37Urządzenia bezprzewodowe w systemach sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się głównie przez wzgląd na wygodę i szybkość ich instalacji. Stosuje się je także, gdy w miejscu montażu ułożenie przewodów jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jakie jeszcze zalety mają obecne na rynku rozwiązania dla SSWiN wykorzystujące komunikację radiową?

Instalatorzy SSWiN jeszcze nie tak dawno patrzyli na bezprzewodowe urządzenia z pewną dozą nieufności. Głównie z przeświadczenia o możliwości łatwego zakłócenia komunikacji radiowej lub „podsłuchiwania” transmisji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Systemy bezprzewodowe są jednak stale rozwijane, aby efektywność i pewność przesyłania danych były na poziomie porównywalnym do osiąganego dotychczas jedynie w przypadku instalacji przewodowych. Przykładem zaawansowanego rozwiązania, zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa, jest system bezprzewodowy ABAX 2.

Elastyczność zastosowań

Najważniejszymi urządzeniami w systemie ABAX 2 są kontrolery mogące współpracować z centralami alarmowymi SATEL serii INTEGRA, INTEGRA Plus lub VERSA jako ekspandery urządzeń bezprzewodowych. Komunikacja na drodze kontroler – centrala odbywa się wówczas po magistrali komunikacyjnej. Jednakże moduły te mogą pracować też z inną, dowolną centralą alarmową lub sterownikiem automatyki, jako uniwersalny moduł urządzeń bezprzewodowych. W tym przypadku wykorzystywane są programowalne wejścia i wyjścia kontrolera lub magistrala RS-485 (do transmisji używany jest protokół Modbus RTU).38

Pewność komunikacji

ABAX 2 określany jest mianem dwukierunkowego systemu bezprzewodowego. Wynika to z faktu, iż wszystkie transmisje dostarczone droga radiową są potwierdzane. Dzięki temu obecność poszczególnych urządzeń pracujących w systemie jest na bieżąco weryfikowana. W ABAX 2 wykorzystywana jest tzw. dywersyfikacja kanałów transmisji – w paśmie częstotliwości 868 MHz wydzielone zostały 4 kanały, a poziom zakłóceń w każdym z nich jest stale monitorowany. Transmisja w danej chwili odbywa się tym kanałem, w którym poziom interferencji jest najniższy. Komunikacja radiowa jest szyfrowana w standardzie AES-128, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Duży zasięg, długi czas pracy

System ABAX 2 cechuje się doskonałym zasięgiem komunikacji radiowej. Maksymalna odległość w terenie otwartym między kontrolerem systemu bezprzewodowego, a współpracującymi z nim urządzeniami, może wynieść nawet 2000 m. Może jednak okazać się, że konieczne będzie wyniesienie części urządzeń jeszcze dalej lub zamontowanie ich wewnątrz pomieszczenia, do którego dociera zbyt słaby sygnał radiowy – co wtedy? Można wówczas sięgnąć po retransmiter sygnałów radiowych.

Czas nieprzerwanej pracy urządzeń zasilanych bateryjnie również jest imponujący. W sprzyjających okolicznościach i przy odpowiedniej konfiguracji, między kolejnymi wymianami baterii może minąć nawet 8 lat.

39Szeroka gama urządzeń alarmowych

Wśród urządzeń systemu ABAX 2 wyróżnić można dużą grupę czujek ruchu – modele PIR, jak i dualne, odporne na ruch zwierząt oraz kurtynowe. Niektóre z nich można montować na zewnątrz budynku. Dostępne są także inne czujki, w tym zbicia szyby czy dymu i ciepła. Ciekawym urządzeniem jest czujka uniwersalna – może ona pracować w jednym z kilku trybów, m.in. jako czujka magnetyczna, wstrząsowa, przemieszczenia, zalania lub temperatury. Za sprawną sygnalizację wykrytych zagrożeń odpowiadają bezprzewodowe sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne. Z kolei tam, gdzie to niezbędne, bezprzewodowe ekspandery wejść i wyjść umożliwiają rozszerzenie systemu o urządzenia przewodowe.

Skoro mowa o urządzeniach przeznaczonych dla SSWiN, należy dodać, iż większość ww. wspomnianych elementów systemu ABAX 2 spełnia wymagania Grade 2 normy EN 50131.

Nie tylko bezpieczeństwo – automatyka z ABAX 2 

W rodzinie urządzeń ABAX 2 znajdują się także te, które mogą być wykorzystane nie tylko do zabezpieczenia obiektu. Dwukierunkowe piloty oraz przyciski napadowe (także mogące pełnić rolę pilotów) mogą być zastosowane zarówno do sterowania funkcjami systemu alarmowego, jak i automatyki budynkowej. Do zdalnego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych w obiekcie służą bezprzewodowe sterowniki 230 V AC. W zależności od potrzeb można skorzystać z modeli przeznaczonych do montażu dopuszkowego lub z „inteligentnych wtyczek”. Przy sterowaniu oświetleniem sprawdzą się czujki zmierzchu, zaś czujki temperatury mogą brać udział m.in. w automatycznym nadzorowaniu pracy ogrzewania czy klimatyzacji. Istotny w ABAX 2 jest fakt, iż duża część urządzeń przesyła do kontrolera informacje o temperaturze panującej w ich otoczeniu. Wskazania te mogą być wyświetlane w programie służącym do konfigurowania systemu – ABAX 2 Soft – a w przypadku współpracy z centralami z rodziny INTEGRA / INTEGRA Plus, także w aplikacji mobilnej lub na ekranach manipulatorów. W centralach INTEGRA Plus temperatury te mogą być użyte do sterowania wyjściami typu „termostat”.40

Wygodne programowanie, zaawansowana diagnostyka

Do obsługi, programowania i zaawansowanej diagnostyki systemu bezprzewodowego służy wspomniany już program ABAX 2 Soft. Jeśli urządzenia ABAX 2 wchodzą w skład systemu alarmowego bazującego na centrali z rodzin INTEGRA / INTEGRA Plus lub VERSA, system ten konfiguruje się w programie DLOADX lub przy pomocy manipulatorów (w tym modeli bezprzewodowych).

41Przed montażem urządzeń w docelowych miejscach w obiekcie należy sprawdzić poziom wysyłanego i odbieranego przez nie sygnału radiowego, oraz zweryfikować poziom zakłóceń – służy do tego specjalny przenośny tester.


 Artykuł firmy SATEL

Pin It