych paliw nie byłoby energii elektrycznej, ogrzewania, wody, dostaw do sklepów i produkcji. Stanęłaby cała gospodarka. Dlatego elementy infrastruktury krytycznej znajdujące się w systemie zaopatrzenia wydają się najbardziej narażone na działania sabotażowe. Dlatego ich zabezpieczenie jest szczególnie istotne.

Według informacji zamieszczonych na portalu wysokienapięcie.pl w marcu 2020 roku główni dostawcy paliw płynnych mieli w Polsce łącznie 43 główne bazy paliwowe. W tym były 22 bazy paliwowe PERN, 15 Orlenu i 6 Lotosu. Sabotaż na takim obiekcie niosący za sobą przerwy w dostawach paliw płynnych byłby dużym utrudnieniem dla działania całego kraju. Dlatego bardzo istotne jest, aby elektroniczne systemy bezpieczeństwa chroniły zarówno cały obiekt – obwód, jak i obszary krytyczne wewnątrz obiektu – obrys. Terminy „obwód” i „obrys” zaczerpnięte są z dokumentu powstałego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pod tytułem „Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje” i biorą się z podziału obiektu na strefy ochrony. W tym samym dokumencie wspomniano o konieczności stosowania elektronicznej ochrony zewnętrznej obiektu, choć bez szczegółów.

image.pngOchrona zewnętrzna to trudna dziedzina. Konieczna jest wiedza z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz wiedza techniczna. Nie tylko jak połączyć czujki, ale także jak one działają, bo tylko na tej podstawie można je prawidłowo rozmieścić, oprogramować i stworzyć spójny system ochrony obiektu, w którym będą prawidłowo współdziałały systemy ochrony elektronicznej ze służbami ochrony.

Opierając się na doświadczeniu i wiedzy poniżej zaproponowano rozwiązania wykorzystujące czujki produkowane przez włoską firmę CIAS Elettronica z siedzibą w Mediolanie. Firma istnieje od 1974 roku, a polskiej spółce córce CIAS właśnie mija 10 lat pracy na naszym rynku. W tym czasie powstało wiele systemów chroniących szeroko pojętą infrastrukturę krytyczną w naszym kraju, których działanie udowadnia wysoką jakość produktów i obsługi klientów przez naszą firmę.

Mając na uwadze szczególne znaczenie baz paliwowych w systemie zaopatrzenia i dystrybucji ich teren powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający najwyższy możliwy stopień ochrony. Na szczycie ogrodzenia, którego minimalna wysokość powinna wynosić 2 metry, należy zamontować zwoje przestrzenne concertina. Tego typu zapora fizyczna wykonana z materiałów o odpowiedniej sztywności i odporności na warunki atmosferyczne powinna zostać dodatkowo zabezpieczona elektronicznym systemem ochrony. Jako dystrybutor z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony zewnętrznej obiektów o szczególnym znaczeniu, zalecamy do tego typu instalacji system SIOUX PRO2. Może on być zainstalowany na różnych typach ogrodzenia (siatka zgrzewana, siatka pleciona, panele zgrzewane) o wysokości do 6 metrów. Jeżeli zainstalowana na szczycie ogrodzenia concertina zostanie fizycznie połączona ze strukturą ogrodzenia, to jest ona również nadzorowana przez system SIOUX i nie jest konieczne stosowanie dodatkowego systemu do jej zabezpieczenia. Czujniki systemu SIOUX PRO2, które standardowo instalowane są co pięć metrów, wykorzystują w swoim działaniu technologię 3D MEMS. Dzięki jej zastosowaniu oraz zaawansowanej analizie sygnałów opartej o algorytmy FUZZY LOGIC system wykrywa próby wspinania się, przecinania lub przemieszczania ogrodzenia, przy jednoczesnej odporności na warunki zewnętrze – brak niepożądanych alarmów wywołanych przez np.: porywy wiatru, przejeżdżające w pobliżu ogrodzenia samochody lub pociągi.89System ten pozwala na zastosowanie topologii pętlowej (redundancji), co dodatkowo podnosi jego niezawodność, gdyż uodparnia go na utratę ciągłości magistrali sygnałowej wskutek usterki lub celowego uszkodzenia. W ciągu instalowanych czujników można zastosować dodatkowe izolatory zwarć, jak również moduły wejść pozwalające na akwizycję sygnałów alarmowych z czujek zewnętrznych np. czujek magnetycznych (kontaktronów) zabezpieczających bramy wjazdowe. Jeden sterownik systemu SIOUX PRO2 może nadzorować do 1400 metrów ogrodzenia i pozwala na tej długości określić nawet 80 stref detekcji o dowolnej długości, również z wykorzystaniem technologii TOUCH&ZONE. Sterowniki SIOUX można łączyć w system o dowolnej długości. Sygnały alarmowe mogą być przekazywane do systemu nadrzędnego poprzez standardowe wyjścia przekaźnikowe lub z wykorzystaniem sieci Ethernet i dostępnego SDK bezpośrednio do programu integrującego. W tym drugim przypadku istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podawał on miejsce naruszenia ogrodzenia z dokładnością do 1 metra a nie do wyznaczonej strefy alarmowej. SIOUX PRO2 jest zaawansowanym technologicznie systemem, który jest jednocześnie przyjazny użytkownikowi. W przypadku wymiany uszkodzonego przewodu, łączącego czujniki zainstalowane na ogrodzeniu dzięki technologii PLUG&PLAY, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności serwisowych – system powraca samoczynnie do stanu sprzed usterki. W przypadku diagnostyki systemu można ją wykonać dwojako: podłączając się do sterownika bezpośrednio poprzez port USB lub zdalnie poprzez sieć Ethernet, gdyż sterowniki SIOUX PRO2 są urządzeniami natywnymi IP.

W strukturze ogrodzenia znajdują się przejazdy kolejowe lub bramy drogowe i furtki. Jeżeli ich konstrukcja na to pozwala, to można je zabezpieczyć kontaktronami, które, jak zostało wcześniej wspomniane, z wykorzystaniem modułów AUX-IN zostaną włączone do systemu SIOUX PRO2. W przeciwnym wypadku należy je zabezpieczyć dodatkowymi czujkami objętościowymi lub liniowymi. Bariery liniowe MICRO-RAy idealnie nadają się do zabezpieczenia przejazdów kolejowych lub bram drogowych. Pozwalają one na stworzenie bardzo wąskiej strefy detekcyjnej o szerokości 1 metra, długości do 100 metrów i wysokości do 3 metrów. Jest to produkt unikatowy na skalę światową, łączący w sobie wszystkie zalety barier mikrofalowych (niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych, nieczułość na opady śniegu lub deszczu, mgłę, szron, szadź, warunki nasłonecznienia) i, dostępną dotychczas jedynie dla barier podczerwieni, wąską strefę detekcji. Dodatkowo wieże, w których instalowana jest bariera MICRO-RAy, można malować na dowolny kolor farbami niemetalicznymi. W zależności od wysokości ogrodzenia można zastosować bariery MICRO RAy w wersji 2 lub 3 metrowej z 3 lub 4 wiązkami. Wykorzystanie kilku wiązek mikrofalowych w jednej barierze pozwala na rozdzielenie ich charakterystyki działania. Dolną wiązkę można uczulić na powolne przekradanie się, czołganie przez strefę detekcji, a górne na szybkie próby jej pokonania.

Jednocześnie wszystkie wiązki można skonfigurować jako pracujące w przestrzeni, w której obecne są ptaki i małe zwierzęta. Takie ustawienie parametrów pracy ma na celu minimalizowanie niechcianych alarmów. Tak jak w przypadku wszystkich cyfrowych urządzeń firmy CIAS, również MICRO-RAy ma możliwość zasilania lokalnego napięciem 13,8V lub w standardzie PoE. Sygnały alarmowe są przekazywane do systemu nadrzędnego poprzez przekaźniki lub cyfrowo, przez dodatkowy moduł IP DOORWAY z wykorzystaniem sieci Ethernet. Do zabezpieczenia drogowych bram przesuwnych lub furtek można wykorzystać cyfrową czujkę mikrofalową MURENA PLUS. Jest to urządzenie wykorzystujące technologię stereo Doppler i analizę sygnałów opartą o algorytmy Fuzzy Logic. Występuje w trzech wersjach, przestrzenna o zasięgu 12 lub 24 metrów oraz kurtynowa o zasięgu 12 metrów. Czujka ta pozwala regulować zakres jej detekcji nie tylko na końcu zasięgu ale również na początku, co daje możliwość stworzenia strefy „bez alarmu” wewnątrz chronionego obszaru. Można to wykorzystać np. przy budynkach, w których przebywają pracownicy ochrony lub w wąskich pasach ochranianego terenu. Stabilna praca (brak alarmów) w obecności małych i średnich zwierząt zapewnia wysoką niezawodność systemów, w których jest stosowana. Wersja kurtynowa zapewnia idealną ochronę elewacji lub murów nie ingerując znacząco w otaczającą przestrzeń. MURENA może być zasilana lokalnie napięciem 13,8V lub z wykorzystaniem standardu PoE co w połączeniu z możliwością odbierania sygnałów alarmowych w trojaki sposób (klasyczny przekaźnik, RS 485 lub poprzez sieć Ethernet) czyni z niej bardzo wygodny i użyteczny element systemu ochrony perymetrycznej obiektu.

W strefie przylegającej do ogrodzenia o szerokości, w zależności od znajdujących się na terenie bazy paliwowej zbiorników, od 5 do 15 metrów nie powinny się znajdować żadne budynki ani konstrukcje stałe. Przestrzeń tę można wykorzystać do stworzenia kolejnej po ogrodzeniu linii zabezpieczeń (zabezpieczenie obrysu). Bariery mikrofalowe ERMO 482X3PRO to urządzenia z cyfrową obróbką sygnałów wykorzystującą algorytmy Fuzzy Logic o zasięgu działania od 50 poprzez 80, 120, 200, 250 do 500 metrów. Specjalna konstrukcja anten i liniowa polaryzacja wiązki mikrofalowej zapewnia ich niezawodne działanie niezależnie od warunków pogodowych i wysoki poziom zabezpieczenia przed sabotażem z wykorzystaniem zewnętrznego źródła sygnału. W celu zapewnienia najwyższej możliwej skuteczności działania i odporności na próby zakłócania poprawnej pracy w barierze ERMO 482X3PRO zaimplementowano funkcję ograniczenia detekcji na granicy strefy oraz dynamiczny, cyfrowy antymasking. Możliwość pracy w jednym z 16 kanałów (częstotliwości modulacji) pozwala na stabilną pracę wielu barier jednocześnie na chronionym obszarze. Warto pamiętać, że w przypadku produktów firmy CIAS, podany zasięg działania nie jest zasięgiem maksymalnym, ale nominalnym i na danej odległości bariera lub czujka działa zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. ERMO 482X3PRO może być zasilana lokalnie napięciem 13,8V lub z wykorzystaniem standardu PoE.

Oddzielnym zagadnieniem jest zabezpieczenie stref wokół zbiorników i stacji zaworowych czyli miejsc zagrożonych wybuchem. Obszar ten powinien być szczególnie chroniony. Można to zrealizować wykorzystując specjalistyczne urządzenia posiadające certyfikaty ATEX. W ofercie CIAS występują zarówno czujki jak bariery mikrofalowe w takim wykonaniu. Czujka MURENA PLUS ATEX o zasięgu 12 lub 20 metrów jest funkcjonalnym odpowiednikiem MURENy PLUS 12/24 posiadającym wszystkiej jej cechy wymienione wcześniej, wymagającej jedynie innych uchwytów montażowych ze względu na specjalną konstrukcję obudowy przeciwwybuchowej. Identycznie wygląda sytuacja z barierą ERMO 482X3PRO ATEX, której odpowiednikiem funkcjonalnym jest ERMO 482X3PRO. Bariery te występują w dwu wersjach o zasięgu 60 lub 100 metrów. Zarówno MURENA PLUS ATEX jak i ERMO 482X3PRO ATEX posiadają certyfikat ATEX036-II 2GD T6 85°IP66.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą i korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.90

Pin It